Scroll to top
Ce facem acum? Oameni activi

Coaliţia pentru romi: elaborare şi monitorizare de politici publice

 • Rolul Agenției

  Beneficiar

 • Coordonator

  Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

 • Durata

  24.05.2018 – 23.09.2019

 • Localizare

  La nivel național

 • Suma acordata

  Valoarea totală a finanţării este de 974.802,39 lei din care 802.303,18 lei finanţare din FSE, 153.003,18 lei finanţare din bugetul naţional, iar 19.496,03 lei reprezintă contribuţie proprie. 

 • Finantator

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, COD SIPOCA 333/ SMIS2014+ 110998

 • Scop

  Scopul acestui proiect este acela de a crește capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la elaborarea și monitorizarea politicilor publice vizând incluziunea romilor.

Coaliția pentru romi: elaborare si monitorizare de politici publice”.  COD SIPOCA 333/ SMIS2014+ 110998

Obiectiv general

Scopul acestui proiect este acela de a crește capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la elaborarea și monitorizarea politicilor publice vizând incluziunea romilor.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

(1)       Creşterea capacităţii ONG-urilor și partenerilor sociali de formulare și monitorizare a politicilor publice vizând incluziunea romilor prin dezvoltarea unui mecanism independent si

(2)       Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de influenţare a politicilor publice vizând incluziunea romilor prin acţiuni strategice de advocacy la nivel local, regional şi/ sau national.

Rezultate preconizate

Rezultatele aşteptate urmăresc:

 • O capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;
 • Personal din ONG-uri şi parteneri sociali instruiţi în domeniile monitorizare de politici publici şi elaborare de politici publice alternative;
 • Politici publice alternative în domeniul incluziunii romilor elaborate;
 • O politică publică în domeniul incluziunii romilor promovată şi acceptată.

Politica publică propusă:

Strategie

Anexa 1 Ocupare

Anexa 2 Educatie

Anexa 3. Sanatate

Anexa 4. Protectia copilului

Anexa 5 Locuire

Anexa 6 Cultura

Activitati

Activităţile proiectului:

 • Fundamentarea mecanismului de monitorizare şi evaluare “Observatorul pentru Romi” ce va contribui la implementarea funcţională a „Strategiei de Incluziune a Romilor”;
 • Dezvoltarea unei coaliţii naţionale de ONG-uri si alţi parteneri sociali activi în domeniul incluziunii romilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor grupului ţintă în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice printr-un program de formare şi mentorat;
 • Realizarea de activităţi de advocacy la nivel local, regional şi naţional în vederea influenţării politicilor publice în domeniul incluziunii romilor.

Activitatea A2. Fundamentarea mecanismului de monitorizare si evaluare “Observatorul pentru Romi” ce va contribui la implementarea funcțională a „Strategiei de Incluziune a Romilor”

A2.2. Realizarea unui studiu la nivel național privind impactul politicilor publice de incluziune a romilor

Cu scopul testării unor instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul incluziunii romilor, vizând dezvoltarea unor astfel de resurse ce vin în sprijinul formularii de politici publice alternative, a fost realizat un studiu la nivel național pe cele 6 componente ale „Strategiei de Incluziune a Romilor”: educație, locuire, sănătate, ocuparea forței de munca, cultură și infrastructură și servicii sociale.

Studiul poate fi consultat prin accesarea link-urilor de mai jos:

Raport calitativ- romi în mediul rural

Raport calitativ - romi în mediul urban

Raport cantitativ- Romi

A3. Dezvoltarea unei coaliții naționale de ONG-uri si alți parteneri sociali activi în domeniul incluziunii romilor

Lista organizațiilor neguvernamentale mebre ale Coaliției pentru Romi

 

A4.2 Elaborarea unui program de formare pornind de la analiza nevoilor reprezentanților ONG-urilor si desfășurarea programului de formare

Prima sesiune de formare

În perioada 23 ianuarie – 5 februarie 2019, Agentia Impreuna a format 84 de persoane din organizații neguvernamentale ale romilor în patru zone geografice ale României, în București, Craiova, Cluj și Bacău.

Printre subiectele din agenda celor două zile se numără repere generale privind politicile publice, ciclul unei politici publice, rolul societății civile/ONG în implementarea unei politici publice, monitorizarea și evaluarea politicilor publice și foarte multe exerciții, jocuri și studii de caz care au provocat participanții să lucreze în echipă.

Am avut parte de cursanți tineri și implicați, care își doresc o strategie guvernamentală care să sprijine, cu adevărat, dezvoltarea comunităților locale cu un număr semnificativ de romi!

Prezentare - Pollitici publice

Suport curs - Manual Politici Publice

A doua sesiune de cursuri de formare în domeniul politicilor publice din cadrul proiectului nostru a avut ca temă EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA POLITICILOR PUBLICE. Acestea s-au desfășurat în perioada 18-26 Februarie 2019, ca și cursurile trecute, în patru mari orașe ale țării: Târgu Mureș, Craiova, București și Bacău.

Agenda a fost una plină de provocări de lucru în echipă și subiecte interesante, punând accentul pe etapele planificării evaluării politicilor publice, punerea în practică a evaluării, utilizarea practică a constatărilor și raportare și implementare, sub expertiza doamnei formator Simona Pascariu.

Prezentare - Evaluare și monitorizare Politici Publice

Testimoniale cursuri de formare

Realizare analiza 0%