Scroll to top
Ce facem acum?

Coaliţia pentru romi: elaborare şi monitorizare de politici publice

 • Rolul Agenției

  Beneficiar

 • Coordonator

  Delia Stan

 • Durata

  16 luni

 • Localizare

  La nivel naţional

 • Suma acordata

  Valoarea totală a finanţării este de 974.802,39 lei din care 802.303,18 lei finanţare din FSE, 153.003,18 lei finanţare din bugetul naţional, iar 19.496,03 lei reprezintă contribuţie proprie.

 • Finantator

  Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

 • Scop

  Scopul acestui proiect este acela de a crește capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la elaborarea și monitorizarea politicilor publice vizând incluziunea romilor.

Obiectiv general

Scopul acestui proiect este acela de a crește capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la elaborarea și monitorizarea politicilor publice vizând incluziunea romilor.

Obiective specifice

(1)        Creşterea capacităţii ONG-urilor și partenerilor sociali de formulare și monitorizare a politicilor publice vizând incluziunea romilor prin dezvoltarea unui mecanism independent si

(2)        Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de influenţare a politicilor publice vizând incluziunea romilor prin acţiuni strategice de advocacy la nivel local, regional şi/ sau national.

Rezultate

(1) O capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;

(2) Personal din ONG-uri şi parteneri sociali instruiţi în domeniile monitorizare de politici publici şi elaborare de politici publice alternative;

(3) Politici publice alternative în domeniul incluziunii romilor elaborate;

(4) O politică publică în domeniul incluziunii romilor promovată şi acceptată.

Activități

 • Fundamentarea mecanismului de monitorizare şi evaluare “Observatorul pentru Romi” ce va contribui la implementarea funcţională a „Strategiei de Incluziune a Romilor”;
 • Dezvoltarea unei coaliţii naţionale de ONG-uri si alţi parteneri sociali activi în domeniul incluziunii romilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor grupului ţintă în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice printr-un program de formare şi mentorat;
 • Realizarea de activităţi de advocacy la nivel local, regional şi naţional în vederea influenţării politicilor publice în domeniul incluziunii romilor.

Publicații

 • Analiza politicilor publice
 • Studiu

Parteneri