Scroll to top
Ce am lasat in urma?

Şcoala mea tolerantă

 • Rolul Agenției

  Beneficiar

 • Coordonator

  Delia Stan

 • Durata

  16 luni

 • Localizare

  La nivel naţional

 • Suma acordata

  Valoarea totală a finanţării este de 974.802,39 lei din care 802.303,18 lei finanţare din FSE, 153.003,18 lei finanţare din bugetul naţional, iar 19.496,03 lei reprezintă contribuţie proprie.

 • Finantator

  Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

 • Scop

  Scopul acestui proiect este acela de a crește capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la elaborarea și monitorizarea politicilor publice vizând incluziunea romilor.

Obiectiv general

Dezvoltarea unui set de materiale educaționale, sub forma de kit pedagogic, care sa sprijine formarea cadrelor didactice și informarea elevilor, părinților și publicului larg, asupra realităților din perioada robiei romilor și a Holocaustului.

Obiective specifice

(1) Crearea unui kit pedagogic care poate fi folosit în școli de către profesorii care vor participa la training-uri;

(2)        Aducerea pe agenda publică a nevoii de introducere în curricula școlară a informațiilor despre istoria romilor printr-o campanie de advocacy;

(3) Informarea și dezbaterea împreună cu 1000 de studenți de liceu cu privire la istoria romilor și alte elemente care pot dezvolta atitudini de antigipsism.

Rezultate

(1) 1 kit pedagogic elaborat și publicat;

(2) 100 de profesori sunt formați în metode și tehnici care vizează antigipsismul;

(3) 1000 de elevi de liceu sunt informați despre istoria romilor și despre crearea și recrearea stereotipurilor legate de comunitatea romă;

(3) 1 campanie de advocacy realizată pentru introducerea elementelor de istorie a romilor în curricula școlară.

(4) aproximativ 100 de profesori au participat la cursul cu tema Istoria Romilor – Robia romilor și Holocaust, iar alți 700 au fost informați cu privire la această temă. Prin intermediul acestor profesori, informații despre Robia romilor și Holocaust au ajuns la peste 2200 de elevi.

Activități

 • Campanie majoră de advocacy pentru a introduce în curricula de Istorie elemente din istoria romilor

Parteneri