Scroll to top

În an Centenar, romii cer să fie parte a politicilor statului de modernizare din România

Pe 18 decembrie 2018, de Ziua Minorităților Naționale, Fundația Agenția Împreună a depus către Cabinetul Primului Ministru și către Administrația Prezidențială o scrisoare însoțită de un memoriu, în calitate de reprezentant al Adunării Naţionale a Organizațiilor Neguvernamentale ale Romilor din România.

În perioada 10-11 decembrie a.c, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ale romilor din toata țara s-au întâlnit la București, pentru a discuta asupra situației cu care se confruntă românii care aparțin minorității romilor. Reunite sub denumirea de Adunarea Națională a Organizațiilor Neguvernamentale ale Romilor, organizațiile participante cer decidenților politici coerente de dezvoltare și mecanisme prin care să fie promovată istoria și identitatea etnică a romilor, ca parte a bogăției identitare românești.

Organizațiile participante anunță ca au demarat lucrul pentru a propune decidenților o strategie guvernamentală care să sprijine, cu adevărat, dezvoltarea comunităților locale cu un număr semnificativ de romi. Documentul va fi înaintat Guvernului în luna februarie 2019. În viziunea Adunării Naționale a Romilor, îmbunătățirea situației socio-economice a minorității romilor din România trebuie făcută având la baza valorizarea diversității etnice, promovarea egalității de șansă și asigurarea echității.

Strategiile de dezvoltare și incluziune a romilor promovate de Guvernul României în ultimii 27 de ani au avut rezultate extrem de modeste. Acest lucru s-a întâmplat, în primul rând, din cauza guvernelor și politicienilor care au oferit vorbe și intenții în locul resurselor care să genereze fapte.

Documentul de viziune pornește de la lecțiile învățate din 2001 încoace și provoacă guvernul să folosească cadrul legal care răspunde cel mai bine nevoilor existente la nivel local. Ne propunem ca până în anul 2025 romii să beneficieze de serviciile și resursele necesare care să îi facă participanți activi la dezvoltarea României, prin acces la educație de calitate, servicii medicale, administrație competentă și servicii publice în sprijinul comunităților, valorizând, în același timp, și bogăția propriei culturi.

Reducerea clivajelor socio-economice și promovarea identității etno-culturale pentru cei ai căror strămoși au fost, rând pe rând, victimele celei mai lungi forme de servitute din lume (sclavie timp de 500 de ani), țintă a Holocaustului și subiect a măsurilor de integrare forțată promovate de comuniști, a rămas încă o solicitare expresă a mișcării romilor care nu a găsit reacție în lumea politica românească.

„În anul centenar, trebuie să înțelegem că, în ceea ce privește dezvoltarea minorității romilor, suntem relativ în același loc ca în anul 1918. Supra-reprezentarea în pătura cea mai săracă, continuarea stigmatizării prin folosirea termenului de batjocură ‚tigan’, segregarea școlară și atitudinile profund discriminatorii îndreptate împotriva romilor etc. ne arată că țara noastră nu a reușit în ultima sută de ani să sprijine coerent dezvoltarea cetățenilor români care aparțin minorității romilor!” declară, Gelu Duminică, directorul Fundației Agenția „Împreună”

La finalul întâlnirii, organizațiile parte ale Adunării Naționale a Organizațiilor Neguvernamentale ale Romilor au semnat un Memoriu care va fi adresat, în an Centenar, autorităților române și care face trimitere la solicitările Adunării Romilor Transilvăneni din 27 aprilie 1919.

Detalii suplimentare: Gelu Duminică, director executiv Fundația Agenția „Împreună”, tel: 0721.461.007, e-mail: gelu.duminica@agentiaimpreuna.ro.

 

M E M O R I U L

ADUNĂRII NAŢIONALE A ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE ALE ROMILOR DIN ROMÂNIA

Subsemnaţii, reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale ale romilor din România, îndemnaţi de dragostea noastră, atât faţă de țară, cât și pentru care cei de-o etnie cu noi, reamintind eroii romi care s-au jerfit în toate războaiele care au făurit România de astăzi precum și pe cei care prin munca lor au dezvoltat această țară, în an de sărbătorire a Marii Uniri, reiterăm solicitările reprezentanților noștri cuprinse în Declarația de la Ibașfalău din aprilie 1919:

  1. La 100 de ani de când se solicită ca ”noi și urmașii noștri, să fim considerați (….) cetățeni ai României Mari”, cetățenii români aparținând minorității romilor încă nu beneficiază de aceleași drepturi ca restul cetățenilor români. Și în anul 2018, discriminarea profundă a romilor este încă prezentă în societatea românească și școlile cu un număr semnificativ de elevi romi beneficiază de resurse mai slabe și oferă, în marea lor majoritate, o calitate a educației extrem de slabă. Lipsa infrastructurii în comunitățile compacte de romi, dublată de lipsa actelor de identitate și de proprietate, accesul limitat la serviciile medicale și segregarea educațională / rezidențială etc., ne arată că timp de 100 de ani guvernele României nu au dorit să răspundă coerent nevoilor socio-economice a celor ce aveau nevoie de măsuri echitabile de incluziune pentru a contrabalansa cei 500 de ani de robie.
  2. Identitatea etno-culturală a minorității romilor este încă profund neglijată și tributară stereotipurilor și prejudecăților generate de lunga perioadă de robie. ”Termenul de batjocură țigan” este încă utilizat în societatea românească pe scară largă și demersurile pentru a promova contribuția romilor la dezvoltarea României sunt sporadice și realizate, în cvasi-majoritatea cazurilor, de societatea civilă. Minoritatea romilor este singura minoritate națională care nu beneficiază de serviciile unui institut cultural propriu, susținut de Guvernul României, cultura și istoria noastră pe acest meleag fiind profund denaturate de ignoranță, stereotipii și prejudecăți.
  3. Strategiile guvernamentale de incluziune a romilor, aprobate încă din 2001, au rămas la nivelul unor declarații de intenție care nu au fost susținute și de resursele administrative și financiare necesare. Nevoile celor ai căror strămoși au fost, rând pe rând, ”bunuri mișcătoare” pentru economia bazată pe munca robilor, victime ale politicilor de exterminare puse în practică de guvernul fascist condus de Ion Antonescu, subiectul politicilor abuzive și de asimilare forțată puse în practică de regimul comunist și parte a unor conflicte inter-etnice cu zeci de victime la începutul anilor 1990, au fost, fie ignorate, fie tratate ca probleme ale unor ”cetățeni de categoria a doua”.

Organizațiile semnatare înțeleg nevoia dezvoltării unui parteneriat real și solid cu reprezentanții statului român, motiv pentru care anunță că au demarat, încă din luna octombrie 2018, un proces intern de coalizare. Până în luna martie 2019, organizațiile membre ale prezentei Adunări vor propune Guvernului României o viziune strategică de dezvoltare a cetățenilor români aparținând minorității romilor care, odată asumată de Guvern, poate genera îmbunătățirea situației socio-economice existente la nivel local. Înțelegem să folosim toate instrumentele democratice necesare pentru ca Guvernul României să țină cont de demersul nostru și să-l analizeze cu atenția cuvenită.

Noua abordare strategică va fi centrată pe ideea că cetățenii români care aparțin minorității romilor sunt o resursă umană extrem de necesară procesului de dezvoltare a României. Guvernul României trebuie să investească coerent în dezvoltarea capitalul uman provenit din rândul cetățenilor români de etnie romă prin dezvoltarea și susținerea unei serii de programe naționale în domeniul ocupării, locuirii, sănătății, educației și promovarea diversității, care să fie croite să răspundă nevoilor și provocărilor de la nivel local.

În același timp, ținând cont de prerogativele pe care Guvernul și Prim-Ministrul României le au, cele 70 de organizații neguvernamentale ale romilor din toată țara, membre ale prezentei Adunări, solicită Guvernului României următoarele:

  1. Abordarea situației existente în interiorul comunităților cu romi și din perspectiva valorizării diversității etnic-identitare și nu numai din perspectiva vulnerabilității socio-economice.
  2. Înființarea, în cel mai scurt timp posibil, ca instituție de stat a Guvernului României, a unui Institut Cultural al Romilor din România, cu rolul de a studia și promova contribuția minorității la dezvoltarea României. În plus, secțiile de teatru, cercetare și muzeu ar putea să susțină educația pentru diversitate, atât de necesară în spațiul românesc.
  3. Susținerea, încă din 2019, prin instituțiile abilitate aflate în subordinea Guvernului, a unor programe de combatere a oricărei forme de discriminare împotriva cetățenilor români aparținând minorității romilor.

Acest Memoriu va fi depus în numele nostru de către Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”, organizație care coordonează secretariatul Adunării, către Administrația Prezidențială, Cabinetul Primului – Ministru, Ministerele de linie, misiunile diplomatice interesate și către orice alt actor instituțional relevant de la nivel național sau internațional.

Data: 11.12.2018

SEMNĂTURI (A se vedea Anexa 1. Semnătura olografă este în documentul original.)

 

ANEXA 1 

TABEL NOMINAL CU MEMBRII ADUNĂRII NAȚIONALE A ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE ALE ROMILOR

 

Nr. Crt Organizația Reprezentant
1 Asociația Pakiv Romania Bumbu Ioan Gruia
2 Asociația Rom – Sebes Raducan Emanuel
3 Asociația pentru Dezvoltare Comunitara a Romilor Cugir/Alba Pienar  Cosmin Gabriel
4  Asociaţia Star Med Rom, Buzău Laurentiu Zainea
5 APRME Bacau Farcut Ionel
6 Asociația Lingurarii Botoșani Ispiri Ionel
7 Agenția de Dezvoltare Comunitara Inter-Activa,  Botoșani Pislariu Mirabela
8 Asociația  Danrom, Făurei Caraivan Daniel
9 Asociația Romilor din Făgăraș, Brașov Androne Ionut
10 Alianța pentru Unitatea Rromilor – AUR Alecu Ionel
11 Asociația Liga Meșteșugarilor Tradiționali Romi Ion Constantin
12 Centrul Regional de Resurse pentru Promovarea și Dezvoltare Economiei Sociale Sud-Muntenia, Călărași Stancu Daniel
13 Asociația Romi-Activi, Oltenița Fanel Petrescu
14 Asociația Nevo Parudimos, Reșita Panfil Claudiu
15 Organizația Romilor Căramizari, Craiova Dolj Balteanu Ion
16 Agenția de Consiliere și sprijin pentru minorități și persoane defavorizate din România, Dolj Cojocaru Mircea Teodor
17 Asociația Romilor din Ardeal Le Denleca Anglal, Sebes Nuta Horea Valentin
18 Romajust – Asociatia Juristilor Romi Ghița Eugen
19 Asociația Pro Roma Hertanu Margareta
20 Asociația Romilor Ursari din Dagata Motas Viorel
21 Grupul de sprijin pentru economie socială, Mehedinți Ionescu Daniel
22 Asociația de Dezvoltare Comunitară și Ajutor Reciproc „Ädamus”, Mureș Dodosiu Samuila
23 Asociația de Dezvoltare Comunitară Atintis, Mureș Moldovan Marius Horea
Asociația Centrul Romilor Amare Rromentza Delia Grigore
25 Asociația de Antreprenoriat și economie socială „Eurom” Zelariu Petru
26 Asociația pentru Incluziune Socială APIS –Neamț Paun Mihai Alfred
27 Asociația Amala, Piatra Olt Munteanu Cristina
28 Asociația Centru de Resurse pentru egalitate AEQVITAS Bălcescu Anca Mihaela
29 Asociația pentru Combaterea Sărăciei Sălaj Otvos Geza
30 Asociația pentru Dezvoltare Economiei Sociale Fortunatis, Sibiu Ciociu Maria
31 Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală, Bacău Tanase Doru
32 Asociația Meșteșugarilor și Comercianților Tradiționali Rromi Craciun Cornel
33 Centrul de Dezvoltare Comunitară Europolis Cristinoiu vasile
34 Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Simian, Mehedinți Otto Mihai
35 Asociatia Romii Romascani, Neamț Daraban Liviu
36 Asociația Comunitășilor Marginalizate ACM Botoșani Bălan Ionela Genoveva
37 Uniunea Națională Creștină a Romilor, Bacău Vasile Ion
38 Prolife Nation Bacău Danciulescu Vasile
39 Asociația Centrul de Sprijin pentru Reintegrarea Grupruilor Vulnerabile APRPE Bacău Lupu Constantin
40 Asociația Comunitară Amaroilo, Iași Rusu Ecaterina Daniela
41 Organizația Wassdas Otvos Geza
42 Asociația Romilor Frăția Câmpina Lingurar Gavris
43 Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ‘Împreună’ Duminică Gelu

 

 

Related posts