Măsuri educaţionale integrate pentru 100 elevi romi din judeţul Bacău

antet anr

Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” implementează în perioada iunie – noiembrie 2017 proiectul „MĂSURI EDUCAȚIONALE INTEGRATE PENTRU 100 DE ELEVI ROMI DIN JUDEȚUL BACĂU”, finanţat de Agenţia Naţională pentru Romi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău. Scopul acestui proiect este acela de a reduce decalajul educațional (rezultate școlare și participare școlară) pentru 100 de elevi romi din județul Bacău comparativ cu majoritatea populației.

Obiectiv general: Reducerea decalajului educațional (rezultate școlare și participare școlară) pentru 100 de elevi romi din județul Bacău comparativ cu majoritatea populației

Obiectiv specific 1: Creșterea stimei de sine a 100 de elevi romi din județul Bacău în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare ale acestor comparativ cu restul populației

Obiectiv specific 2: Creșterea implicării în viața școlară a copiilor pentru 20 de părinți romi din județul Bacău

Obiectiv specific 3: Creșterea calității educaționale în 2 școli din județul Bacău prin instruirea a 32 de cadre didactice în domeniul interculturalității

Astfel, proiectul este implementat în 4 unități școlare din județul Bacău, respectiv:

 1. Școala Gimnazială “Ion Rotaru” Valea lui Ion
 2. Școala Gimnazială “Mihail Andrei” Buhuşi
 3. Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Lipova
 4. Școala Gimnazială Horgeşti.

În cadrul proiectului se desfășoară următoarele programe:

 • Program de formare a profesorilor în domeniul interculturalității, promovarea toleranței și a diversității

În perioada 15-16 septembrie 2017, s-a organizat un curs de 2 zile la care au participat 32 de profesori (câte 8 profesori din fiecare școală). 

Obiective program de pregătire cadre didactice:

 • Identificarea relevanței obiectivelor și activităților proiectului pentru contextul în care se află școala
 • Sensibilizarea actorilor școlari la elemente privind cultura și identitatea romă
 • Dezvoltarea abilităților de utilizare a unor metode și instrumente de desfășurare a activităților de promovare a toleranței în școli
 • Dezvoltarea abilităților de utilizare a unor metode și instrumente de desfășurare a activităților parentale în vederea creșterii implicării în educația copiilor
 • Crearea unei rețele de cadre didactice la nivelul celor 4 școli

poza curs

Impresii de la curs:

„Datorită dumnevoastră am căpătat mai multă încredere în mine şi în ceea ce pot, în calităţile mele. Cea mai importantă lecţie pe care am reînvăţat-o a fost aceea că perseverenţa învinge orice obstacol; însă de-abia acum am înţeles-o cu adevărat!

„Vă mulțumesc că v-am cunoscut, sper să ne mai întâlnim și chiar îmi doresc acest lucru pentru că am plecat mulțumită de mine, datorită vouă, mulțumită de ceea ce am învățat la acest curs. Ați reușit, încă o dată, să mă motivați să nu renunț la luptă , să nu las niciun obstacol sa-mi stea în cale, să caut soluții, chiar și acolo unde nu par a fi, pentru a duce la îndeplinire ceea ce îmi propun.”

Ca urmare a participării la acest curs, profesorii vor organiza cel puțin 1 activitate la clasă de promovare a toleranței și a diversității și activități de educație parentală.

 • Program de mentorat – tutorat pentru elevi romi (septembrie – noiembrie 2017)

mentori

Conform proiectului, un număr de 10 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a din fiecare şcoală cu personalitate juridică urma a fi selectat pentru a deveni mentori pentru elevii romi mai mici din şcoala structură.  Având în vedere interesul manifestat de elevi pentru astfel de activităţi, am decis ca toţi elevi doritori să participe la instruirea care a avut loc în data de 30 septembrie 2017, la Școala Gimnazială “Mihail Andrei”, facilitarea discuţiilor fiind asigurată de Magda Balică. Astfel, 40 de elevi şi profesori însoţitori au participat la această sesiune pentru a înţelege mai bine ce au de făcut în perioada următoare: 2 întâlniri lunare în cadrul cărora vor realiza activități de educaţie remedială; 1 întâlnire de creștere a stimei de sine și implicit a stimei etnice; 1 activitate de dezvoltare personală în cadrul cărora vor realiza activități non-formale.

Primele întâlniri au fost pline de emoţii de ambele părţi. În timp ce mentorii erau temători cu privire la modul în care vor reuşi să câştige atenţia şi încrederea colegilor mai mici, elevii mentoraţi erau entuziaşti de posibilitatea de a interacţiona cu ai lor colegi mai mari şi chiar să viziteze clasele din şcoala în care vor învăţa şi ei începând cu clasa a V-a.

mentorat

 • Program de activități parentale (octombrie – noiembrie 2017)

Se vor organiza de 2 ori pe lună activități cu cel puțin 10 părinți din fiecare școală. Activitățile vor fi realizate de profesorii participanți la programul de formare.

 • Stimularea dialogului intercultural prin organizarea unor evenimente interactive la nivel comunitar în 2 comunități

Încă din anul 2010, în parteneriat cu UNICEF România, Fundaţia noastră a creat 2 filme inspiraţionale, un CD cu muzică lăutărească inspiraţională şi a dezvoltat un kit care explică modul în care aceste elemente trebuie să fie prezentate copiilor şi părinţilor astfel încât să faciliteze o dezbatere cu tema „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”. La nivel local s-a organizat un eveniment în care s-a prezentat filmul „Ce vrei să te faci când vei fi mare?” la nivelul şcolii, şi „Filmul lui Ilie” urmat de spectacol de muzica lăutărească în comunitate, au fost prezentate melodii de pe CD-ul „Copilul copil rămâne”, creat tot de Fundaţie. CD-ul a fost oferit părinţilor gratuit. Atât filmul, cât şi versurile melodiilor sunt centrate pe nevoia copilului/ părintelui de a depăsi barierele pe care viaţa le pune (sărăcie,”tradiţie”, mirajul banilor, discriminarea etc) şi îi îndeamnă să „meargă la şcoală”, punând accentul pe importanţa educaţiei ca metodă de reuşită în vederea organizării acestor evenimente.

Cele 2 spectacole au fost organizate după cum urmează:

 • 12 septembrie – Buhuși (Orbic)
 • 13 septembrie – Blăgești (Poiana Negustorului)

La cele două evenimente au participat aproximativ 200 de persoane. De asemenea, ne-au fost alături cadre didactice din cele instituţii de învăţământ, cât şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale care ne-au sprijinit în organizarea acestor evenimente.

poza 2 concert

Proiect co-finanţat de Guvernul României – Agenția Națională pentru Romi, capitolul ”Transferuri interne”- 2017, respectând prevederile legale.