Terni Godi: Despre puterea de a visa

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Proiectul „Terni Godi: Despre puterea de a visa” îşi propune să promoveze educaţia ca modalitate de reuşită în rândul copiilor şi părinţilor romi din România. Proiectul urmărește transformarea discursului care prezintă romii ca fiind un grup vulnerabil într-un discurs care prezintă romii ca „resursă”.

Loc de desfășurare și durată: 10 localități din Regiunea Sud – Est Muntenia (Buzău, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova) pe o durată de 12 luni.

Beneficiarii sunt reprezentaţi de aproximativ 700 de persoane, printre care :

  • 400 de copii, elevi ai claselor V-VIII din şcoli cu un număr semnificativ de romi;
  • 300 de părinţi romi;
  • 50 de cadre didactice;
  • 10 tineri liceeni / studenţi multiplicatori.

Activităţile proiectului :

  1. Sesiuni de mentorat în cadrul cărora liceenii / studenţii vor promova poveşti de viaţă de succes în rândul comunităţilor rome şi vor promova educaţia ca motor principal, atât în dezvoltarea personală, cât şi profesională.
  2. Evenimente locale ce constau într-un mix de film, muzică lăutărească şi dezbateri. În cadrul spectacolelor cu muzică lăutărească vor rula melodiile de pe CD- ul Copilul copil rămâne. Aceste melodii pun accentul pe importanța familiei, educaţiei, părinţilor şi a copilăriei. Totodată se vor prezenta și filmele documentare: Ce vrei să te faci când vei fi mare şi Povestea lui Ilie.

 

Proiectul îşi propune ca la final să poată să satisfacă nevoile din vârful piramidei lui Maslow (stimă de sine, autorealizare) prin promovarea modelelor rome de succes care demonstrează că oricine poate depăşi greutăţile vieţii dacă visează, îşi doreşte şi munceşte îndeajus de mult.

 

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informțiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesati www.eeagrants.org