Titlul proiectului: CESP SPO Calitate, eficiență și servicii profesioniste în serviciul public de ocupare din regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia  

Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Suma acordată: 9,054,702.07 lei

Durata: 18 luni

Scop: Îndeplinirea obiectivului Axei Prioritare 4, DMI 4.1 din POSDRU 2007-2013, respectiv creșterea calității, eficienței și transparenței serviciilor de ocupare furnizate de SPO. Modernizarea SPO din Regiunile Nord-Est, Centru și Sud Muntenia va contribui la creșterea oportunităților pentru un număr sporit de persoane în demersul lor de a deveni persoane ocupate pe piața muncii.

Localizare: Națională

Obiectiv general: Creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul Public de Ocupare.

Obiective specifice:

  1. Să extindem sistemul de management al calității la nivelul structurilor SPO din zona țintă;
  2. Să dezvoltăm servicii de asistență personalizată și abordare individuală pentru șomerii cu dificultăți de integrare pe piața muncii;
  3. Să dezvoltăm capacitatea structurilor SPO de a furniza servicii on line și de tip self –service;
  4. Să facilităm transferul de expertiză de la partenerii transnaționali pentru întărirea capacității SPO de furnizare de servicii orientate spre potențialul și nevoile clientilor.

Rezultate preconizate:

–          Un parteneriat public-privat între actorii relevanți pentru piața muncii contribuie la modernizarea structurilor SPO din Regiunile N-E, Sud Muntenia și Centru;

–          Trei „stagii transnaționale de transfer de expertiză în managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

–          27 panouri de informare achiziționate, instalate și valorificate prin colaborarea cu primăriile vor asigura posibilitatea de auto-informare pentru clienții SPO;

–          27 de info-chioșcuri achiziționate și instalate;

–          Două conferințe de presă organizate simultan în județele de unde provin partenerii publici vor marca lansarea proiectului;

–          Două conferințe de presă organizate simultan în județele de unde provin partenerii publici vor marca finalizarea perioadei de finanțare;

–          O bază de date cu furnizorii de formare care au organizat programe de calificare și recalificare pentru persoanele fără loc de muncă finanțate din BAS;

–          Un seminar informativ asigură un cadru organizat de dezbatere și transfer de informații și date relevante despre impactul formării profesionale pentru 40 de participanți;

–          Modelul de evaluare a intereselor profesionale va fi pus la dispoziția personalului SPO cu atribuții de consiliere profesională.

–          Un seminar informativ va asigura un cadru organizat de dezbatere pentru 25 de specialiști SPO cu atribuții de consiliere profesională;

–          O rețea interregională formată din furnizori publici și privați de servicii de stimulare a ocupării membrilor rețelei va contribui la întărirea colaborării și furnizarea unor servicii de calitate;

–          27 de puncte „self service” dotate cu echipamente și susținute în funcționare ( în 9 județe);

–          9 vizite de studiu pentru 90 de specialiști SPO realizate la partenerii transnaționali asigură un cadru organizat de preluare de bune practici în furnizarea serviciilor individualizate și integrate;

–          Un proces de certificare va asigura confirmarea îmbunătățirii managementului în structurile SPO;

–          Un proces de promovare a rezultatelor analizei va contribui la creșterea vizibilității SPO.

Rolul Agenției Împreună: Partener

Coordonator: TEODOR DIMITRIU, Responsabil Agenția “Împreună”: Andrei Constantin.