Titlul proiectului:

 

Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est IC SPO

 

Finanţator: AM POSDRU/ OIR POSDRU SUD-MUNTENIA

 

Suma acordată: 7.885.482, 13 lei

 

Durata: 18 luni

 

Scop:

 

Dezvoltarea procesului de perfecţionare profesională cu scopul de a schimba comportamentul, cunoștințele şi motivaţia personalului SPO în vederea îmbunătăţirii echilibrului dintre caracteristicile personale, cerinţele locului de muncă şi aşteptările clienţilor.

 

Localizare: Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est

 

Obiectiv general: Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale personalului propriu SPO, din regiunile Sud Muntenia,

 

 

 

 

 

Nord Est şi Sud Est în vederea furnizării unor servicii de calitate.

 

Obiective specifice:

 

1. Îmbunătăţirea sistemului de formare profesională a personalului propriu al SPO în ocupaţii corelate cu serviciile furnizate.

 

2. Dezvoltarea de competenţe profesionale şi sociale pentru personalul SPO necesare unei abordări integratoare a nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile.

 

3. Facilitarea preluării de experienţe transnaţionale care să contribuie la dezvoltarea competenţelor personalului SPO.

 

Rezultate preconizate:

 

  • 1 parteneriat public-privat  între actorii relevanţi pentru piaţa muncii;
  • 1 cadru organizat de dezvoltare a competenţelor profesioanle a personalului SPO;
  • 1 set de tehnici şi instrumente de management;
  • 3 stagii translanaţionale de transfer de expertiză în managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă

 

Rolul Agenției Împreună: Partener

 

Coordonator: Andrei Constantin