Proiect “Democrație participativă. Pilotarea unei inițiative cetățenești pentru comunitățile interetnice din România

 

Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună” implementează în perioada iunie 2014 – mai 2015 proiectul “Democrație participativă. Pilotarea unei inițiative cetățenești pentru comunitățile interetnice din România”/ RO2013_C2.1_08 finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

 

Proiectul vizează 30 de comunități rurale interetnice din 3 județe: Buzău, Olt și Prahova care suferă de probleme similare în domeniile infrastructurii, oportunităților de angajare și accesului la servicii de sănătate și educație pentru populația romă.

 

Prin acest proiect ne propunem să mobilizăm cetățenii celor 30 de comunități pentru rezolvarea a cel puțin o problemă comună prioritizată participativ în cadrul unui proces de dezvoltare comunitară. De asemenea, unul dintre obiectivele proiectului este acela de a stimula și pilotao inițiativă legislativă cetățenească care să reflecte prioritățile de dezvoltare identificate participativ în cele 30 de comunități și strângerea a cel puțin 15.000 de semnături pentru includerea priorităților identificate de romi pe agendele locale și județene.

 

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi grupurile de inițiativă formate din romi și neromi din 30 de comunitati rurale interetnice (aproximativ 300 de persoane). Iar beneficiarii indirecți sunt romii și neromii din cele 30 de comunități și din alte comunități cu nevoi similare.

 

Principalele activități realizate în cadrul componentei de dezvoltare comunitară în 30 de comunități interetnice:

 

1. Formarea și mobilizarea a 30 de grupuri de inițiativă

 

2. Identificarea participativa a nevoilor comunității în cele 30 de comunități

 

3. Prioritizarea uneia din nevoile comune identificate

 

4. Elaborarea unui plan de acțiune menit să rezolve prioritatea identificata de comunități

 

5. Activități de lobby și advocacy pentru introducerea planurilor de acțiune pe agenda consiliilor locale și judetene

 

6. Implementarea planurilor de acțiune.

 

 

 

Principalele activități realizate pentru pilotarea inițiativei cetățenești:

 

1. Organizarea a 3 ateliere județene de lucru pentru elaborarea inițiativei legislative cetățenești, cu participarea reprezentanților ONG-urilor și a membrilor din grupurile de inițiativa

 

2. Elaborarea inițiativei legislative cetățenești

 

3. Strângerea a 15.000 de semnături pentru a sprijini inițiativa legislativă cetățenească. Se va urmări strângerea a minim 100.000 de semnături per total, din care 15.000 în județele în care se implementează proiectul

 

4. Organizarea unei conferințe în scopul diseminarii la nivel național a inițiativei legislative cetățenești.