Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy | Agentia Impreuna

Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy

Finanţator: images (1)
Fondul ONG în România
Suma acordată
148 121 euro
Durata:
14 luni
Scop:
Prin proiectul „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, Agenția „Împreună” și partenerii săi își propun capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.
Localizare:
Nivel național
Obiectiv general:
Întărirea capacității instituționale și operaționale a 15 ONG-uri rome și dezvoltarea cooperării între ele, ducând la articularea unei viziuni strategice pe termen lung și la dezvoltarea expertizei pe accesare de fonduri, management de proiect,  gestionare fonduri și campanii de advocacy
Obiective specifice:
O1. Dezvoltarea unei rețele naționale de minim 15 ONG-uri active în domeniul incluziunii sociale a romilor
O2. Creșterea capacității membrilor rețelei de a accesa și gestiona fonduri și de a implementa campanii eficiente de advocacy
O3. Organizarea unei campanii de advocacy la nivel local, regional și național în vederea intensificării și prioritizării finanțărilor destinate comunităților de romi în rândul instituțiilor publice locale și naționale
Rezultate preconizate:
15 ONG-uri, inclusiv organizații mici, membre ale Rețelei de Incluziune Socială a Romilor
1 Rețea de incluziune și Incluziune Socială a Romilor constituită –
24 de profesioniști angajați ai ONG-urilor care vor dobândi abilități și competențe de accesare fonduri, scriere de proiecte și implementare de proiecte și advocacy
6 sesiuni de training realizate care vor crește nivelul abilităților și competențelor de scriere de proiecte, implementare și advocacy a beneficiarilor din organizațiilor membre ale rețelei
24 de internship-uri pentru membrii organizaților membre ale rețelei care vor permite aplicarea în practică a cunoștințelor deprinse la nivel teoretic de către beneficiari în cadrul sesiunilor de training, stimulând inclusiv cooperarea dintre organizațiile membre ale rețelei și transferul de competențe
1 strategie de advocacy elaborată
20 de inițiative / practici dezvoltate care vor umări schimbări legislative sau de politici propuse în cadrul proiectului
15 ONG-uri implicate în monitorizarea și influențarea politicilor și practicilor autorităților naționale, regionale și locale, prin dialog centrat pe politici publice și prin campanii publice

Rolul Agenției Împreună:
Agenția împreună în calitate de solicitant, este responsabilă, pe lângă coordonarea parteneriatului, de implementarea activităților de formare și dezvoltare a rețelei și asigurare a secretariatului rețelei pe durata proiectului, utilizând competențele de networking și mobilizare ale coordonatorului rețelei, precum și excelenta cunoaștere a sectorului organizațiilor rome. De asemenea, utilizând experiența membrilor echipei în activități de capacitare a organizațiilor neguvernamentale și de asistență tehnică în implementarea de proiecte din fonduri europene, Agenția Împreună are responsabilitatea implementării programului complex de capacitare prin training, internship și asistență tehnică punctuală și continuă.
Coordonator:
Claudia- Cerasela Bănică

 

Noutati proiect

Lansarea Evaluării Naţionale a Capacităţii Organizaţionale în domeniul Incluziunii Sociale a Romilor
btn-descarca
Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy
btn-descarca