Delegația PAIRS în România

Suntem bucuroși să găzduim, începând de astăzi, delegația proiectului PAIRS, proiect în care și Agenția Împreună este implicată. Delegația este formată din reprezentanți ai unor organizații guvernamentale și neguvernamentale din Ungaria, Serbia, Italia, Ucraina, Bulgaria și Albania.

Proiectul transnațional PAIRS are ca obiectiv general colectarea de practici pozitive în domeniul incluziunii romilor și elaborarea, pe marginea acestora, de recomandări pentru politici publice și programarea financiară 2014-2020. În acest scop, organizațiile parte din proiect au organizat vizite de studiu în fiecare din cele 7 țări pentru identificarea, analiza și, respectiv, diseminarea de practici pozitive în domeniul incluziunii sociale a romilor.

Vizita de studiu din România (28-30 mai) va include prezentările a patru proiecte. În domeniul ocupării și a generării de venituri va fi prezentat un atelier înființat la Periș în cadrul proiectului Romano Butiq (http://mesteshukar.ro/i_acasa.asp?SMID=36&ARTID=91), implementat de KCMC și Agenția Împreună și finanțat din Fondul Social European. Scopul proiectului este acela de a revigora meșteșugurile tradiționale practicate de romi și de a le face rentabile pe piața actuală.
Pentru prezentarea celui de-al doilea proiect, Împuternicirea comunităților rome în influențarea și monitorizarea agendelor locale din România (http://www.romadecade.org/empowering_roma_communities_2010), implementat între 2008 și 2010 de Agenția Împreună cu sprijin financiar de la Fondul Japonez de Dezvoltare Socială și administrat de Banca Mondială, ne vom deplasa în data de 29 mai în județul Olt. Vom purta mai întâi discuții în cadrul Biroului Județean pentru Romi de la Slatina, unde delegația va afla mai multe detalii despre modul îm care funcționează rețelele de resurse umane rome de la nivel local (experții locali pe problemele romilor, mediatorii școlari și sanitari, profesorii de limba romani), precum și despre rolul instituțiilor statului în incluziunea romilor. Apoi, vom vizita una din locațiile proiectului, localitatea Drăgănești-Olt, terminându-ne vizita în Olt la Grădinari, unde primarul comunei, dl. Mihai Ioana, de etnie romă, ne va explica viziunea sa de dezvoltare a comunității locale de romi.

Cel de-al treilea proiect inclus în vizita de studiu este proiectul Centre comunitare de resurse: instrumente strategice în procesul îmbunătățirii situației grupurilor vulnerabile din zona rurală (http://www.sastipen.ro/proiecte-fse/centre-comunitare-de-resurse-ccr-proiecte), implementat de organizația Centrul romilor pentru politici de sănătate SASTIPEN în parteneriat cu ProVocația și Agenția Împreună. Proiectul a vizat înființarea unor centre de resurse în mediul rural prin care să se poată sprijini acțiuni concrete de incluziune a populațiilor defavorizate, în domeniile ocupării, antreprenoriatului, asistenței sociale și sănătății, punând astfel în practică abordarea integrată privind intervențiile concrete în comunitățile de romi.

În fine, ultimul proiect vizează domeniul educației. Astfel, le vom prezenta oaspeților noștri abordarea pe care Agenția Împreună a lansat-o odată cu proiectul Ce vrei să te faci când vei fi mare? (http://www.unicef.ro/media/galerie-video/proiectul-ce-vrei-sa-te-faci-cand-vei-fi-mare/), desfășurat cu sprijinul Unicef.

Vizita se va încheia la Agenția Națională pentru Romi cu prezentarea președintelui Agenției Naționale pentru Romi, Daniel Vasile, despre obiectivele și planurile de viitor ale ANR, urmată de expunerea proiectului ”Mediatorii sanitari”, susținută de Mariana Buceanu. Mariea Ionescu, expert tematic în cadrul proiectului PAIRS, va încheia întâlnirea cu ”Importanța conceptului de dezvoltare comunitară în România”.

Ce ne dorim ca oaspeții noștri să ”importe” la finalul vizitei este abordarea unică pe care România o are în privința romilor, și anume dezvoltarea de resurse umane care să poată sprijini, pe termen lung, dezvoltarea segmentelor dezavantajate ale minorității romilor. Sperăm ca vizita de studiu să demonstreze nu doar că această abordare este necesară, pentru susținerea dezvoltării societății în ansamblul său, ci și că această perspectivă poate da roade: romii pot fi un adevărat motor de dezvoltare!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*