Romii din România: de la date la progres

Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună” și Ambasada Germană organizează conferința ”Observatorul pentru romi : de la date la progres”, ce va avea loc joi, 18 octombrie, începând cu ora 10.00, la Hotelul Intercontinental din București, Sala Fortuna. Proiectul ”Observatorul pentru romi” inițiat de Agenția ”Împreună” și finanțat de Ministerul German al Afacerilor Externe vizează să furnizeze către decidenți date statistice referitoare la incluziunea socială a romilor. Mai jos puteți găsi Agenda preliminară a conferinței.

Conferința este organizată cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și al Ambasadelor Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatului Țărilor de Jos și Franței la București.

Scopul conferinței este de a aduce laolaltă actori relevanți implicați în incluziunea socială a romilor, pentru a disemina datele colectate de Agenția ”Împreună” în cadrul inițiativei ”Observatorul pentru romi” și pentru a promova formularea de politici relevante și bazate pe date în beneficiul romilor și a stimula progresul în acest domeniu.

Datele diseminate în prima parte a evenimentului vor constitui bazele a două ateliere în cadrul cărora specialiști și decidenți politici vor conlucra pentru a formula un set de recomandări integrate pentru incluziunea socială a romilor în domeniile ocupării, educației, locuirii / infrastructurii și sănătății. În timpul atelierelor vor fi de asemenea prezentate practici pozitive ce s-au dovedit deja viabile ca abordare integrată a incluziunii sociale a romilor. Scopul final al recomandărilor va fi acela de a schița principiile următoarei programări financiare a fondurilor europene – 2014-2020 – pentru a progresa în domeniul incluziunii sociale a romilor.

Agenția ”Împreună” a derulat anul acesta cel mai însemnat și comprehensiv proces de colectare de date referitor la romii din România. Datele colectate de Agenția ”Împreună” evidențiază, pe lângă statisticile legate de sărăcie, câteva aspecte noi pe care decidenții politici și opinia publică nu le cunosc și care contrazic câteva din stereotipurile răspândite despre romi.

De exemplu, ideea că majoritatea romilor trăiesc din ajutoare sociale este contrazisă de datele noastre: în iulie 2012, doar 2% dintre romi declarau Venitul Minim Garantat ca sursă de venituri. Romii constituie o populație tânără cu un potențial însemnat ce poate fi pus în următoarele decenii în slujba dezvoltării României. De exemplu, numărul de absolvenți de studii universitare de etnie romă a crescut de 13 ori din anii 90. Aproximativ 45% dintre romi muncesc, însă doar 37% dintre aceștia au un contract de muncă legal.

Cu toate acestea, sărăcia îi afectează pe romi într-o măsură mai mare decât alte etnii și constituie cauza principală pentru abandonul școlar și pentru așteptările scăzute ale romilor în privința șanselor lor de succes: 48% din gospodăriile de romi trăiesc cu mai puțin de un salariu minim pe economie (700 de ron) pe lună, comparativ cu 21% din gospodăriile în care trăiesc persoane de alte etnii.

”Proiectul ”Observatorul pentru romi” identifică practici pozitive și furnizează recomandări referitoare la politici, cu ajutorul participării directe a comunității rome, a societății civile și a experților în incluziune socială. În ultimii ani, eforturile de a dezvolta și implementa politici de incluziune socială pentru populația romă din România au fost stânjenite de lipsa unor date fiabile. Prin furnizarea acestor date, Observatorul contribuie la formularea unor politici sustenabile și bine direcționate. În acest fel, proiectul răspunde unei nevoi reale resimțite deopotrivă de decidenții politici și de analiști.”, a spus Ambasadorul Republicii Federale Germane, Andreas von Mettenheim.

„Inițiativa ”Observatorul pentru romi”, promovată de Fundația noastră cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe German, vizează furnizarea unor date extrem de necesare căre decidenții politici, în special către Guvernul României, cu scopul de a sprijini formularea de politici relevante, eficiente și bazate pe date în ceea ce privește incluziunea socială a romilor. Romii trebuie să reprezinte o resursă umană pentru dezvoltarea viitoare a României și este imperios să începem să punem în aplicare politici reale care să corespundă nevoilor reale în domeniu. Din nefericire, Guvernul României nu are date statistice exacte și corecte în ceea ce privește situația reală a romilor. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să constituie o scuză pentru lipsa de acțiune în domeniu. Acum, Guvernul nostru dispune de toate datele necesare pentru formularea de politici publice reale pentru dezvoltarea romilor, în măsura în care va exista și o  reală voință politică.”, a declarat dl. Gelu Duminică, Director Executiv al Agenției ”Împreună”.

Pentru mai multe informații:

Agenția “Împreună”: Ana Ivasiuc, tel. 0749-516935, e-mail ana.ivasiuc@agentiaimpreuna.ro

Ambasada Germaniei: Letitia Sburlan, tel. 021-2029856, e-mail pr-100@buka.diplo.de

Agenda preliminară

Locație: București – Hotel Intercontinental, 4 Bulevardul Nicolae Balcescu, Fortuna Room.

9.30-10.00

Primirea și înregistrarea participanților

10.00-10.30

Sesiune plenară  – Deschidere și discursuri

Una din provocările majore ale României este situația minorității rome, o populație cu risc de excluziune socială și marginalizare. România s-a angajat pentru îmbunătățirea situației romilor și pentru luarea de măsuri concrete și relevante în sprijinul incluziunii sociale a acestei minorități. Cu toate acestea, pentru a implementa măsuri eficiente sunt necesare date recente și exacte pentru a formula politici publice relevante în domeniul incluziunii sociale. Lipsa datelor este unul din obstacolele în calea formulării de măsuri eficiente și relevante, iar inițiativa Agenției Împreună vizează diminuarea vidului de informații și furnizarea datelor necesare către decidenți. Vorbitorii se vor concentra asupra necesității de a stabili o legătură sistematică între date, politici și finanțările europene din noua perioadă programatică, 2014-2020.

10.00 -10.10 – Welcome speeches:

–  Dl. Gelu Duminică – Director Executiv Agenția „Împreună”

– Excelența Sa Dl. Andreas von Mettenheim – Ambasadorul Republicii Federale Germania

10.10-10.30 Key note presentations

– Dna. Mariana Câmpeanu, Ministru, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

– Excelența Sa Dl. Martin Harris, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii

– Excelența Sa Dl. Johannes Hendrik Matthijs van Bonzel, Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos

– Dl. Samuel Richard, reprezentantul Ambasadei Franţei

10.30-10.45

Prezentare Powerpoint a celor mai importante date – Ana Ivasiuc, Coordonatoare – Agenția „Împreună”

10.45-11.30 Discursuri tematice

După prezentarea datelor celor mai importante referitoare la situația romilor, reprezentanți ai actorilor responsabili vor prezenta viziunea lor privind necesitatea de a formula atât politicile publice, cât și noua programare financiară a fondurilor europene astfel încât acestea să răspundă nevoilor romilor.

Moderator :  Gelu Duminică, director executiv – Agenţia „Împreună”

  • Jan Jařab,  Regional Representative, Office of the UN High Commissioner for Human Rights Regional Office for Europe
  • Dna. Cornelia Andrei, policy analyst, Comisia Europeană – DG Employment, Social Affairs & Inclusion, UNIT D2 Active Inclusion of Disadvantaged Groups. Fight Against Poverty
  • Dl. Ilie Dincă, Guvernul României, Preşedinte Agenţia Naţională pentru Romi
  • Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Europene (va fi nominalizat)
  • Dl. Stelian Fedorca, secretar de stat pentru învăţământ preuniversitar, MECTS
  • Dl. Eugen Crai, Director Executiv, Roma Education Fund Romania
  • Dna. Oana Preda, director executiv Ce-Re, reprezentant  Coaliţia ONG-uri pentru Fonduri Structurale

11.30-11.45

Sesiune plenară de întrebări și răspunsuri

Această sesiune va fi dedicată întrebărilor publicului cu privire la sesiunile anterioare. Vorbitorii vor răspunde la un număr maxim de 5 întrebări. Publicul va formula întrebări în domeniul general al incluziunii sociale a romilor în contextul politicilor publice și a noii programări financiare a fondurilor europene.

11.45-12.00

Pauză de cafea și ceai

12.00-13.00 Sesiune plenară – Dezbatere „Incluziunea socială a romilor – de la date la progres”

Pentru a parafraza unul din cele mai recunoscute studii în ceea ce privește lipsa datelor în domeniul incluziunii sociale a romilor[1], dezbaterea se va axa pe necesitatea de a efectua legătura dintre date, politici și măsuri în domeniul incluziunii sociale a romilor, cu scopul de a avea un impact semnificativ. Inițiativa Agenției ”Împreună” pune bazele formulării unor politici și măsuri relevante și bazate pe date în domeniile cele mai importante ale incluziunii sociale. Participanții vor discuta despre strategiile de a formula politici și măsuri relevante pentru nevoile actuale ale romilor.

Moderator  – Dl. Valeriu Nicolae, Președinte Policy Center for Roma and Minorities

Participanți:

Dl. Nicolae Păun, Deputat, Președintele Comisiei pentr Drepturile Omului din Camera Deputatilor

Dl. Damian Drăghici, Consilier de Stat al Primului Ministru

D-na. Denisa Pătrașcu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii (de confirmat)

Dl. Daniel Funeriu, Președinția României, consilier

Un reprezentant al Băncii Mondiale (de confirmat)

13.00-14.00

Prânz

14.00-16.00

Seminarii

  • Seminarul 1 va acoperi domeniile Educației și Locuirii / Infrastructurii;
  • Seminarul 2 va acoperi domeniile Ocupării și Sănătății;

Seminariile vor fi structurate în trei părți. În prima parte (20 min), un reprezentant al Agenției Împreună va prezenta o analiză mai aprofundată în domeniile respective, concentrându-se pe răspunsurile la trei întrebări:

1. Care sunt problemele în domeniul respectiv?

2. Care este gravitatea problemelor?

3. Care sunt grupurile țintă către care ar trebui să se îndrepte măsurile, programele și politicile publice?

În cea de-a doua parte (20 min), o organizație selectată va prezenta exemple de practici pozitive sub forma unei intervenții bazate pe o abordare integrată în care au fost întreprinse acțiuni în cel puțin două domenii ale incluziunii sociale.

Ultima parte a seminarului (80 min) va fi dedicată formulării unor recomandări relevante și bazate pe date în ceea ce privește noua programare periodică a fondurilor europene – 2014-2020.

Fiecare seminar va avea un moderator și un raportor desemnat.

16.00-16.15

Pauză de cafea și ceai

16.15-17.00

Sesiune plenară, concluzii finale

În ultima sesiune a evenimentului, raportorii celor două seminarii vor prezenta recomandările referitoare la noua programare financiară a fondurilor europene – 2014-2020. La final, se vor formula concluziile evenimentului în baza conținutului conferinței și seminariilor.


[1] Open Society Foundations, No data – no Progress. Data Collection in Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion 2005-2015, August 2010.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*