Note bune și note mai puțin bune

În data de 5 octombrie, Comitetul Consultativ pentru Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Consiliului Europei a publicat ”Cea de-a treia opinie despre România”, adoptată în martie 2012, la o distanță de aproape șapte ani de la ”Cea de-a doua opinie”, formulată în 2005.

Comitetul Consultativ schițează o imagine destul de sumbră a situației romilor, în ciuda câtorva pași întreprinși pentru a îmbunătăți situația acestei minorități.

Să începem cu notele bune acordate României. Documentul evidențiază că Legea Educației din 2011 crează un cadru mai bun pentru garantarea drepturilor minorităților naționale. Cu toate acestea, multe din recomandările pe care societatea civilă romă le-a adresat Ministerului Educației la momentul consultărilor asupra noii legi nu au (mai) fost luate în considerare. Agenția Împreuna propunea, de exemplu, atribuirea de sarcini în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în școli Comisiilor de etică, ce pot impune sancțiuni în momentul constatării faptelor de discriminare. Propuneam de asemenea o revizuire a modului în care abandonul școlar este definit, perceput și combătut; recomandam o mai mare atenție pentru prevenirea fenomenului, argumentând că este mai ieftin și mai eficient să previi decât să combați un fenomen atunci când este deja prea târziu. Unele din recomandările noastre au fost luate în considerare, unele au fost chiar acceptate, însă între timp s-au perindat mai mulți miniștri și probabil recomandările noastre s-au pierdut prin vreun sertar.

Ne mulțumește însă faptul că raportul Agenției Împreună, O școală pentru toți? Accesul copiilor romi la o educație de calitate, elaborat în 2010 cu susținerea UNICEF România, a fost citat în documentul Comitetului Consultativ ca bază pentru recomandarea de a elimina segregarea școlară, de a combate abandonul școlar și absenteismul în rândul copiilor romi și de a transparentiza alocarea fondurilor către școli. Prin acest lucru se poate crește calitatea educației în școlile cu ponderi ridicate de copii romi, ceea ce, așa cum susțineam și în raportul nostru, considerăm o prioritate absolută în domeniul educației.

Mai departe, Comitetul Consultativ salută recomandarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării către Academia Română, în sensul modificării definiției cuvântului ”țigan” prin adăugarea mențiunii că este peiorativ, precum și prin referirea la etnie prin etnonimul corect ”rom” și nu prin cuvântul ”țigan”. La baza acestei recomandări a stat, așa cum desigur vă amintiți, petiția adresată CNCD de către Agenția Împreuna și partenerii săi, anul trecut. Iată încă o victorie remarcată la Strasbourg care ne mulțumește.

Urmează notele mai puțin bune pe care Comitetul Consultativ le acordă României. Persistența atitudinilor și practicilor discriminatorii este un domeniu în care încă mai este de lucru. La fel, faptul că legea asupra statutului minorităților naționale nu a reușit să treacă de stadiul de proiect constituie un punct slab în viziunea Comitetului Consultativ. Acesta salută formularea noii strategii pentru incluziunea cetățenilor români de etnie romă (2011-2020), însă notează cu îngrijorare ceea ce și noi am subliniat în nenumărate rânduri: fără un buget clar definit și alocat măsurilor prevăzute de strategie, aceasta nu are șanse de a fi implementată cu adevărat.

România mai primește note slabe pentru persistența segregării în educație, lipsa de educație interculturală, dar și pentru diferențele majore dintre standardul de viață al unui segment important al minorității rome și restul populației, în toate domeniile: locuire, infrastructură, acces la piața muncii și la servicii de sănătate și de educație.

Despre datele care demonstrează diferențele majore între indicatorii de incluziune socială vom vorbi mai în detaliu luna aceasta. Săptămâna care vine, pe agenda Agenției Împreună se află conferința cu titlul ”Observatorul pentru romi: de la date la progres”. Scopul conferinței este acela de a aduce la un loc actori relevanți în domeniul incluziunii sociale a romilor, pentru a disemina datele colectate de Agenția Împreună în cadrul inițiativei ”Observatorul pentru romi”, pe de o parte, și pentru a promova, pe de altă parte, formularea de politici relevante, bazate pe date și a stimula progresul în acest domeniu. Inițiativa este susținută financiar de Ministerul German al Afacerilor Externe.

Datele diseminate în prima parte a evenimentului vor constitui bazele pentru două seminarii în care specialiști și decidenți vor colabora pentru formularea unui set de recomandări integrate în ceea ce privește incluziunea socială a romilor în domeniile ocupării, educației, locuirii / infrastructurii și sănătății. În timpul seminariilor vor fi de asemenea prezentate practici pozitive ce și-au dovedit deja viabilitatea ca abordări integrate în domeniul incluziunii sociale a romilor. Scopul final al recomandărilor va fi acela de a formula principii de bază și linii directoare pentru viitoarea programare financiară a fondurilor europene – 2014-2020 – pentru stimularea progresului în acest domeniu.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*