Vizită de studiu în cadrul proiectului “Integrat – Resurse pentru femei şi grupurile de romi excluse social”

În perioada 23-28 Mai 2011 am participat la o vizită de studiu în Atena, în cadrul proiectului “Integrat – Resurse pentru femei şi grupurile de romi excluse social”, cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de către Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-economică CATALACTICA – Bucureşti, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (I.C.C.V.) şi Bolt International Consulting (Grecia).
În cadrul vizitei de studiu ne-am deplasat la diferite unităţi de economie socială, una dintre acestea fiind Cooperativa socială Klimaka şi Klimax Plus, care includ diferite unităţi de producţie, o staţie radio şi un restaurant. ONG-ul Klimaka, specializat în servicii de sănătate mentală, creează opotunităţi pentru grupurile excluse social prin intermediul proiectelor în care aceste grupuri participă activ. Aceste servicii se adresează persoanelor cu probleme de sănătate mintală, persoane fără adăpost şi victime ale traficului de persoane, solicitanţi de azil şi refugiaţi, victime ale violenţei în familie, romi. În prezent, 30% din personalul ONG-ului Klimaka provine din grupurile sociale pe care le asistă. Un alt exemplu de economie socială este Cooperativa Femeilor din New Kio, înfiinţată în 2007 de un grup de femei neangajate în scopul asigurării unor surse de venit, se axează pe producţia de gemuri, lichioruri, compoturi, halva, ulei de măsline, plăcinte din ingredinte proaspete (citrice, morcovi, măsline şi alte fructe). Aceste ingrediente sunt procurate din gospodăriile proprii, fără a fi necesare cheltuieli pentru achiziţionarea lor.
La sfârșitul anului 1995 s-a înființat un organism național numit astăzi ”rețeaua roma” și în cadrul căreia participă 54 de județe. În toți acești ani, scopul rețelei romilor a fost să prezinte soluții guvernanților, soluții pentru problemele romilor la nivelul fiecărui județ. ”Rețeaua roma” a prezentat argumente potrivit cărora problemele pe care le întâmpină romii nu pot fi soluționate separat, urmărind o abordare globală, trebuie acționat în paralel și în toate domeniile. Pentru a comunica Guvernului problemele romilor, au fost organizate sesiuni tematice cu participarea reprezentanților etniei rome. Ca rezultat al acestor inițiative, în mai 2001 ”Rețeaua roma” s-a întregit și a venit cu o propunere politică. Aceasta a fost depusă pentru aprobare la Guvern și ulterior a fost aprobată în întregime. Guvernul a anunțat “Programul integral de acțiune pentru integrarea romilor” ce a inclus acțiuni economice concrete și propuneri de finanțare. În 2001, costul total al acestor încercări a fost de aproximativ 500 milioane Euro. Acest program nu a dus la rezultatele așteptate, în schimb s-a materializat în mici acțiuni întreprinse la nivel de județ. Situația din municipiu se datorează faptului că toți locuitorii contribuie ca acesta să fie mai bun în fiecare zi. Astăzi, în Atena, există medici, avocați, radiologi de etnie romă care au reușit să se afirme. Au fost inițiate afaceri de către cetățenii de etnie roma; unele au dat faliment, însă altele funcționează și aprovizionează cu bunuri piața greacă.
Pe parcursul vizitei de studiu am avut oportunitatea să cunoaștem oameni implicaţi în îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor de etnie romă şi am putut conştientiza atât asemănările existente cu problemele întâlnite de romii din România, cât şi particularităţile trăite de romii din Grecia. Credem că aceste vizite şi schimbul de experienţă au un rol important în a ne aminti că există un context mai mare în care ne aflăm şi de care trebuie să ţinem cont atunci când încercăm să avem un aport în schimbarea pe care ne-o dorim.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*