Solicitare catre Institutul „Iorgu Iordan-Al. Rosseti”

Redǎm, in intregime, scrisoarea care a fost trimisǎ cǎtre Institutul „Iorgu Iordan-Al. Rosseti”, vineri 16.09.2011. Multumiri tuturor celor care au sprijinit demersul lor cat si celor care considerǎ actiunea noastra justǎ.

Bucureşti, 16 septembrie 2011
Via fax şi poştǎ
Academia Românǎ – Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosseti”
D-lui Academician Marius Sala, Director

Spre ştiinţă (CC)
D-lui Csaba Ferenc ASZTALOS, Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

Stimate Domnule Director,

Organizaţiile semnatare ale acestui demers fac un apel cǎtre dumneavoastrǎ pentru a aduce la îndeplinire recomandarea fǎcutǎ de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminǎrii (CNCD) în ceea ce priveşte rectificarea definiţiei cuvântului „ţigan” în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX), ediţia a II-a din 2009.

Vǎ solicitǎm sǎ luaţi mǎsuri pentru a rectifica imediat definiţia cuvântului „ţigan”, dupǎ cum urmeazǎ:
• Sǎ consemnaţi caracterul peiorativ al cuvântului „ţigan” atunci când acesta din urmǎ este folosit pentru a denumi o persoanǎ care aparţine minoritǎţii rome şi sǎ specificaţi cǎ folosirea acestui cuvânt nu este recomandatǎ deoarece este considerat ofensator (discrimineazǎ împotriva minoritǎţii rome).
• Sǎ consemnaţi caracterului peiorativ sau depreciativ pentru epitetul de la punctul 3 din definiţia cuvântului „ţigan”, care în prezent apare: „Epitet dat unei persoane cu apucǎturi rele.”
• Sǎ definiţi minoritatea nationalǎ în dreptul cuvântului „rom”, care va deveni astfel termenul de referinţǎ (termenul principal) în locul cuvântului „ţigan”.

O astfel de rectificare ar fi în armonie cu regulile lexicografice pe care Academia Românǎ – Institutul “Iorgu Iordan – Alexandru Rosseti” le-a aplicat în cazul definirii altor cuvinte asemǎnǎtoare şi se încadreazǎ în tendinţele existente la nivel european. Considerǎm cǎ doar o astfel de rectificare ar reda cu acurateţe realitatea din limba românǎ de astǎzi şi ar aduce la îndeplinire recomandarea fǎcutǎ de CNCD prin Hotǎrârea nr.230 din data de 15.06.2011:

„…devine extrem de relevant şi recomandabil ca sensul periorativ al unor termeni care definesc minoritǎţile naţionale sau etnice, cum este termenul „ţigan” sǎ fie relevat cu acurateţe şi în mod expres, întrucât neprecizarea unor asemenea sensuri asociate, s-ar putea rǎsfrânge, în ultimǎ instanţǎ, în anumite condiţii asupra membrilor acestor comunitǎţi de persoane.”

Pǎstrarea situaţiei actuale în ceea ce priveşte definirea cuvântului „ţigan” perpetueazǎ promovarea unor atitudini cu caracter profund discriminator şi degradant de cǎtre cea mai înaltǎ instituţie de culturǎ a statului cu rol formator. De aceea, înţelegem sǎ urmǎm cǎile legale în faţa instanţelor competente, în cazul în care situaţia nu va fi remediatǎ într-un termen rezonabil.

În speranţa cǎ veţi da curs solicitǎrii noastre, aşteptǎm cu interes rǎspunsul dumneavoastrǎ în termenul legal de 30 de zile, la urmǎtoarele date de contact: Gelu Duminicǎ, Director Executiv, Agenţia pentru Dezvoltare Comunitarǎ „Împreunǎ”, Str. Mihai Eminescu nr.124, bloc C, et.6, ap.14, sector 2, Bucureşti, 020084, România, tel: 021.210.05.39, fax: 021.211.34.29, gelu.duminica@agentiaimpreuna.ro.

Cu stimă,
Gelu Duminică

Această solicitare este susţinută şi de către:
• Asociaţia Culturală „AMPHITHEATRROM” – Sorin Sandu Aurel, Preşedinte
• Asociaţia Divers Târgu Mureş – Maria Koreck, Preşedinte
• Centrul de Resurse pentru Participare Publică – CeRe – Oana Preda, directoare executivă
• Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate Sastipen – Daniel Rădulescu, Preşedinte
• Centrul “Step by Step” pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională – Carmen Lică, Preşedintă
• Centrul Parteneriat pentru Egalitate – Irina Sorescu, Preşedintă Executivă
• ECPI – Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice – Florin Buhuceanu, director executiv
• Fundaţia Soros România – Daniela Tarnovschi, coordonator
• Guvernul României Departamentul pentru Relaţii Interetnice – Marko Attila, Preşedinte
• Institutul Intercultural Timişoara – Călin Rus, director
• Liga Proeuropa – Smaranda Enache, copreşedintă
• Policy Center for Roma and Minorities – Valeriu Nicolae, Preşedinte
• Roma Education Fund Budapesta – Costel Bercuş, Chair
• The Center for Monitoring and Combating Antisemitism in Romania – Marius Drăghici , Director Relaţii Internaţionale
• URBANPLAN – Simona Pascariu, director executiv
• Alina Kovacs – coordonator programe, Fundaţia Soros Budapesta
• Cosima Rughinis – conferentiar universitar Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala – Universitatea din Bucuresti
• Istvan Haller – secretar de stat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*