Scrisoare deschisă către Guvernul României

Următoarele organizaţii nonguvenamentale:
1. Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Impreună”, reprezentată de Gelu Duminica, director executiv
2. Centru de Politici Publice in Sănătate “Sastipen”, reprezentat de Daniel Rădulescu, Preşedinte
3. Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, reprezentat de Florin Moisa, Preşedinte executiv
4. Centrul Român pentru Politici Europene, reprezentat de Ciprian Ciucu, Director de Programe
5. Centrul de Resurse Apollo, reprezentat de Lucian Gaman Preşedinte
6. Fundatia Soros România, reprezentată de Radu Motoc, Director de Programe

au luat act de intenţia Guvernului României de a promova în viitorul foarte apropiat, o noua viziune strategică asupra incluziunii minorităţii Romilor din România 2011-2020.
În data de 10 martie 2011, Guvernul României a adoptat Liniile directoare privind incluziunea Romilor pentru perioada 2011-2020, document înregistrat la cabinetul Primului Ministru cu numărul de ieşire nr.5/1805 din data de 18.03.2011.
În cadrul acestui document se menţionează, în mod explicit, că “în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului Memorandum, Agenţia Naţională pentru Romi, prin secretariatul General al Guvernului, va elabora, cu consultarea tuturor instituţiilor publice cu atribuţii în aplicare şi a organizaţiilor non-guvernamentale, Strategia Naţională pentru Incluziunea Socială a Romilor, însoţită de planurile de măsuri sectoriale”.
În data de 5 aprilie 2011, Comisia Europeană a dat publicităţii o Comunicare – COM(2011) 173 final-către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la cadrul Uniunii Europene pentru strategiile naţionale de integrare a Romilor până în 2020. În cadrul acestui document Comisia Europena solicită statelor membre, printre altele, ca noua vizune strategică naţională “să fie concepută, pusă în aplicare şi monitorizată în strânsă cooperare și în cadrul unui dialog permanent cu organizațiile societății civile care apără drepturile romilor, cu autoritățile regionale și locale.”

La nivel naţional Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Până în acest moment, modul de “consultare” iniţiat de Guvernul României pentru realizarea acestui act normativ încalcă în mod flagrant prevederile legislaţiei naţionale şi nu este în linie cu solicitările exprese ale Comisiei Europene din data de 5 aprilie 2011.

Ca urmare, susţinem necesitatea ca toate consultările cu reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale care apară interesele şi drepturile romilor să fie făcute conform Legii 52/2003, care prevede că anunţurile referitoare la elaborarea unui proiect de act normativ să fie aduse la cunoştintă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. În acelaşi timp, aceeaşi lege normează perioada de consultări de minimum 10 zile în care autoritatea publică să primească în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice din partea celor interesaţi.

Ne afirmăm întreaga disponibilitatea de a contribui la aceste consultări ulterioare, în termenul şi în condiţiile prevăzute de lege.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*