A1.2. Formarea rețelei

Selectia ONG-urilor în cadrul proiectului Reteaua de incluziune social a romilor – Capacitare şi Advocacy

în luna septembrie 2014 a fost demarată selecția ONG-urilor membre ale rețelei de incluziune socială a romilor prin elaborarea unei metodologii de selecție și stabilirea criteriilor de selecție și dosarului de candidatură. 

În cadrul selecţiei au participat 17 ONG-uri din 7 regiuni de dezvoltare. Evaluarea s-a realizat în baza unei grile de evaluare care s-a finalizat cu selecția a 12 ONG-uri implicate în incluziunea socială a romilor. În luna octombrie s-a format rețeau de incluziune socială a romilor alcătuită din 12 ONG-uri grass rout si 3 ONG-uri partenere în cadrul proiectului.

Organizaţiile selectate în funcţie de regiunea de dezvolatre din care provin sunt următoarele:

Regiunea Nord – Est:

Asociaţia Elita Şcolii, Bârlad, judeţul Vaslui

Asociaţia Inima Reginei, Bârlad, judeţul Vaslui

Asociaţia Pentru Integrarea si Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile, Bârlad, judeţul Vaslui

Regiunea Sud- Est

Asociaţia Diferiţi dar Egali, Niculeşti,  Vintilă Vodă, judeţul Buzău

Asociatia Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău, Biscenii de Jos, Calvini, judeţul Buzău

Asociatia ASCED, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Regiunea Sud– Muntenia

Asociaţia KARDINAL – Teiu, judeţul Argeş

Asociaţia romilor din Ludeşti, Ludeşti, judeţul Dâmboviţa

Regiunea Sud – Vest

Asociaţia Amazonia – Craiova, judeţul Dolj

Regiunea Vest

Asociaţia Adelina – Şicula, judeţul Arad

Regiunea Nord Vest

AOSMCRr Sfântul Moise Arapul, Cluj Napoca, judeţul Cluj

Regiunea Bucureşti-Ilfov

Asociaţia UNIT, Pantelimon, judeţul Ilfov

Organizaţiile partenere în cadrul proiectului

Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, Bucureşti

Policy Center for Roma and Minorities

Centrul de Resurse pentru Participare Publică

In September 2014 was initiated the selection of NGO members of the Roma Social Inclusion Network by developing a methodology for selection and criteria for the selection and application file. During the selection period there attended 17 NGOs from those 7 development regions. Evaluation was performed in accordance with a scale of assessment that was completed with the selection of 12 NGOs involved in social inclusion for roma people.  After the selection in October was formed a Roma social inclusion composed of 12 grass rout NGOs and three NGO partners in the project.

There were selected the are following grass root NGOS:

North – Est Region

Elita Şcolii, Bârlad, Vaslui County

Inima Reginei, Bârlad, Vaslui County

Asociatia Pentru Integrarea si Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile, Bârlad, Vaslui County

South- Est Region

Diferiţi dar Egali, Niculeşti,  Vintilă Vodă, Buzău County

Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău, Biscenii de Jos, Calvini, Buzău County

ASCED, Râmnicu Sărat, Buzău

South – Muntenia Region

KARDINAL – Teiu, Argeş County

Asociaţia romilor din Ludeşti, Ludeşti, Dâmboviţa County

South – West Region

Amazonia – Craiova, Dolj County

West Region

Adelina – Şicula, Arad County

North – West Region

AOSMCRr Sfântul Moise Arapul, Cluj Napoca, Cluj County

Bucureşti-Ilfov Region

UNIT, Pantelimon, Ilfov

Partners NGOS:

Împreună Agency

Policy Center for Roma and Minorities

CERE


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Arhiva