CLARIFICAREA nr.1 – la procedura de atribuire pentru achiziţia serviciilor de producţie filme şi casete video publicitare, de propagandă şi de informare, COD 92111200-4, în cadrul proiectului “Terni Godi: Despre puterea de a visa”, Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Având în vedere solicitările de clarificări primite telefonic în cursul zilei de 17.03.2016, revenim cu următoarele completări la Documentaţia de atribuire:

  • Scenariul videoclipului animat va reflecta clar ideea centrală a proiectului Terni Godi, respectiv: promovarea educaţiei ca modalitate de reuşită în viaţă în rândul copiilor şi părinţilor romi utilizând melodia indicată în documentația de atribuire. Mesajul melodiei se va reflecta în scenariu, imaginile utilizate / propuse vor avea legătură directă cu melodia, grupul țintă și promovarea într-un mod atractiv pentru grupul țintă a educației ca modalitate de a reuși în viață. Orice scenariu din care nu se înțelege/desprinde cu claritate acest lucru va fi respins (prin urmare și oferta aferentă) ca necorespunzător;
  • Pentru o mai bună înţelegere a proiectului, este obligatorie accesarea următoarelor resurse on-line:

http://agentiaimpreuna.ro/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Fisa-de-proiect-Terni-Godi.pdf

https://www.facebook.com/TerniGodi/?fref=ts

http://agentiaimpreuna.ro/?page_id=2285

precum şi instrumentele utilizate în activităţile din cadrul proiectului:

http://cevreisafacicandestimare.agentiaimpreuna.ro/download/

  • Videoclipul se adresează, în special, elevilor de clasele V-VIII, urmând a fi proiectat în şcoli, prin urmare conținutul său va fi adecvat publicului țintă și mesajele vor fi specifice acestui grup. Orice scenariu care are conținut neadecvat grupului țintă sau mesaje care nu au legătură directă, explicită, cu melodia indicată în documentația de atribuire sau care demonstrează neaccesarea sau neînțelegerea resurselor on-line indicate mai sus va determina respingerea ofertei ca inacceptabilă. Prin videoclipul propus dorim, în mod explicit, să nu fie imagini/mesaje stereotipale ale copiilor și părinților romi legate de promovarea educației.
  • Fiecare ofertant poate prezenta 2-3 variante de scenariu – însă prețul ofertei va fi același, nu se admit prețuri diferite pentru variante;le de scenarii propuse în ofertă.
  • Fiecare ofertant va putea ilustra scenariul cu imagini sugestive acolo unde consideră adecvat, pentru a facilita posibilitatea de înțelegere a membrilor comisiei de evaluare și a le permite acestora evaluarea scenariului propus în deplină cunoștință de cauză.
  • În cazul în care ofertantul menţionează în scenariu faptul că va implica artista în videoclip, achizitorul va facilita comunicarea cu artista Raluca Drăgoi la liber (2 zile, 2 ore)
  • De asemenea,  versurile melodiei pot fi accesate aici
  • Melodia poate fi accesata la urmatorul link: https://www.youtube.com/watch?v=nW97nrNyfhM&feature=youtu.be

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*