Raport mese rotunde

antetProiectul ”Academia de Implicare a Tinerilor” a vizat judeţele Buzău, Dâmboviţa şi Giurgiu şi a desfăşurat activităţi de facilitare comunitară prin elaborarea de strategii de dezvoltare locală şi planuri de acțiune, precum şi mobilizare comunitară în scopul rezolvării a cel puțin unei probleme identificate participativ în 15 comunităţi.

A doua parte a proiectului a presupus demararea unui program de pregătire complexă în vederea formării a cel puțin 30 de tineri din cele 15 comunităţi în domenii precum advocacy, instrumente de participare publică, dezvoltare comunitară, scriere de proiecte sau accesare fonduri.

Proiectul a inclus şi desfăşurarea unei campanii complexe de advocacy la nivel local, județean şi regional pentru includerea unor elemente din strategiile de dezvoltare locală elaborate participativ pe agendele locale şi județene.

În cadrul proiectului au fost realizate trei mese rotunde la nivelul celor trei județe (Buzău, Dâmbovița și Giurgiu), în vederea includerii unor elemente din strategiilor locale realizate de către grupurile de inițiativă pe agendele locale și județene. De asemenea, organizarea meselor rotunde a coincis și cu lansarea programului POCU (Programul Operațional Capital Uman – 2015-2020), care include în axele sale prioritare Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, reducerea și combaterea sărăciei, îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs. Având în vedere că mare parte dintre problemele identificate de tineri în cadrul grupurilor de inițiativă locală se regăsesc și în obiectivele programului POCU, echipa de proiect a hotărât ca în cadrul meselor rotunde să se realizeze o legătură între planurile și strategiile locale realizate de tineri și obiectivele noii programări.

Luând în considerare scopul meselor rotunde, la evenimente au fost transmise invitații către structurile autorităților publice locale (primării, școli, prefectură) pentru a prezenta atât planurile și strategiile de dezvoltare locală precum și legătura dintre acestea și obiectivele noii programări 2015-2020.

În județul Giurgiu, în cadrul mesei rotunde au participat reprezentanții ai primăriilor și ai prefecturii precum și a școlilor. De asemenea, printre invitați s-au numărat și Ciprian Necula (secretar de stat în cadrul Ministerul Fondurilor Europene) și consilierul de stat pe problemel romilor Dana Varga. Împreună cu aceștia, în cadrul mesei rotunde, au fost discutate axele prioritare ale programului POCU pentru ca mai apoi, echipa proiectului ”Academia de Implciare a tinerilro” să facă legătura între obiectivele noii programări și modul cum acestea răspund la problemele identificate de tienrii din cadrul grupurilor de inițiativă. De asemenea, echipa de proiect a propus reprezentanților din primării care doresc accesarea de fonduri în contextul noi programări că pot folosi ca și document de plecare în scrierea de propuneri de proiecte strageiile și planurile realizate de către tinerii implicați în cadrul proiectului Academia de Implicare a tinerilor.

În județul Buzău, ca și în județul Giurgiu, echipa de proiect a ales să lege introducerea pe agendele locale  și județene a strategiilor și planurilor de dezvoltare realizate de către tinerii din cele cinci comunități. În cadrul întâlnirii au participat reprezentanți ai comunităților de romi, reprezentanți ai prefecturii și ai primăriilor în cadrul cărora s-au desfășurat activitățile proiectului. Echipa de proiect a început prin prezentarea activităților proiectului și prin prezentarea strategiilor realizate de către tinerii din grupurile de inițiativă. Următorul pas a fost reprezentat de prezentarea noului program POCU și modul cum axele prioritare ale acestuia poate răspunde problemelor identificate de către tineri.

            În judeţul Dâmboviţa, masa rotundă a presupun prezentarea acţiunilor de dezvoltare comunitară, detalii despre derularea campaniilor de advocacy şi discuţii cu reprezentanţii APL despre noul program POCU. Luând în considerare faptul că la masa rotundă au participat şi reprezentanţi APL şi din alte comunităţi decât cele implicate direct în proiect, s-a urmărit prezentarea grupurilor de iniţiativă şi a modalităţilor de replicare a acţiunilor întreprinse de acestea. De asemenea, s-a insistat asupra luării de măsuri în ceea ce priveşte campaniile de advocacy aflate deja în derulare. Discuţiile despre POCU şi despre cum probleme identificate participativ de către tinerii din grupurile de iniţiativă pot sta la baza noilor proiecte au fost binevenite, parte dintre reprezentanţii APL arătându-se deschişi spre a se consulta cu cei mai activi dintre tineri.

subsol


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*