Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”

Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău” înfiinţată în anul 2009, are ca misiune dezvoltarea durabilă și comprehensivă a comunităților locale defavorizate prin asigurarea accesului deplin al cetățenilor lor la drepturi politice, economice, sociale, culturale și prin valorificarea eficientă și multidisciplinară a resurselor umane și economice existente. Principalele activităţi ale organizaţiei vizează domeniile educaţiei şi protecţiei sociale.

 

Printre obiectivele specifice enumerăm asigurarea accesului deplin la drepturi civile pentru toţi cetăţenii din comunităţi defavorizate, dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor defavorizate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în comunităţile defavorizate, creşterea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la o educaţie şcolara de calitate şi relevantă din punct de vedere cultural şi prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare faţă de cetăţenii din comunităţi defavorizate.

 

De la înfiinţare până în prezent, Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău” a derulat o serie de proiecte care au avut un impact major în comunitatea în care îşî desfăşoară activităţile. În cadrul concursului de idei de economie aplicată – inițiat în cadrul proiectului “INTEGRAT- Resurse pentru femeile şi grupurile roma excluse social” agenţia a implementat proiectul  “ Atelier de turnare a vaselor şi obiectelor  din aluminiu – localitatea Calvini, judeţul Buzău”.

 

Pentru elevii din comunitate, organizaţia a implementat două proiecte de impact: „Tabara pentru promovarea diversităţii culturale”, care a avut ca scop promovarea dialogului intercultural, stimularea bunelor relatii interetnice prin metode non-formale si recompensarea elevilor romi și neromi premianți ( 30 de copii romi şi neromi premianţi au fost beneficiarii direcţi) şi ”Educaţie remedială – Program Şcoala după şcoală”, proiect desfăşurat pe o perioadă de 10 luni şi a urmărit, în principal, eficientizarea procesului instructiv-educativ prin partciparea unui număr cât mai mare de elevi la activităţile didactice şi la cele extracurriculare şi creşterea randamentului şcolar prin creerea de facilităţi de tip şcoala după şcoală.

 

De asemenea, organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

 

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*