Asociația KARDINAL

Asociația KARDINAL se remarcă printr-un potențial mare de dezvoltare luând în considerare determinarea și experiența membrilor fondatori care se implica in dezvoltarea comunitatii rurale si urbane, precum şi dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială, egalitatea de șanse, accesul la informații de interes și dezvoltarea unei viziuni strategice, dezvoltarea de programe de protecţie, dezvoltare, integrare socială şi profesională a persoanelor care aparţin unor grupuri vulnerabile, defavorizate, minorităţi, imigranţi, a persoanelor aflate în situaţie de risc social și a persoanelor cu dizabilităţi, cum reiese și din statutul asociației.

Asociaţia are 7 membrii fondatori cu o experiență diversă în calitate de  experți consultanți, coordonatori locali şi evaluatori, în peste 15 proiecte implementate în România în perioada 2001 și până în prezent. Din experienţa acestor proiecte am constatat că problematica socială este deosebit de complexă şi nu are un suport economic, cert şi atotcuprinzător (naţional/regional), care să permită abordarea, susţinerea şi rezolvarea eficientă a acesteia.

Deși este o organizaţie tânără, se pot mândri cu rezultatele obținute în cadrul Proiectului de Solidaritate Digitală, desfășurat în județele Argeș și Dâmbovița de către Dacia Renault unde asociația a obținut finanțare pentru două proiecte adresate bibliotecii si grădiniței din comunitatea Teiu, cu un proiect al cărui scop principal este elaborarea și dezvoltarea strategiei asociației, a misiunii si viziunii acesteia, elaborare si implementare proiecte cu finanțare europeană în vederea dezvoltării de proiecte adresate categoriei vulnerabile de romi și rezolvării unor probleme cu care aceștia se confruntă la nivel local.

De asemnea, pentru ca au inteles cat de importanta este asocierea si colaborarea cu diverse institutii publice locale, Asociaţia Kardinal a realizat o serie de parteneriate cu Școala din localitatea Teiu, Biblioteca Comunală, Casa Corpului Didactic Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Centrul de Educație Incluzivă “Sfânta Filofteia”, Ștefănești.

Organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*