Asociația Romilor din Ludești

Asociația Romilor din Ludești este o organizație a cărei misiune are în vedere incluziunea socială, combaterea discriminării și îmbunătățirea nivelului de trai a comunității rome de pe raza comunei Ludești și a altor comunități de romi din județul Dâmbovița și din România. Principalele activități ale asociației au în vedere reducerea decalajului cultural, economic şi socio-profesional între persoanele de etnie romă şi populaţia majoritară. Organizația a fost înființată recent (septembrie 2014), neavând o experiență vastă în implementarea de proiecte. Astfel, unul dintre aspectele pe care le are în vedere acest proiect constă în capacitarea partenerilor săi. Asociația Romilor din Ludești este foarte prezentă în comunitate, cunoscând îndeaproape specificul acesteia. Până în acest moment, organizația a desfășurat mai multe acțiuni în comunitate.

Organizaţia a derulat o serie de proeicte, dintre care amintim: “Pădurea-casa noastră” şi presupune implementarea unui KITT multimedia pentru elevii din Șc. Primară Telești-Comuna Ludești, Dâmbovița, în vederea facilitării integrării unui număr de 25 de elevi, cu dificultăţi de  învățare într-un program educațional ajutător, respectiv 50 de elevi într-un program educațional care să dezvolte abilități antreprenoriale (Junior Achievement); “Viitor verde” – are ca scop formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător prin: formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător si a unor deprinderi de conservare a  naturii; dezvoltarea unor cercuri tematice în Şcoala Gimnazială Telşti, comuna Ludeşti, respectiv Colegiul National „Vladimir Streinu” –Gaesti; campanii de plantare arbori, familiarizarea elevilor din cele două unităţi de învăţământ cu procesul de refolosire a resurselor; participarea la acţiuni de păstrare şi îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător (de ecologizare). Beneficiari direcţi: elevii şi profesorii de profil din cadrul Şcolii Gimnaziale Teleşti, comuna Ludeşti, respectiv, Colegiului Naţional “Vladimir Streinu” Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

La 1 octombrie 2015, asociaţia a inaugurat Clubul de Educaţie Alternativă Ludeşti, cu spirjinul fundaţiei Policy Center for Roma and Minorities, iniţiatorii acestui program destinal copiilor din comunităţi defavorizate. Prin intermediul clubului,  40 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Teleşti vor beneficia de o serie de activităţi de educaţie formală şi non-formală, în cadrul unui spaţiu unic în judeţul Dâmboviţa.

De asemnea, organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*