Concediile pentru formare profesională

Formarea profesională a salariaților reprezintă unul dintre cei mai importanți factori pe care se bazează progresul unei companii și este reglementată prin Codul muncii, precum și prin intermediul altor acte normative.

Angajatorul trebuie să își sprijine angajații prin intermediul a cel puțin uneia dintre numeroasele forme de dezvoltare profesională disponibile pe piață: cursuri, conferințe, workshop-uri, cadouri educaționale (cărți, tablete echipate cu soft-uri utile, bilete la evenimente), accesul la biblioteci virtuale sau offline, etc.

Conform legislației în vigoare, formarea profesională a salariaților are următoarele obiective:

– adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;

– obținerea unei calificari profesionale;

– actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de munca și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

– reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;

– dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;

– prevenirea riscului șomajului;

– promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

– participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinatate;

– stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;

– stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;

– ucenicie organizată la locul de muncă;

– formare individualizată;

– alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Formarea profesionala este reglementata prin intermediul a 5 acte normative esentiale:

– Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011;

– Codul muncii, republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011;

– O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002;

– H.G. nr. 522/2003 Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 129/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003;

– Legea nr. 57/2012 pentru modificarea O.G. nr. 129/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 196 din 26 martie 2012.

Mai multe informații aici.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*