Ce trebuie să știm despre cumulul pensiei cu salariul?

Art. 118

(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile legii, următoarele categorii de pensionari:

a) pensionarii pentru limita de vârstă;

b) nevăzătorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionarii de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmaș, prevăzuți la art. 84 lit. a) si b).

(2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).

Conform PortalCodulMuncii.ro, angajatorul nu are obligativitatea anunțării casei de pensii despre angajarea unui pensionar. Pe de altă parte, pensionarul este obligat, conform prevederilor art. 119 din Legea 263/2010, să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidențele căreia se află, orice schimbare în situația proprie de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care i-a fost stabilită sau i se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.

În ceea ce privește asigurarea obligatorie în cadrul sistemului public de pensii, articolul 6 este extrem de clar:

Art. 6. – (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradațiii voluntari;

   b) funcționarii publici;

   c) cadrele militare în activitate, soldații și gradatii voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

   d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și din contracte/convențiii încheiate potrivit Codului Civil.

II. Persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. Persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri;

IV. Persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat un contract de administrare ori de management;

b) membri ai unei întreprinderi individuale sau unei întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice;

d) persoane angajate în instituțiii internationale, dacă nu sunt asigurații acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale;

V. Cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii.

Persoanele autorizate să desfășoare activități economice pot cumula pensia anticipată cu veniturile obținute în această calitate dacă realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent mai mic decât suma reprezentând de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Venitul brut pe an calendaristic obținut în calitate de persoană fizică autorizată, egal sau mai mare cu de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat nu poate fi cumulat cu pensia anticipată. Așadar, pensionarul care cumulează în mod legal pensia cu salariul poate fi angajat pe perioadă nedeterminată.

 

Mai multe informații aici.

 

 

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*