Modalitățile de plată a salariului

Salariul (plătit în avans și lichidare, lunar, în bani sau parțial în natură) reprezintă dreptul principal al salariatului și îl obligă să își desfășoare activitatea în condițiile agreate în contractul individual de muncă și fișa de post. În ceea ce privește modalitățile de plată a salariului, Codul Muncii prevede mai multe posibilități:

  1. Salariul se plătește în bani, cel puțin o dată pe lună, conform contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă sau regulamentului intern, după caz. Una dintre practicile uzuale este aceea de a plătii salariile de două ori pe lună, la avans și lichidare.

  2. Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, conform acordului părților consemnat în contractul individual de muncă (conform modificării alineatului 2 al articolului 166 prin Legea nr. 40/2011).

  3. Salariul poate fi plătit (parțial) în natură dacă această practică este prevăzută în contractul de muncă sau în contractul colectiv, atâta timp cât suma de bani primită de angajat nu este mai mică decât salariul minim brut pe țară.

  4. Salariul este plătit în mod direct titularului sau persoanei împuternicite de către acesta. În caz de deces al angajatului, remunerația aferentă perioadei până la data decesului este plătită soțului sau soției, copiilor majori sau moștenitorilor, conform prevederilor dreptului comun.

Mai multe informații aici și aici.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*