Fluctuația de personal

Fluctuația forței de muncă

De multe ori auzim vorbindu-se despre fluctuația de personal dar nu știm cu exactitate la ce se referă și dacă reprezintă un element pozitiv sau negativ în ceea ce privește piața muncii. Fluctuația forței de muncă reprezintă mișcarea angajaților înspre și dinspre organizație (selecția și separarea personalului).

Separarea, sau plecarea unui angajat din organizație, are loc când contractul de muncă încetează. Această situație poate apărea în multiple situații: demisie (decizia de plecare este a angajatului), pensionare (când angajatul atinge limita legală de vărsta sau e incapabl să-și îndeplinească atribuțiile din motive medicale), concediere (decizia aparține șefului direct și se bazează pe necorespunderi profesionale și încălcare regulilor instituției), reduceri de personal (determinate de restructurarea unor anumite acivități în cadrul organizației)

Deși nu ne gândim la asta în cele mai multe cazuri, nu trebuie să uităm că plecările din organizație, indiferent de motiv lor, afectează puternic personalul rămas, care trebuie să suplinească aportul indivizilor care au plecat până la apariția unui înlocuitor.

Fluctuația personalului este o componentă organică a mediului organizațional, indiferent de aria în care activează sau situația economică. Tocmai de aceea, de-a lungul timpului, specialiștii au conturat anumite idei ce trebuie să fie luate în calcul de către echipele de management. Dintre acestea, poate cele mai cunoscute sunt: calculul ratei de separare pe diferite categorii de angajați, procedurile de selecție atentă a personalului, verificarea continua a abilităților angajaților, instruirile periodice, nivelul de salarizare corespunzător cu performanțele angajatului, perspective clare de promovare pe scara ierarhică, condiții de muncă, fidelizarea angajaților, menținerea unui echilibru în ceea ce privește media de vârstă a personalului.

Nu trebuie să uităm faptul că, din perspectivă individuală, fluctuația este un bun instrument de asigurare a mobilității forței de muncă și, bineînțeles, ajută la obținerea unor salarii mai mari și atingerii unui grad mai ridicat de satisfacție cu viața. În ceea ce privește organizațiile, fluctuația de personal poate aduce beneficii majore prin rezultate precum creșterea productivității angajaților, economisirea unor resurse financiare, îmbunătățirea echivalenței post-angajat, mai multă flexibilitate și infuzia de noi idei în rândul personalului.

 

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*