Situația locurilor de muncă pentru judetul Dâmbovița

Situația locurilor de muncă vacante în luna Septembrie, Jud. Dâmbovița

 

Județ

Număr locuri

Cod Core

Ocupația

DB

1

421203

supraveghetor jocuri (cazino)

DB

3

932101

ambalator manual

DB

1

932901

imbuteliator fluide sub presiune

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

921302

muncitor necalificat in agricultura

DB

1

432111

lucrator gestionar

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

833101

sofer autobuz

DB

1

834101

tractorist

DB

1

834103

motorist la motoagregate si masini in silvicultura

DB

3

933101

caraus

DB

1

751103

macelar

DB

4

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

751201

brutar

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

932101

ambalator manual

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

112018

director vanzari

DB

3

751204

preparator de semifabricate si preparate culinare

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

331309

referent

DB

1

752201

tamplar universal

DB

1

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

3

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

523003

casier

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

4

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

311911

maistru in industriile textila, pielarie

DB

1

431102

functionar economic

DB

3

753113

confectioner, prelucrator in industria textila

DB

24

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

34

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

723103

mecanic auto

DB

1

752201

tamplar universal

DB

1

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

932903

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule

DB

3

932903

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

332202

reprezentant comercial

DB

2

215205

inginer productie

DB

1

712609

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

DB

1

814208

operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD

DB

3

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

7

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

121102

economist-sef

DB

1

214401

inginer mecanic

DB

1

215111

proiectant inginer energetician

DB

1

311201

maistru constructii civile, industriale si agricole

DB

2

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

5

721208

sudor

DB

6

721410

lacatus mecanic

DB

1

722323

operator la masini-unelte cu comanda numerica

DB

1

722408

frezor universal

DB

1

811106

excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

DB

5

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

15

932911

muncitor necalificat in metalurgie

DB

1

263102

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

DB

4

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

2

722408

frezor universal

DB

1

722308

reglor-montator

DB

9

741214

confectioner cablaje auto

DB

1

311508

maistru mecanic

DB

1

432106

sortator produse

DB

1

721424

lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

DB

1

821103

montator subansamble

DB

1

932101

ambalator manual

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

722413

strungar universal

DB

1

932902

marcator piese

DB

2

214401

inginer mecanic

DB

1

713204

vopsitor

DB

2

821103

montator subansamble

DB

1

723301

lacatus-montator agregate energetice si de transport

DB

1

722323

operator la masini-unelte cu comanda numerica

DB

1

721202

sudor manual cu flacara de gaze

DB

1

263102

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

741201

electrician echipamente electrice si energetice

DB

1

112011

director general societate comerciala

DB

1

263106

consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

DB

1

211301

chimist

DB

1

215202

inginer automatist

DB

1

261102

jurisconsult

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

962401

vidanjor-curatitor canale

DB

1

961101

lucrator operativ pentru autocompactoare

DB

3

961301

lucrator pentru salubrizare cai publice

DB

5

961303

lucrator pentru salubrizare

DB

1

112011

director general societate comerciala

DB

1

214202

subinginer constructii civile, industriale si agricole

DB

2

263102

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

DB

1

263106

consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

DB

1

331309

referent

DB

2

332203

agent de vanzari

DB

2

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

1

523003

casier

DB

1

711501

dulgher (exclusiv restaurator)

DB

2

711911

finisor terasamente

DB

1

712604

instalator incalzire centrala si gaze

DB

3

712609

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

DB

1

721203

sudor manual cu arc electric

DB

3

721208

sudor

DB

1

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

3

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

1

132235

sef formatie

DB

1

214204

inginer cai ferate, drumuri si poduri

DB

1

311217

tehnician atasamentist

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

2

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

911201

femeie de serviciu

DB

3

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

2

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

2

712609

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

DB

1

112004

director societate comerciala

DB

1

541408

dispecer centru de alarma

DB

1

712612

instalator retele termice si sanitare

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

752201

tamplar universal

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

311207

tehnician proiectant in constructii

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

1

263106

consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

DB

2

742210

montator, reglor, testor aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare, centralizare si blocare

DB

1

263102

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

DB

2

912201

spalator vehicule

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

5

332101

agent de asigurare

DB

1

721424

lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

DB

1

962907

paznic

DB

1

332401

agent comercial

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

332403

agent vanzari standarde si produse conexe

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

912201

spalator vehicule

DB

1

421113

referent operatii intre sedii

DB

1

215236

inginer de cercetare in calculatoare

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

241104

referent de specialitate financiar-contabilitate

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

331302

contabil

DB

1

331309

referent

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

432111

lucrator gestionar

DB

1

515104

administrator

DB

7

522101

vanzator

DB

3

522303

lucrator comercial

DB

1

523003

casier

DB

4

741214

confectioner cablaje auto

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

2

933303

manipulant marfuri

DB

1

432101

gestionar depozit

DB

10

522101

vanzator

DB

3

522303

lucrator comercial

DB

2

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

911202

ingrijitor spatii hoteliere

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

2

522303

lucrator comercial

DB

1

522101

vanzator

DB

2

331302

contabil

DB

1

523003

casier

DB

2

952001

vanzator ambulant de produse nealimentare

DB

2

321301

asistent farmacist

DB

1

325402

optometrist (studii medii)

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

833101

sofer autobuz

DB

2

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

2

331309

referent

DB

1

422102

agent de turism

DB

2

432303

controlor trafic

DB

1

432304

impiegat auto

DB

1

523003

casier

DB

4

723103

mecanic auto

DB

14

833101

sofer autobuz

DB

1

712602

instalator apa, canal

DB

1

721304

tinichigiu industrial

DB

1

723302

mecanic utilaj

DB

1

741101

electrician in constructii

DB

1

742213

electromecanic automatizari si telecomunicatii

DB

2

752201

tamplar universal

DB

2

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

3

833101

sofer autobuz

DB

9

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

3

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

132234

sef schimb

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

2

523003

casier

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

933303

manipulant marfuri

DB

1

432111

lucrator gestionar

DB

3

441201

agent postal

DB

1

515301

ingrijitor cladiri

DB

2

711501

dulgher (exclusiv restaurator)

DB

1

721208

sudor

DB

1

722408

frezor universal

DB

2

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

522101

vanzator

DB

7

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

9

941201

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

DB

1

962302

casier incasator

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

541104

servant pompier

DB

2

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

10

332101

agent de asigurare

DB

3

333401

agent imobiliar (broker imobiliar)

DB

1

334303

asistent manager

DB

2

412001

secretara

DB

1

541402

agent control acces

DB

1

331302

contabil

DB

1

712602

instalator apa, canal

DB

1

241104

referent de specialitate financiar-contabilitate

DB

1

263101

consilier/expert/inspector/referent/economist in management

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

216101

arhitect cladiri

DB

1

711920

alpinist utilitar

DB

1

216502

inginer geodez

DB

1

241104

referent de specialitate financiar-contabilitate

DB

1

411001

functionar administrativ

DB

1

741302

electrician exploatare retele electrice

DB

1

912201

spalator vehicule

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

541401

agent de securitate

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

225002

medic veterinar

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

832204

pilot incercare auto

DB

2

422102

agent de turism

DB

1

333901

agent reclama publicitara

DB

1

422110

functionar agentie voiaj

DB

19

541401

agent de securitate

DB

2

541406

agent de interventie paza si ordine

DB

1

541408

dispecer centru de alarma

DB

1

722413

strungar universal

DB

4

962907

paznic

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

522101

vanzator

DB

1

911101

menajera

DB

1

961301

lucrator pentru salubrizare cai publice

DB

3

522101

vanzator

DB

2

242201

consilier administratia publica

DB

1

331309

referent

DB

1

532203

asistent personal al persoanei cu handicap grav

DB

1

532905

asistent personal de ingrijire

DB

1

515301

ingrijitor cladiri

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

226101

medic stomatolog

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

226905

asistent medical (studii superioare)

DB

1

234203

educator puericultor

DB

1

531101

ingrijitor de copii

DB

2

532203

asistent personal al persoanei cu handicap grav

DB

2

531201

asistent maternal

DB

3

332203

agent de vanzari

DB

1

332403

agent vanzari standarde si produse conexe

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

514102

frizer

DB

6

541401

agent de securitate

DB

1

962907

paznic

DB

1

263109

inginer economist

DB

1

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

1

932101

ambalator manual

DB

8

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

213231

padurar

DB

1

921201

ingrijitor animale

DB

1

912201

spalator vehicule

DB

1

432111

lucrator gestionar

DB

1

332202

reprezentant comercial

DB

1

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

1

933101

caraus

DB

1

263106

consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

DB

1

817224

gaterist la taiat busteni

DB

1

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

412001

secretara

DB

1

226302

specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca

DB

1

811310

sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde

DB

2

811311

sondor la interventii de sonde

DB

5

962302

casier incasator

DB

1

816007

operator la fabricarea mezelurilor

DB

5

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

332202

reprezentant comercial

DB

1

432101

gestionar depozit

DB

1

751201

brutar

DB

1

751203

patiser

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

833204

conducator autospeciala

DB

1

932101

ambalator manual

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

1

523003

casier

DB

3

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

412001

secretara

DB

3

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

5

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

515301

ingrijitor cladiri

DB

9

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

6

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

27

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

1

962103

comisioner

DB

1

522101

vanzator

DB

2

932903

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule

DB

2

332401

agent comercial

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

2

214131

analist calitate

DB

2

432101

gestionar depozit

DB

2

741201

electrician echipamente electrice si energetice

DB

30

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

4

814201

preparator mase plastice

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

214401

inginer mecanic

DB

1

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

3

712609

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

DB

2

814208

operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD

DB

6

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

711902

pavator

DB

1

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

1

214622

inginer tehnolog metalurg

DB

1

332202

reprezentant comercial

DB

1

722412

rectificator universal

DB

1

722413

strungar universal

DB

1

754301

controlor calitate

DB

1

834301

macaragiu

DB

9

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

721208

sudor

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

112004

director societate comerciala

DB

1

332202

reprezentant comercial

DB

1

712406

montator pereti si plafoane din ghips-carton

DB

1

722408

frezor universal

DB

1

834403

stivuitorist

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

35

932911

muncitor necalificat in metalurgie

DB

1

214401

inginer mecanic

DB

1

721304

tinichigiu industrial

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

2

722202

sculer-matriter

DB

2

722413

strungar universal

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

40

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

721424

lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

DB

1

821103

montator subansamble

DB

1

933301

incarcator-descarcator

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

334303

asistent manager

DB

1

541104

servant pompier

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

932909

muncitor in activitatea de gospodarire a spanului

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

741214

confectioner cablaje auto

DB

1

132102

sef atelier industria prelucratoare

DB

5

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

4

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

261103

consilier juridic

DB

1

723101

electrician auto

DB

1

211402

expert geolog

DB

1

213304

inginer ecolog

DB

1

261103

consilier juridic

DB

1

313202

operator hidraulic in alimentarile cu apa

DB

1

421101

casier tezaur

DB

1

741201

electrician echipamente electrice si energetice

DB

1

742214

electromecanic

DB

1

811106

excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

DB

2

814208

operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

2

931204

sapator manual

DB

1

833204

conducator autospeciala

DB

2

961301

lucrator pentru salubrizare cai publice

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

1

263101

consilier/expert/inspector/referent/economist in management

DB

1

311508

maistru mecanic

DB

1

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

1

514101

coafor

DB

1

541406

agent de interventie paza si ordine

DB

2

711205

zidar rosar-tencuitor

DB

3

711402

fierar betonist

DB

1

711404

constructor structuri monolite

DB

1

712202

montator placaje interioare si exterioare

DB

4

712609

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

DB

3

712611

instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de distributie

DB

4

721208

sudor

DB

2

723103

mecanic auto

DB

1

741208

electrician verificari si masuratori electrice in centrale si retele electrice

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

834201

masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

DB

4

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

961303

lucrator pentru salubrizare

DB

1

132308

sef santier

DB

1

214420

subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini

DB

1

311201

maistru constructii civile, industriale si agricole

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

2

541401

agent de securitate

DB

1

712205

mozaicar restaurator

DB

2

721410

lacatus mecanic

DB

1

723302

mecanic utilaj

DB

1

723303

mecanic agricol

DB

1

742214

electromecanic

DB

1

811102

miner la suprafata

DB

1

811106

excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

DB

1

814208

operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD

DB

7

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

834201

masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

DB

8

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

1

721203

sudor manual cu arc electric

DB

2

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

2

214201

inginer constructii civile, industriale si agricole

DB

1

215105

inginer electroenergetica

DB

1

215112

inginer retele electrice

DB

1

352130

tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces

DB

2

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

2

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

321301

asistent farmacist

DB

1

712612

instalator retele termice si sanitare

DB

1

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

1

523003

casier

DB

1

214201

inginer constructii civile, industriale si agricole

DB

1

752201

tamplar universal

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

962907

paznic

DB

1

834203

masinist la masini cale mecanizare usoara si grea

DB

1

214401

inginer mecanic

DB

1

331309

referent

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

1

514101

coafor

DB

2

723103

mecanic auto

DB

2

741203

electromecanic reparator obiecte de uz casnic

DB

1

912201

spalator vehicule

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

311305

tehnician electromecanic

DB

1

311519

tehnician mecanic

DB

2

721208

sudor

DB

1

741201

electrician echipamente electrice si energetice

DB

1

821103

montator subansamble

DB

1

821222

montator electromecanic

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

522101

vanzator

DB

1

332401

agent comercial

DB

4

933303

manipulant marfuri

DB

1

332401

agent comercial

DB

1

432202

facturist

DB

1

522101

vanzator

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

941201

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

DB

1

431102

functionar economic

DB

1

333101

agent contractari si achizitii (broker marfuri)

DB

1

522304

lucrator produse naturiste

DB

8

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

722413

strungar universal

DB

1

112005

director adjunct societate comerciala

DB

2

263106

consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

DB

1

332202

reprezentant comercial

DB

1

432101

gestionar depozit

DB

1

752201

tamplar universal

DB

2

834403

stivuitorist

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

962907

paznic

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

332401

agent comercial

DB

2

723103

mecanic auto

DB

1

814118

vulcanizator piese din cauciuc la prese

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

132443

sef birou aprovizionare-desfacere

DB

1

142003

sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul

DB

1

332401

agent comercial

DB

2

422601

receptionist

DB

1

432101

gestionar depozit

DB

1

515104

administrator

DB

1

516501

instructor scolar auto

DB

6

522101

vanzator

DB

5

522303

lucrator comercial

DB

5

523003

casier

DB

1

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

112029

manager

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

1

515104

administrator

DB

5

522101

vanzator

DB

5

522303

lucrator comercial

DB

2

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

911202

ingrijitor spatii hoteliere

DB

3

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

522101

vanzator

DB

4

332203

agent de vanzari

DB

10

522303

lucrator comercial

DB

6

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

7

932908

imbuteliator gaz petrol lichefiat

DB

2

411001

functionar administrativ

DB

1

331302

contabil

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

752201

tamplar universal

DB

2

522101

vanzator

DB

1

952002

vanzator de ziare

DB

1

522101

vanzator

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

523003

casier

DB

4

321301

asistent farmacist

DB

1

911201

femeie de serviciu

DB

1

226201

farmacist

DB

1

522101

vanzator

DB

1

522101

vanzator

DB

4

524301

vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda

DB

1

723103

mecanic auto

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

3

833101

sofer autobuz

DB

2

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

3

833101

sofer autobuz

DB

1

412001

secretara

DB

9

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

932101

ambalator manual

DB

1

932101

ambalator manual

DB

2

441201

agent postal

DB

1

441206

factor postal

DB

1

441208

oficiant posta telegrame

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

962101

curier

DB

1

261102

jurisconsult

DB

1

516201

camerista hotel

DB

1

522101

vanzator

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

941201

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

DB

1

512001

bucatar

DB

2

513201

barman

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

2

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

112017

director comercial

DB

1

412001

secretara

DB

1

334301

secretar administrativ

DB

1

351101

operator calculator electronic si retele

DB

1

421110

operator ghiseu banca

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

10

332101

agent de asigurare

DB

2

333401

agent imobiliar (broker imobiliar)

DB

2

412001

secretara

DB

1

412001

secretara

DB

1

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

1

261102

jurisconsult

DB

1

263107

consultant in management

DB

1

334302

secretar asistent director

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

121901

sef serviciu

DB

1

541401

agent de securitate

DB

1

711204

zidar samotor

DB

2

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

2

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

2

422102

agent de turism

DB

1

243216

analist servicii client

DB

1

351202

analist ajutor

DB

12

541401

agent de securitate

DB

7

541406

agent de interventie paza si ordine

DB

2

962907

paznic

DB

2

522101

vanzator

DB

1

412001

secretara

DB

1

522101

vanzator

DB

1

621004

muncitor plantatii si amenajare zona verde

DB

2

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

242203

inspector de specialitate in administratia publica

DB

1

532103

infirmier/infirmiera

DB

1

532202

ingrijitor bolnavi la domiciliu

DB

6

532203

asistent personal al persoanei cu handicap grav

DB

1

962907

paznic

DB

1

211302

consilier chimist

DB

1

242401

formator

DB

1

412001

secretara

DB

6

222101

asistent medical generalist

DB

1

322102

sora medicala

DB

1

331309

referent

DB

3

532103

infirmier/infirmiera

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

962907

paznic

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

241104

referent de specialitate financiar-contabilitate

DB

2

532201

ingrijitor batrani la domiciliu

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

234202

educatoare

DB

2

531201

asistent maternal

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

262202

bibliotecar (studii superioare)

DB

1

242108

manager imbunatatire procese

DB

5

332203

agent de vanzari

DB

3

516902

gazda club

DB

1

311804

topograf

DB

1

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

911201

femeie de serviciu

DB

1

333907

agent servicii client

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

712604

instalator incalzire centrala si gaze

DB

1

242401

formator

DB

1

514202

manichiurist

DB

4

541401

agent de securitate

DB

1

834301

macaragiu

DB

6

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

541401

agent de securitate

DB

1

351101

operator calculator electronic si retele

DB

2

411001

functionar administrativ

DB

1

522101

vanzator

DB

25

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

15

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

541403

agent de securitate incinta (magazin, hotel, intreprindere etc.)

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

522101

vanzator

DB

3

921302

muncitor necalificat in agricultura

DB

1

834101

tractorist

DB

1

921201

ingrijitor animale

DB

1

215202

inginer automatist

DB

1

541404

agent garda de corp

DB

1

432106

sortator produse

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

921201

ingrijitor animale

DB

1

432111

lucrator gestionar

DB

1

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

1

213224

inginer/subinginer silvic

DB

1

213231

padurar

DB

1

621004

muncitor plantatii si amenajare zona verde

DB

1

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

2

933101

caraus

DB

1

621003

fasonator mecanic (cherestea)

DB

1

817224

gaterist la taiat busteni

DB

1

818206

fochist pentru cazane mici de abur

DB

2

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

541401

agent de securitate

DB

1

811106

excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

DB

1

834201

masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

DB

1

962907

paznic

DB

1

214414

inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

DB

5

962302

casier incasator

DB

4

214514

inginer in industria alimentara

DB

5

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

214514

inginer in industria alimentara

DB

5

816028

preparator inghetata

DB

1

932101

ambalator manual

DB

1

432103

operator siloz (silozar)

DB

1

214534

inginer de cercetare in controlul calitatii produseloralimentare

DB

1

332401

agent comercial

DB

8

711205

zidar rosar-tencuitor

DB

2

721433

confectioner-montator structuri metalice pentru constructii

DB

1

723103

mecanic auto

DB

2

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

921302

muncitor necalificat in agricultura

DB

1

932101

ambalator manual

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

3

962907

paznic

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

5

523003

casier

DB

1

723103

mecanic auto

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

112029

manager

DB

1

216612

grafician calculator (studii medii)

DB

1

325723

inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

DB

2

332203

agent de vanzari

DB

1

721208

sudor

DB

31

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

11

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

112004

director societate comerciala

DB

5

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

5

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

431102

functionar economic

DB

2

723307

mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale

DB

1

741206

electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee, automatizare

DB

10

753201

croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda

DB

45

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

46

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

112020

director economic

DB

1

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

216612

grafician calculator (studii medii)

DB

2

332203

agent de vanzari

DB

2

732203

imprimator serigraf

DB

2

732204

taietor matrite serigrafie

DB

2

732206

operator presa de transfer termic

DB

1

732207

tipograf-tiparitor

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

5

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

311910

tehnician gestiune stoc

DB

3

932903

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule

DB

1

214513

inginer chimist

DB

1

541403

agent de securitate incinta (magazin, hotel, intreprindere etc.)

DB

1

932903

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

814201

preparator mase plastice

DB

6

814209

operator mase plastice

DB

6

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

214603

subinginer metalurgist

DB

1

215303

inginer electrotehnist

DB

1

721208

sudor

DB

1

722413

strungar universal

DB

1

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

1

412001

secretara

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

711402

fierar betonist

DB

2

711501

dulgher (exclusiv restaurator)

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

2

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

4

711204

zidar samotor

DB

3

721113

turnator pregatitor otelarie

DB

5

721208

sudor

DB

1

722412

rectificator universal

DB

2

722413

strungar universal

DB

5

754301

controlor calitate

DB

4

812103

otelar

DB

5

812136

laminator

DB

5

834302

masinist pod rulant

DB

8

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

242317

consultant in resurse umane

DB

1

311309

tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale

DB

1

311519

tehnician mecanic

DB

2

811106

excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

32

932911

muncitor necalificat in metalurgie

DB

1

213304

inginer ecolog

DB

1

522101

vanzator

DB

1

712409

confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice

DB

1

722413

strungar universal

DB

1

721208

sudor

DB

1

722312

operator la masini-unelte semiautomate si automate

DB

1

722408

frezor universal

DB

1

834403

stivuitorist

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

711502

dulgher restaurator

DB

1

741102

electrician de intretinere in constructii

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

311306

tehnician energetician/electrician

DB

96

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

741214

confectioner cablaje auto

DB

1

721203

sudor manual cu arc electric

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

722413

strungar universal

DB

2

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

215205

inginer productie

DB

2

721407

lacatus constructii metalice si navale

DB

2

722429

curatitor-sablator

DB

1

752201

tamplar universal

DB

1

752202

tamplar carosier

DB

1

432101

gestionar depozit

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

263106

consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

DB

2

513102

ospatar (chelner)

DB

1

811106

excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

DB

2

721208

sudor

DB

1

112020

director economic

DB

1

112029

manager

DB

1

122107

manager marketing (tarife, contracte, achizitii)

DB

2

214420

subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini

DB

1

214903

inginer materiale de constructii

DB

1

261102

jurisconsult

DB

1

263102

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

DB

1

331304

planificator

DB

1

331309

referent

DB

1

515104

administrator

DB

7

711203

zidar pietrar

DB

8

711205

zidar rosar-tencuitor

DB

8

711402

fierar betonist

DB

8

711501

dulgher (exclusiv restaurator)

DB

1

712203

mozaicar (exclusiv restaurator)

DB

2

712609

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

DB

2

721208

sudor

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

3

723103

mecanic auto

DB

2

723302

mecanic utilaj

DB

1

815501

operator cenuseritor

DB

7

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

5

834201

masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

DB

1

834203

masinist la masini cale mecanizare usoara si grea

DB

2

911101

menajera

DB

5

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

18

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

2

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

3

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

2

132235

sef formatie

DB

1

214204

inginer cai ferate, drumuri si poduri

DB

1

214946

expert achizitii publice

DB

1

261102

jurisconsult

DB

1

311205

tehnician hidrotehnic

DB

1

311302

maistru electromecanic

DB

1

432110

primitor-distribuitor benzina si motorina

DB

5

711205

zidar rosar-tencuitor

DB

1

711902

pavator

DB

2

711904

asfaltator

DB

1

712602

instalator apa, canal

DB

2

721410

lacatus mecanic

DB

1

723103

mecanic auto

DB

5

723302

mecanic utilaj

DB

2

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

5

834201

masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

DB

1

834301

macaragiu

DB

1

834403

stivuitorist

DB

3

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

3

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

214207

proiectant inginer instalatii

DB

1

721202

sudor manual cu flacara de gaze

DB

5

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

5

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

311203

tehnician constructor

DB

1

711401

betonist

DB

2

711912

muncitor hidrogeolog

DB

1

712602

instalator apa, canal

DB

1

834401

masinist la masini mobile pentru transporturi interioare

DB

2

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

1

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

1

215112

inginer retele electrice

DB

1

215202

inginer automatist

DB

1

311305

tehnician electromecanic

DB

2

331302

contabil

DB

1

512001

bucatar

DB

1

721203

sudor manual cu arc electric

DB

4

741110

electrician in constructii civile si industriale

DB

2

741302

electrician exploatare retele electrice

DB

1

214203

inginer instalatii pentru constructii

DB

1

263106

consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica

DB

1

712604

instalator incalzire centrala si gaze

DB

1

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

1

711203

zidar pietrar

DB

1

331302

contabil

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

711501

dulgher (exclusiv restaurator)

DB

1

712604

instalator incalzire centrala si gaze

DB

1

723302

mecanic utilaj

DB

1

311522

tehnician tehnolog mecanic

DB

2

332401

agent comercial

DB

2

834201

masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

DB

1

263102

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

DB

1

214412

inginer autovehicule rutiere

DB

1

522101

vanzator

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

3

721303

tinichigiu carosier

DB

6

723103

mecanic auto

DB

2

912201

spalator vehicule

DB

3

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

2

332203

agent de vanzari

DB

2

723103

mecanic auto

DB

4

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

522101

vanzator

DB

1

713204

vopsitor

DB

1

723103

mecanic auto

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

112018

director vanzari

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

332401

agent comercial

DB

4

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

10

933303

manipulant marfuri

DB

4

332203

agent de vanzari

DB

1

332401

agent comercial

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

712608

instalator centrale termice

DB

3

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

834403

stivuitorist

DB

4

933303

manipulant marfuri

DB

1

216613

designer pagini web (studii medii)

DB

3

933303

manipulant marfuri

DB

2

332201

reprezentant tehnic

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

332201

reprezentant tehnic

DB

1

331302

contabil

DB

1

351104

operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

332203

agent de vanzari

DB

1

432101

gestionar depozit

DB

1

721407

lacatus constructii metalice si navale

DB

3

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

3

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

834403

stivuitorist

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

6

933303

manipulant marfuri

DB

1

261102

jurisconsult

DB

1

332401

agent comercial

DB

1

142003

sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul

DB

1

215224

inginer de cercetare in electronica aplicata

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

431102

functionar economic

DB

1

432104

primitor-distribuitor materiale si scule

DB

1

515104

administrator

DB

11

522101

vanzator

DB

3

522303

lucrator comercial

DB

1

523003

casier

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

911201

femeie de serviciu

DB

3

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

2

933303

manipulant marfuri

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

4

522101

vanzator

DB

4

522303

lucrator comercial

DB

1

712609

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

DB

2

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

3

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

931302

muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

522101

vanzator

DB

4

522303

lucrator comercial

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

522101

vanzator

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

112004

director societate comerciala

DB

2

522303

lucrator comercial

DB

1

523003

casier

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

522101

vanzator

DB

1

226201

farmacist

DB

1

321301

asistent farmacist

DB

1

333912

operator vanzari prin telefon

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

2

432104

primitor-distribuitor materiale si scule

DB

1

522101

vanzator

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

331309

referent

DB

1

522101

vanzator

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

514101

coafor

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

13

524301

vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda

DB

1

522101

vanzator

DB

1

522101

vanzator

DB

2

523001

taxator

DB

1

833101

sofer autobuz

DB

2

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

2

261103

consilier juridic

DB

1

333304

inspector/referent resurse umane

DB

1

431102

functionar economic

DB

1

711402

fierar betonist

DB

1

711501

dulgher (exclusiv restaurator)

DB

2

833101

sofer autobuz

DB

1

112004

director societate comerciala

DB

1

112029

manager

DB

1

132439

conducator activitate de transport rutier

DB

1

412001

secretara

DB

1

441502

functionar documentare

DB

1

515104

administrator

DB

1

515301

ingrijitor cladiri

DB

1

711401

betonist

DB

1

742207

electronist telecomunicatii

DB

1

811106

excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

DB

25

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

522101

vanzator

DB

1

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

3

441201

agent postal

DB

1

441206

factor postal

DB

5

441208

oficiant posta telegrame

DB

1

411001

functionar administrativ

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

1

741307

electrician de intretinere si reparatii

DB

1

512001

bucatar

DB

2

513102

ospatar (chelner)

DB

1

513201

barman

DB

1

512001

bucatar

DB

1

911202

ingrijitor spatii hoteliere

DB

1

242108

manager imbunatatire procese

DB

1

265234

instrumentist (studii medii)

DB

1

512001

bucatar

DB

3

513102

ospatar (chelner)

DB

2

513201

barman

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

723303

mecanic agricol

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

8

941201

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

2

513201

barman

DB

1

742214

electromecanic

DB

1

932101

ambalator manual

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

941201

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

DB

1

122107

manager marketing (tarife, contracte, achizitii)

DB

2

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

215313

consilier tehnic

DB

1

742209

linior

DB

1

262101

arhivist

DB

1

121111

sef agentie bancara

DB

2

241230

ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)

DB

1

421301

amanetar

DB

2

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

515301

ingrijitor cladiri

DB

1

522101

vanzator

DB

1

341101

agent procedural

DB

1

241102

expert contabil-verificator

DB

2

241104

referent de specialitate financiar-contabilitate

DB

1

522101

vanzator

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

132448

manager achizitii

DB

1

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

1

512001

bucatar

DB

1

513201

barman

DB

1

741102

electrician de intretinere in constructii

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

7

933303

manipulant marfuri

DB

5

413201

operator introducere, validare si prelucrare date

DB

2

931203

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

DB

1

333907

agent servicii client

DB

1

251202

programator

DB

1

321301

asistent farmacist

DB

1

522101

vanzator

DB

1

111203

consilier si consultant juridic

DB

2

351107

operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice

DB

2

541401

agent de securitate

DB

1

933101

caraus

DB

2

324002

asistent veterinar

DB

1

324004

tehnician veterinar

DB

1

332401

agent comercial

DB

1

333910

operator de interviu

DB

2

832204

pilot incercare auto

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

711204

zidar samotor

DB

2

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

7

541401

agent de securitate

DB

1

541406

agent de interventie paza si ordine

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

962907

paznic

DB

1

522101

vanzator

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

516901

agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

3

961301

lucrator pentru salubrizare cai publice

DB

1

621004

muncitor plantatii si amenajare zona verde

DB

1

311508

maistru mecanic

DB

2

515301

ingrijitor cladiri

DB

2

522101

vanzator

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

721203

sudor manual cu arc electric

DB

4

723302

mecanic utilaj

DB

7

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

14

242201

consilier administratia publica

DB

1

242204

referent de specialitate in administratia publica

DB

1

331309

referent

DB

1

532905

asistent personal de ingrijire

DB

1

962907

paznic

DB

1

111211

consilier economic

DB

1

261103

consilier juridic

DB

1

515104

administrator

DB

1

515301

ingrijitor cladiri

DB

1

541401

agent de securitate

DB

1

911201

femeie de serviciu

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

515301

ingrijitor cladiri

DB

2

532103

infirmier/infirmiera

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

532908

lucrator social

DB

1

134401

sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere

DB

5

222101

asistent medical generalist

DB

1

234203

educator puericultor

DB

2

235203

educator in unitati de handicapati

DB

4

263407

psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala

DB

1

263501

asistent social nivel superior

DB

1

341201

asistent social nivel mediu

DB

2

531101

ingrijitor de copii

DB

1

532104

ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara

DB

2

531201

asistent maternal

DB

1

265501

actor

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

4

332203

agent de vanzari

DB

1

261103

consilier juridic

DB

1

513102

ospatar (chelner)

DB

2

721208

sudor

DB

1

721410

lacatus mecanic

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

514202

manichiurist

DB

1

222101

asistent medical generalist

DB

1

263102

consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

DB

1

331309

referent

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

522101

vanzator

DB

1

541406

agent de interventie paza si ordine

DB

2

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

834201

masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

DB

1

911201

femeie de serviciu

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

1

941201

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

DB

1

522101

vanzator

DB

1

921302

muncitor necalificat in agricultura

DB

3

432106

sortator produse

DB

1

721312

tinichigiu in constructii

DB

1

241224

economist banca

DB

4

723303

mecanic agricol

DB

2

834101

tractorist

DB

1

911201

femeie de serviciu

DB

2

921302

muncitor necalificat in agricultura

DB

1

962907

paznic

DB

1

213234

tehnician silvic – exploatare

DB

1

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

1

214602

inginer minier

DB

1

723302

mecanic utilaj

DB

1

754201

artificier de mina

DB

1

811101

miner in subteran

DB

1

931101

muncitor necalificat in mine si cariere

DB

1

412001

secretara

DB

1

214414

inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

522303

lucrator comercial

DB

1

332203

agent de vanzari

DB

1

522101

vanzator

DB

1

751201

brutar

DB

2

833204

conducator autospeciala

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

2

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

DB

2

933303

manipulant marfuri

DB

1

214419

inginer mecanic masini instalatii miniere

DB

1

325723

inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

DB

1

331401

referent statistician

DB

2

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

14

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

13

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

325722

tehnician conditii de munca si securitate

DB

1

432111

lucrator gestionar

DB

1

754301

controlor calitate

DB

20

821908

confectioner-asamblor articole din textile

DB

1

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

6

932905

muncitor necalificat in industria confectiilor

DB

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

1

933303

manipulant marfuri

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

13

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

1

411001

functionar administrativ

DB

1

732301

legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)

DB

1

814209

operator mase plastice

DB

2

921502

muncitor necalificat in silvicultura

DB

1

813106

preparator in industria chimica

DB

1

813120

operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor

DB

2

932903

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule

DB

1

311101

laborant chimist

DB

2

332203

agent de vanzari

DB

3

813119

operator chimist la producerea diverselor produse anorganice

DB

1

813120

operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor

DB

1

832201

sofer de autoturisme si camionete

DB

3

931301

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

DB

1

522101

vanzator

DB

1

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

2

754301

controlor calitate

DB

5

814209

operator mase plastice

DB

2

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

DB

5

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

DB

2

311941

operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor

DB

1

711205

zidar rosar-tencuitor

DB

2

712602

instalator apa, canal

DB

3

721208

sudor

DB

8

721410

lacatus mecanic

DB

2

722413

strungar universal

DB

1

723103

mecanic auto

DB

6

723302

mecanic utilaj

DB

1

731404

fasonator produse ceramice

DB

6

741102

electrician de intretinere in constructii


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*