Ce este consilierea multiculturală și de ce este nevoie să o punem în practică

CESPSPO
Calitate, eficiență și servicii profesioniste în serviciul public de ocupare din regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia

Axa prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Domeniul major de intervenție 4.1: Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Număr  contract: POSDRU/123/4.1/S/129602

 

 

Ce este consilierea multiculturală şi de ce este nevoie să o punem în practică

 

Consilierea multiculturală poate fi definită ca o metodă de oferire de suport pentru  persoanele care provin grupuri diferite, ținând cont de aspectele socio-culturale și economice ale clientului. Toții practicienii recunosc că fiecare client este unic, iar diferențele trebuie acceptate și respectate.

Consilierii profesionali din cadrul Serviciului Public de Ocupare pot identifica anumite bariere culturale atunci când interacționează cu persoane care aparțin altor etnii și care sunt în căutarea unui loc de muncă.

Dimensiuni ale consilierii multiculturale pot include vârstă, sex, calități , religie, limbă, valorile familiei, statutul socio-economic și orientare sexuală. Mediul cultural poate însemna toate acele lucruri pe care oamenii au învățat să le facă, cred în ele, au valoare și se bucură atunci când le practică. Mai poate fi definit și ca totalitatea idealurilor, a credințelor, obiceiurilor în care se naște fiecare membru al unei societăți.

Persoanele care aparțin minorităților etnice au de înfruntat anumite provocări în domeniul ocupării. Acestea pot fi datorate mediului din care provin, sistemului, mediul socio-personal, etc.  

Grupurile etnice sunt dezavantajate pe piața muncii. Aceștia au cele mai mari șanse să devină șomeri, iar dacă lucrează au cele mai mici salarii și șanse mici să avanseze pe piața muncii.

ü      Provocări datorate  mediului:

• lipsa serviciilor de suport

• lipsa accesului la programe educaționale și de formare

ü      Provocări ale sistemului:

• salarii mici, locuri de muncă necalificate;

• lipsa locurilor de muncă

ü      Provocări sociale:

• discriminarea angajatorilor

• stereotipuri legate de calificările, competența și motivația persoanelor etnice

• discriminare rasială

• abuz verbal și / sau fizice

ü      Provocări personale:

• lipsa de educație

• lipsa experienței pe piața muncii

• lipsa informațiilor despre piața muncii

• stima de sine scăzută;

Înainte de a începe procesul de consiliere și de planificare, consilieri vor avea în vedere și contextul cultural al clientului și vor pune în aplicare principiile consilierii multiculturale.

De asemenea, consilierii trebuie să își adapteze strategiile de comunicare în funcție de abilitățile clientului și de resursele de consiliere adecvate pentru clienții care aparțin minorităților etnice. Consilierii trebuie să fie conștienți de faptul că, concepțiile lor pot intra în contradicție cu cele ale clientului în relația cu acesta .

Teoriile despre consilierea multiculturală identifică trei competențe ale consilierului profesional în relația cu clientul: conștientizare, cunoștințe despre celelalte minorități precum și abilități de consiliere.

Procesul de conștientizare a multiculturalității clienților Serviciului Public de Ocupare le permite consilierilor profesionali să devină:

• flexibil în satisfacerea nevoilor clientului;

• învățarea principiilor celorlalte culturi;

• sensibili la nevoile clienților.

Comunicarea cu clienții care aparțin grupurilor vulnerabile

Fiecare client este unic și fiecare interacțiune cu acesta poate fi considerat o interacțiune între două culturi diferite. Un mijloc de comunicare nepotrivit, o barieră lingvistică sau culturală între un consilier și un client va putea împiedica desfășurarea în condiții optime a procesului de consiliere. .

Indiferent de abordarea folosită, consilieri profesionali trebuie::

• să evalueze rapid abilitățile de comunicare ale clientului;

• să adapteze stilul lor de comunicare la stilul de comunicare al clientului;

• să găsească metode noi de a implica clientul în procesul de căutare a unui loc de muncă;

• să arate clientului importanța primei impresii sau  cum ar trebui să se comporte la un interviu de angajare;

• să furnizeze informați despre serviciile de ocupare, cursuri de formare, etc.

  • să dețină competențe etnice – să respecte valorile clientului, să ofere confidențialitate;
  • să ia în considerare aspectele sociale, culturale ale clientului;

Practicienii din domeniul consilierii multietnice au creat mai multe modele de lucru cu clienții multietnici:

  • Primul pas – să creezi o relație culturală apropiată; observă care este atitudinea clienților în activitatea de căutare a unui loc de muncă.
  • Al doilea pas – identificarea barierelor socio-economice ale clientului în relația cu un loc de muncă sau chiar în găsirea unui loc de muncă;
  • Al treilea pas și cel mai important – implementarea planului realizat împreună cu clientul pentru identificarea unui loc de muncă.

Conceptul de consiliere multiculturală este un concept nou folosit în special în  țările care au un grup important de emigranți, care provin din țări sărace. Pentru a putea fi încadrați pe piața muncii, experți din cadrul Serviciilor de Ocupare au încercat mai întâi să îi cunoască din perspectiva socială și culturală. Astfel, a început să se dezvolte acest concept și să ia amploare, fiind folosit atât de autorități, cât și de ONG-uri.

De asemenea, acest concept a fost preluat și de către România, utilizat în special de către ONG-urile care au un rol activ în integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii.

Romii reprezintă un grup vulnerabil pe piața muncii din România Potrivit un studiu realizat de Banca Mondială în anul 2008 în România populația de romi este tânără, o proporție crescândă a debutanților de pe piața muncii provine din familiile rome. Copiii și tinerii între 0-14 reprezintă circa 40% din totalul populației rome, comparativ cu 15% din populația generală. În funcție de estimările populației rome, între 6% și 20% dintre debutanții de pe piața muncii din Romania sunt în prezent romi. Tot în cadrul aceluiași studiu, într-o gospodărie romă obișnuită, venitul din muncă reprezenta numai 101 EUR pe lună, comparativ cu 218 EUR în rândul populației majoritare. De asemenea, sursele alternative de venit sunt limitate. De exemplu, romii dețin mai puține bunuri care i-ar putea ajuta să-și asigure subzistența din agricultura. Majoritatea romilor deține parcele de teren arabil mai mici de jumătate de hectar. Factorii care conduc la exlusiunea romilor de pe piața muncii sunt: lipsa educației, sărăcia, criza economică, discriminarea etnică.

Consilierea multiculturală are un rol important in incluziunea grupurilor vulnerabile, iar practicienii trebuie să aibă în vedere aspecte ce țin de cultură, social sau situația economică atunci când procesul de consiliere se desfășoară. Cu cât situația economică se înrăutățește, cu atât lipsa locurile de muncă în rândul persoanelor vulnerabile va crește.  De aceea, este nevoie de adoptarea unei astfel de abordări în rândul persoanelor care provin din medii vulnerabile.    

                                                                                                                                   

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*