ANUNT PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR PENTRU CREAREA/EDITAREA UNUI MATERIAL AUDIO-VIZUAL

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” doreşte să achiziţioneze, în cadrul proiectului “SEE/D/0211/4.1/X – Effective Programmes for the Active Integration / Inclusion of the Roma in South-East Europe  – PAIRS”, servicii creare/editare material audio-vizual finit de max. 15 minute, bazat pe interviuri in lunile iulie-septembrie în județele Mureș, Galați, Ilfov, Olt și București, care să reflecte viziunea aflată la baza proiectelor de impact privind incluziunea romilor. Suma maximă disponibilă este de 5.500 euro inclus TVA. Criteriul de atribuire este prețul cel mai mic. Data limită pentru primirea ofertelor de preţ în original este 22.07.2013, ora 12.00 la adresa Agenției „Împreună” din str. Mihai Eminescu nr. 124, sc. C, et. 6, apt. 14, sector 2, București. Informaţii suplimentare se pot obține ca urmare solicitării scrise la tel./fax 021.210.05.39/021.211.34.29, e-mail iuliana.mardare@agentiaimpreuna.ro, luni-vineri între orele 10.00-16.00, persoană de contact Iuliana Mardare.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*