ANUNT DE SELECŢIE ONG-URI

Democrație participativă.

Pilotarea unei inițiative cetățenești pentru comunitățile interetnice din România

Metodologie de selecție a organizațiilor non-guvernamentale

 Următoarea metodologie,Metodologie_selectie_democratie_participativa, descrie sarcinile și condițiile prevăzute în procesul de sprijinire a dezvoltării capacității comunităților de romi și organizațiilor neguvernamentale ale romilor din România. ONG-urile vor fi selectate printr-o procedură simplificată.

 Obiectivele proiectului sunt:

  1. Formarea personalului din 3 ONG-uri în domenii relevante pentru dezvoltarea capacitații organizaționale;
  2. Dezvoltarea comunitară în 30 de comunități, pentru rezolvarea a cel puțin unei probleme comune prioritizată participativ;
  3. Stimularea şi pilotarea unei Iniţiative cetățenești care să reflecte prioritățile de dezvoltare identificate, strângerea a cel puțin 15.000 de semnături.

Rezultatele așteptate:

– creșterea capacității de advocacy a ONG-urilor;

–  rezolvarea a minim 30 de probleme identificate în comunități interetnice și creșterea nivelului de implicare a cetățenilor în procesul de guvernare locală;

– demararea unei inițiative cetățenești menită să introducă pe agendele publice măsuri de dezvoltate a comunităților interetnice sărace.

 Beneficiarii proiectului:

– 300 de cetățeni din grupuri de inițiativă din 30 de comunități interetnice și 3 ONG-uri active în domeniul incluziunii romilor.

–  Minim 15000 de cetățeni vor fi informați și conștientizați privind inițiativa cetățenească.

Modalitatea de transmitere a candidaturilor

Pe mail la adresa: office@agențiaimpreuna.ro. Subiectul emailului trebuie să fie „Candidatură proiect Democrație Participativă.”

Pe poștă la adresa: Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, str. Mihai Eminescu, nr 124, sc. C, et.6, ap.14, cod poştal 020084, sector 2 București. Pe plic trebuie făcută mențiunea „Candidatură proiect Democrație Participativă.”

 Proiectul „Democrație participativă. Pilotarea unei inițiative cetățenești pentru comunitățile interetnice din România” este un proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Româniacu suma de 74.327,95 euro.

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*