CESP SPO Calitate, eficiență și servicii profesioniste în serviciul public de ocupare din regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia

CESP SPO Calitate, eficiență și servicii profesioniste în serviciul public de ocupare din regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia (link download)

Proiectul are rolul de a contribui la transformarea Serviciului Public de Ocupare într-o structură flexibilă, transparentă și orientată cât mai eficient către nevoile și așteptările concrete ale clienților săi, intervenție care va asigura un potențial ridicat de acțiune pentru ocuparea forței de muncă. Astfel, proiectul răspunde necesității asigurării calității serviciilor publice specifice care conduc la integrarea pe piața muncii, cu rol major în reducerea șomajului și prelungirea vieții active. Activitățile programate garantează însușirea de către structurile SPO a următoarelor atribute: accesibilitate crescută, transparență, vizibilitate, tratament nediscriminator, eficacitate, calitate – atribute care vor genera beneficii de durată asupra clienților. Atingerea obiectivului general va conduce la întărirea relației dintre SPO și clienți, la mai buna ancorare a serviciilor în mutațiile de pe piața muncii și generarea de efecte pozitive pe termen lung asupra clienților SPO.

În ceea ce privește serviciile de interes general, cele de consiliere și orientare, așa cum sunt ele abordate prin proiect, vor asigura beneficii personalului SPO, pe care proiectul îi susține în procesul de dobândire de deprinderi și abilități menite să individualizeze serviciile, dar și clienții SPO – care vor avea un acces îmbunătățit la servicii datorită modelului de acțiune care va fi creat prin proiect. Trecerea de la servicii care abordează clienții global la servicii individualizate ce pornesc de la cunoașterea potențialului și așteptărilor fiecărui client este una dintre tendințele menite să conducă la un nivel crescut de eficacitate în serviciile de ocupare: sunt vizate soluții moderne care vor facilita accesul la informare/documentare, autoevaluarea intereselor profesionale, pregătirea documentelor necesare pentru accesul la serviciile de ocupare, consultarea ofertelor de locuri de muncă și a ofertelor de formare profesională sau participarea la ateliere de lucru în grup.

Prin acest proiect, SPO își consolidează capacitatea de furnizare și asigură creșterea calității serviciilor de ocupare oferite, precum și realizarea unei corelări mai bune a ofertei cu cererea de pe piața muncii, asigurând totodată integrarea prevederilor legislative europene din domeniu. Partenerii transnaționali din cadrul parteneriatului nostru sunt recunoscuți pentru asistența tehnică oferită pentru guvernul local, regional și național din Spania cu privire la îmbunătățirea serviciilor publice.

Nu în ultimul rând, atingerea obiectivului general al proiectului propus asigură contribuția acestuia la îndeplinirea obiectivului Axei Prioritare 4, DMI 4.1 din POSDRU 2007-2013, respectiv creșterea calității, eficienței și transparenței serviciilor de ocupare furnizate de SPO. Modernizarea SPO din Regiunile Nord-Est, Centru și Sud Muntenia va contribui la creșterea oportunităților pentru un număr sporit de persoane în demersul lor de a deveni persoane ocupate pe piața muncii. 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*