Agenția ÎMPREUNĂ angajează Facilitator Comunitar în județul Bacău!!

În perioada iulie-decembrie 2016 Fundația Împreună implementează în 3 localități din județul Bacău proiectul Creșterea incluziunii sociale a romilor prin acțiuni de dezvoltare comunitară și advocacy cu sprijinul Fundației Norwegian Church Aid din Norvegia.

Proiectul îşi propune să crească gradul de conştientizare a procesului de soluţionare a problemelor în rândul cetăţenilor de etnie romă prin promovarea conceptului de implicare activă. În acest sens membrii celor 3 localități din judeţul Bacău, vor identifica problemele, le vor prioritiza şi vor găsi soluţii pentru nevoile socio-economice ale comunităţilor din care aceştia provin.

Cerințe:

 • Minimum 18 luni de experiență demonstrabilă în implementarea de proiecte, respectiv în domeniul dezvoltare comunitară, mobilizare comunitară, etc.;
 • Absolvent/ ă de studii superioare;
 • Cunoștințe de planificare strategică, management organizațional, administrație publică locala, construcție de argumente și contra-argumente;
 • Abilități de lucru cu grupuri etnice – în special cu comunități de romi;
 • Abilități de lobby si advocacy;
 • Experienţă de redactare a rapoartelor: abilităţi de utilizare a Microsoft Word şi Excel, pentru tehnoredactare computerizată precum şi a aplicaţiilor pentru poşta electronică;
 • Excelente abilităţi de relaţionare şi comunicare interpersonală;
 • Disponibilitatea de a se deplasa în interiorul județului Bacău, respectiv în cele 3 comunități ce urmează a fi selectate;

Responsabilități:

 • Activează la nivel local și județean pentru sprijinirea comunităților în procesul de auto-organizare, prin crearea sau consolidarea organizațiilor/ grupurilor de inițiativă locale;
 • Facilitează consultările cu factorii interesaţi la nivel local/ judeţean şi va ajuta echipa centrala în pregătirea rapoartelor de proiect care vor cuprinde informaţiile colectate în urma consultărilor/ întâlnirilor de lucru;
 • Sprijină echipele locale de lucru de la nivelul comunităţilor ţintă în elaborarea, implementarea şi monitorizarea unor planuri de acţiune;
 • Încurajează și se asigură că reprezentanţii comunităţilor participă în mod direct la elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planurilor de Acţiune sau/și a altor inițiative locale;
 • Furnizează asistenţă în organizarea atelierelor de lucru, conferinţe, seminarii la nivel local şi judeţean;
 • Diseminează materiale informative ale proiectului, este prezent si participa la organizarea de evenimente in comunităţile in cadrul cărora activează;
 • Cunoașterea limbii romani constituie un avantaj.

Selecția se realizează în 2 etape:

 • Transmiterea unui dosar de candidatură care va cuprinde următoarele: scrisoare de intenție; CV în format Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae însoțit de documente care să justifice experiența și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea unui fost angajator (8-28 august 2016)

TERMEN LIMITĂ: 28 august 2016, ora 16:00. Dosarul de candidatură  va fi trimis pe adresa de e-mail: catalina.olteanu@agentiaimpreuna.ro, subiect: candidatura Facilitator Comunitar_Bacau_Nume Prenume

 • În această etapă, doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu în Bacău în perioada 01 -02 septembrie 2016.

Angajarea se realizează cu contract de muncă, normă parțială (4 ore/ zi), pe perioadă determinată de 4 luni (1 septembrie – 31 decembrie 2016) cu posibilitate de prelungire;

Pachetul salarial va fi în concordanță cu grila de salarizare a Fundației Împreună,  aferentă postului de facilitator comunitar. De asemenea,  transportul  în interiorul județului va fi decontat.

Pentru neclarități sau mai multe informații despre, ne puteți adresa întrebări sau observații la adresa de e-mail office@agentiaimpreuna.ro, iar telefonic putem fi contactaţi în perioada 3 august 2016 – 12 august 2016, în timpul programului de lucru 9.00-17.00 la numărul de telefon 021.210.05.39.

 

 

 

Postat în Stiri

ANUNȚ SELECȚIE – Asistent PR

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună anunță organizarea selecției pentru ocuparea postului de Asistent PR în cadrul proiectului Școala mea tolerantă finanțat de Fundația “Remembrance, Responsibility and Future”. Pentru această poziție, se va realiza un contract de muncă pe perioadă determinată (septembrie 2016 – februarie 2017) cu posibilitate de prelungire, cu o normă de muncă de 2 ore/ zi, 5 zile pe săptămână.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Crearea unui kit pedagogic care poate fi folosit în școli de către profesorii care vor participa la training-uri;
 • Aducerea pe agenda publică a nevoii de introducere în curricula școlară a informațiilor despre istoria romilor printr-o campanie de advocacy;
 • Informarea și dezbaterea împreună cu 1000 de studenți de liceu cu privire la istoria romilor și alte elemente care pot dezvolta atitudini de anti-gipsism.

Proiectul se desfășoară în perioada martie 2016 – februarie 2017.

Sarcinile asistentului PR vor fi următoarele:

 • Asigură promovarea în mediul online și în presă;
 • Realizează și coordonează diseminarea materialelor de comunicare (comunicate de presă, articole de blog, infografice, prezentări proiect, etc.);
 • Sprijină realizarea campaniei de advocacy pentru includerea în curricula școlară a informațiilor despre istoria romilor;
 • Este responsabil/ă cu organizarea evenimentelor de comunicare din cadrul proiectului;
 • Monitorizează apariţiile în presă şi în mediul online.

Selecția se realizează în 2 etape:

 • Transmiterea unui dosar de candidatură care va cuprinde următoarele: scrisoare de intenție; CV în format Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae însoțit de documente care să justifice experiența și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea unui fost angajator (8-28 august 2016)
 • În această etapă, doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu (30-31 august 2016).

TERMEN LIMITĂ: 28 august 2016.  Dosarul de candidatură  va fi trimis pe adresa de e-mail: office@agentiaimpreuna.ro, subiect: candidatura Asistent PR_Nume Prenume

Criterii minimale de selecție

Pentru selecția pentru ocuparea postului de asistent PR pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Să fie absolvent/ ă de studii superioare;
 • Să dețină experiență anterioară demonstrabilă în comunicare și PR de cel puțin 2 ani;
 • Să dețină experiență anterioară de lucru în comunitățile de romi de cel puțin 2 ani;
 • Să posede capacități de comunicare, de analiză și inovație, precum și reale aptitudini pentru lucrul în echipa;
 • Disponibilitate pentru deplasări;
 • Cunoașterea limbii romani constituie un avantaj.

Pentru neclarități sau mai multe informații despre, ne puteți adresa întrebări sau observații la adresa de e-mail office@agentiaimpreuna.ro, iar telefonic putem fi contactaţi în perioada 3 august 2016 – 12 august 2016, în timpul programului de lucru 9.00-17.00 la numărul de telefon 021.210.05.39.

 

Postat în Stiri