ANUNȚ DE SELECȚIE MENTORI LOCALI PENTRU FEMEI

 Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună anunță organizarea selecției pentru ocuparea posturilor de mentori locali pentru femei în cadrul proiectului zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune[1].

Principalul obiectiv al programului de mentorat este acela de a asigura o participare activă a femeilor în viața comunității de romi. Programul își propune să desfășoare activități de mentorat pentru femei rome acordându-le acestora un sprijin semnificativ pentru dezvoltarea personală și familială, precum și pentru a putea contribui la dezvoltarea comunității locale.

Sarcinile mentorilor vor fi următoarele:

 • Participare la elaborarea planificării programului de mentorat pentru femei;
 • Realizarea unei analize de nevoi de formare la nivelul grupului mentorat;
 • Livrarea programului de mentorat în concordanță cu planificarea sesiunilor de mentorat și cu modulele de formare specifice aprobate de către Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”;
 • Suport acordat grupului mentorat pentru participarea la concursuri, dezbateri, întâlniri publice, schimburi de experiență, networking;
 • Suport acordat grupului mentorat la dezvoltarea/implementarea unor inițiative proprii, care să răspundă unor nevoi locale identificate;
 • Elaborarea rapoartelor (rapoarte lunare, rapoarte ale sesiunilor de mentorat și rapoarte ale evenimentelor organizate cu grupul mentorat) și de a le prezenta/transmite către Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”

Selecția mentorilor se realizează pentru județele Olt (comunitățile – Slatina, Caracal, Grădinari, Piatra Olt) , Dolj (comunitățile – Ocolna, Amărăștii de Jos, Bârca, Negoi, Filiași) și Gorj (comunitățile – Bumbești – Jiu, Târgu Cărbunești, Baia de Fier, Polovragi).

Candidații trebuie să fie domiciliați în localitatea sau vecinătatea localității pentru care optează. Mentorii vor acționa în județele de reședință și vor avea statut de angajați ai Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”  cu contract de muncă cu timp parțial (2 ore de muncă pe zi).

Criterii minimale de selecție:

Pentru selecția pentru ocuparea postului de mentor pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Să fie absolvent/ă de studii liceale (studiile superioare absolvite reprezintă un avantaj);
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
 • Să dețină o experiență anterioară minimală demonstrabilă în lucrul cu tineri, femei, grupuri vulnerabile;
 • Să posede excelente capacități de comunicare, de analiză și inovație, precum și reale aptitudini pentru lucrul în echipa;

Dosarele de candidatura vor cuprinde:

 • Scrisoare de intenție;
 • Curriculum vitae în format Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae  ;
 • Orice alte documente doveditoare ale activității de mentor sau formator;
 • Recomandare semnată de membrii grupului de inițiativă locală de pe raza localității unde mentorul urmează să-și desfășoare activitatea reprezintă un avantaj;
 • Lista persoanelor interesate (minim 8 – maxim 15) de programul de mentorat pentru tineri (care corespund profilului din anexa 1) din localitatea pentru care se aplică (cf. modelului Anexat: Profil Grup Mentorat Femei)

 

Persoanele de etnie romă sunt încurajate să aplice.

Termenul limita de depunere a dosarelor este 22.02.2016, ora 16:00. Aplicațiile for fi transmise prin poștă (Adresa: Agenția Împreună, Str. Mihai Eminescu, Nr. 124, Sc. C, Et. 6, Ap. 14, sector 2, București, 22.02.2016 reprezintă data la care plicurile vor ajunge la sediul Agenției Împreună) sau prin e-mail la adresa andrei.constantin@agentiaimpreuna.ro.

Procesul de selecţie a mentorilor locali pentru femei se va desfășura în două etape:

Etapa I – constă în analiza scrisorii de intenție, a CV-urilor și a documentelor puse la dispoziția comisiei (23-24 februarie 2016)

Etapa a II-a – constă într-un interviu în fața comisiei de selecție (candidații vor fi programați pentru interviuri în perioada 25-26 februarie 2016).

Toţi candidații vor fi înștiințați după fiecare etapă de selecție asupra rezultatului obținut, prin email și/sau fax.

Pentru informaţii suplimentare puteţi scrie către adresa de email andrei.constantin@agentiaimpreuna.ro.
[1] Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Postat în Stiri

ANUNȚ DE SELECȚIE MENTORI LOCALI PENTRU TINERI

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” anunță organizarea selecției pentru ocuparea posturilor de mentori locali pentru tineri în cadrul proiectului zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune[1].

Principalul obiectiv al programului de mentorat pentru tineri este acela de a asigura o participare activă a tinerilor la viața comunității de romi. Programul își propune să desfășoare activități de mentorat pentru tineri romi acordându-le acestora un sprijin semnificativ pentru dezvoltarea personală și pentru a putea contribui la dezvoltarea comunității locale.

Sarcinile mentorilor vor fi următoarele:

 • Participare la elaborarea planificării programului de mentorat pentru tineri;
 • Realizarea unei analize de nevoi de formare la nivelul grupului mentorat;
 • Livrarea programului de mentorat în concordanță cu planificarea sesiunilor de mentorat și  cu modulele de formare specifice aprobate de către Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”;
 • Suport acordat grupului mentorat pentru participarea la concursuri, dezbateri, întâlniri publice, schimburi de experiență, networking;
 • Suport acordat grupului mentorat la dezvoltarea/implementarea unor inițiative proprii, care să răspundă unor nevoi locale identificate.
 • Elaborarea rapoartelor (rapoarte lunare, rapoarte ale sesiunilor de mentorat și rapoarte ale evenimentelor organizate cu grupul mentorat) și de a le prezenta/transmite către Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Împreună”

Selecția mentorilor se realizează pentru județele Olt (comunitățile – Slatina, Caracal, Grădinari, Piatra Olt) , Dolj (comunitățile – Ocolna – Amărăștii de Jos, Bârca, Negoi, Filiași) și Gorj (comunitățile – Bumbești – Jiu, Târgu Cărbunești, Baia de Fier, Polovragi).

Candidații trebuie să fie domiciliați în localitatea sau vecinătatea localității pentru care optează. Mentorii vor acționa în județele de reședință și vor avea statut de angajați ai Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”  cu contract de muncă cu timp parțial (2 ore de muncă pe zi).

Criterii minimale de selecție:

La selecția pentru ocuparea postului de mentor pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Să fie absolvent/ă de studii liceale (studiile superioare absolvite reprezintă un avantaj);
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office– Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
 • Să dețină o experiență anterioară minimală demonstrabilă în lucrul cu tineri, femei, grupuri vulnerabile;
 • Să posede excelente capacități de comunicare, de analiză și inovație, precum și reale aptitudini pentru lucrul în echipă;  

Dosarele de candidatura vor cuprinde:

 • Scrisoare de intenție;
 • Curriculum vitae in format Europass; (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae ) ;
 • Orice alte documente doveditoare ale activității de mentor sau formator;
 • Recomandare semnată de membrii grupului de inițiativă locală de pe raza localității unde mentorul urmează să-și desfășoare activitatea reprezintă un avantaj;
 • Lista persoanelor interesate (minim 8 – maxim 15) de programul de mentorat pentru tineri (care corespund profilului din anexa 1) din localitatea pentru care se aplică (cf. modelului Anexat: Profil Grup Mentorat Tineri)

Persoanele de etnie romă sunt încurajate să aplice.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 22.02.2016, ora 16:00. Aplicațiile for fi transmise prin poștă (Adresa: Agenția Împreună, Str. Mihai Eminescu, Nr. 124, Sc. C, Et. 6, Ap. 14, sector 2, București, 22.02.2016 reprezintă data la care plicurile vor ajunge la sediul Agenției Împreună) sau prin e-mail la adresa andrei.constantin@agentiaimpreuna.ro .

Procesul de selecție a mentorilor locali pentru tineri se va desfășura în două etape:

Etapa I – constă în analiza scrisorii de intenție, a CV-urilor și a documentelor puse la dispoziția comisiei (23-24 februarie 2016)

Etapa a II-a – constă într-un interviu în fața comisiei de selecție (candidații vor fi programați pentru interviuri în perioada 25-26 februarie 2016).

Toți candidații vor fi înștiințați după fiecare etapă de selecție asupra rezultatului obținut, prin email și/sau fax.

Informații suplimentare la adresa de email  andrei.constantin@agentiaimpreuna.ro

 
 [1] Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Postat în Stiri