Arhive lunare: octombrie 2015

UPDATE: Programul de burse academice pentru cercetarea robiei romilor

 

 

În urma solicitărilor primite cu privire la criteriile de aplicare în cadrul Programului de burse academice pentru cercetarea robiei romilor, realizăm următoarea modificare în regulamentul de acordare a burselor:

Art. 15. Cerințe:

• Absolvent de studii superioare (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.) sau student în curs la ciclul licență, masterat sau doctorat (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.);

• Cunoștințe în metode de cercetare cantitative și calitative;

• Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare);

• Persoanele care își asumă

Postat în Stiri

UPDATE – Programul de burse academice pentru cercetarea robiei romilor

În urma solicitărilor primite cu privire la criteriile de aplicare în cadrul Programului de burse academice pentru cercetarea robiei romilor, realizăm următoarea modificare  în regulamentul de acordare a burselor: 

Art. 15. Cerințe:

• Absolvent de studii superioare (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.) sau student în curs la ciclul licență, masterat sau doctorat (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.);

• Cunoștințe în metode de cercetare cantitative și calitative;

• Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare);

Postat în Stiri

PAGINĂ ÎN CONSTRUCŢIE

Postat în Uncategorized

500 DE ANI DE ROBIE – PROGRAMUL DE BURSE ACADEMICE PENTRU CERCETAREA ROBIEI ROMILOR

Romania încă nu își cunoaște istoria. Romii încă nu știu de unde vin, ce au făcut strămoșii lor si de ce ar trebui sa fie mândri că aparțin acestei minorități.

Robia a fost o realitate a actualului spațiu romanesc timp de peste 500 de ani. Pentru mai bine de jumătate de mileniu, termenul de țigan (romii au fost principalele victime ale robiei) a desemnat condiția persoanelor care lucrau neremunerat pentru alții (proprietari) și care nu beneficiau de drepturi pentru ei. Zeci de generații de romi au fost vândute, batjocorite și considerate doar niște unelte vorbitoare, statutul

Postat în Stiri

Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”

Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău” înfiinţată în anul 2009, are ca misiune dezvoltarea durabilă și comprehensivă a comunităților locale defavorizate prin asigurarea accesului deplin al cetățenilor lor la drepturi politice, economice, sociale, culturale și prin valorificarea eficientă și multidisciplinară a resurselor umane și economice existente. Principalele activităţi ale organizaţiei vizează domeniile educaţiei şi protecţiei sociale.

 

Printre obiectivele specifice enumerăm asigurarea accesului deplin la drepturi civile pentru toţi cetăţenii din comunităţi defavorizate, dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor defavorizate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în comunităţile defavorizate, creşterea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la o educaţie şcolara de calitate şi relevantă

Postat în Fără categorie

Asociația KARDINAL

Asociația KARDINAL se remarcă printr-un potențial mare de dezvoltare luând în considerare determinarea și experiența membrilor fondatori care se implica in dezvoltarea comunitatii rurale si urbane, precum şi dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială, egalitatea de șanse, accesul la informații de interes și dezvoltarea unei viziuni strategice, dezvoltarea de programe de protecţie, dezvoltare, integrare socială şi profesională a persoanelor care aparţin unor grupuri vulnerabile, defavorizate, minorităţi, imigranţi, a persoanelor aflate în situaţie de risc social și a persoanelor cu dizabilităţi, cum reiese și din statutul asociației.

Asociaţia are 7 membrii fondatori cu o experiență diversă în calitate de  experți consultanți, coordonatori

Postat în Fără categorie

Asociaţia Adelina

Asociaţia Adelina a fost înfiinţată în anul 2009, în comuna Şicula din judeţul Arad şi are ca principal obiectiv ajutorarea persoanelor aflate în situaţie de risc, axându-se pe asistenţă socială şi medicală şi pe oferirea de mese calde, o dată pe săptămână.

Aura şi Cornel Buneci, fondatorii organizaţiei, asistenţi medicali pensionaţi, au cooptat în demersurile lor şi câţiva doctori şi asistenti care fac voluntariat, reuşind să ajute un număr cât mai mare de oameni aflaţi în nevoie, cu ajutorul unui cabinet medical mobil.

O dată pe săptămână, din fonduri proprii, asociaţia Adelina oferă o masa caldă, într-un spaţiu închiriat, pentru

Postat în Fără categorie

Asociația Romilor din Ludești

Asociația Romilor din Ludești este o organizație a cărei misiune are în vedere incluziunea socială, combaterea discriminării și îmbunătățirea nivelului de trai a comunității rome de pe raza comunei Ludești și a altor comunități de romi din județul Dâmbovița și din România. Principalele activități ale asociației au în vedere reducerea decalajului cultural, economic şi socio-profesional între persoanele de etnie romă şi populaţia majoritară. Organizația a fost înființată recent (septembrie 2014), neavând o experiență vastă în implementarea de proiecte. Astfel, unul dintre aspectele pe care le are în vedere acest proiect constă în capacitarea partenerilor săi. Asociația Romilor din

Postat în Fără categorie

Asociaţia UNIT

Asociaţia UNIT a fost înfiinţată în anul 2010 şi are ca principal scop promovarea intereselor tinerilor şi a grupurilor vulnerabile, pe plan social, cultural, educaţional, sportiv şi economic.

De-a lungul celor 5 ani de existenţă, organizaţia a desfăşurat activități precum: organizarea şi sprijinirea de activități caritabile, organizarea de campanii de informare şi conştientizare, identificarea nevoilor tinerilor şi grupurilor vulnerabile, dezvoltând ulterior proiecte care să contribuie la rezolvarea lor, organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri publice, mese rotunde ce au ca scop promovarea unei societăţi cu caracter incluziv.

Unul din proiectele pe care asociaţia UNIT le-a

Postat în Fără categorie