UPDATE: Programul de burse academice pentru cercetarea robiei romilor

 

 

În urma solicitărilor primite cu privire la criteriile de aplicare în cadrul Programului de burse academice pentru cercetarea robiei romilor, realizăm următoarea modificare în regulamentul de acordare a burselor:

Art. 15. Cerințe:

• Absolvent de studii superioare (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.) sau student în curs la ciclul licență, masterat sau doctorat (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.);

• Cunoștințe în metode de cercetare cantitative și calitative;

• Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare);

• Persoanele care își asumă apartenența etnică romă sunt încurajate să aplice.

De asemenea, menționăm că în evaluarea aplicațiilor se va ține cont de experiența în cercetare cantitatitivă și / sau calitativă și de calitatea planului de cercetare.

regulament acordare burse modificat

anunt burse robie

Postat în Stiri

UPDATE – Programul de burse academice pentru cercetarea robiei romilor

În urma solicitărilor primite cu privire la criteriile de aplicare în cadrul Programului de burse academice pentru cercetarea robiei romilor, realizăm următoarea modificare  în regulamentul de acordare a burselor: 

Art. 15. Cerințe:

• Absolvent de studii superioare (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.) sau student în curs la ciclul licență, masterat sau doctorat (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.);

• Cunoștințe în metode de cercetare cantitative și calitative;

• Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare);

• Persoanele care își asumă apartenența etnică romă sunt încurajate să aplice.

De asemenea, menționăm că în evaluarea aplicațiilor se va ține cont de experiența în cercetare cantitatitivă și / sau calitativă și de calitatea planului de cercetare. 

regulament acordare burse modificat

anunt burse robie

Postat în Stiri

PAGINĂ ÎN CONSTRUCŢIE

Postat în Uncategorized

500 DE ANI DE ROBIE – PROGRAMUL DE BURSE ACADEMICE PENTRU CERCETAREA ROBIEI ROMILOR

Romania încă nu își cunoaște istoria. Romii încă nu știu de unde vin, ce au făcut strămoșii lor si de ce ar trebui sa fie mândri că aparțin acestei minorități.

Robia a fost o realitate a actualului spațiu romanesc timp de peste 500 de ani. Pentru mai bine de jumătate de mileniu, termenul de țigan (romii au fost principalele victime ale robiei) a desemnat condiția persoanelor care lucrau neremunerat pentru alții (proprietari) și care nu beneficiau de drepturi pentru ei. Zeci de generații de romi au fost vândute, batjocorite și considerate doar niște unelte vorbitoare, statutul lor de „oameni” fiind, deseori, pus la îndoiala.

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună” și Asociația Romano ButiQ lansează programul de burse academice pentru cercetarea robiei romilor.

Teme orientative de cercetare: statutul juridic al robilor / sclavilor în Principatele Române, relația dintre stăpâni și robi /sclavi, căsătoria în perioada robiei / sclaviei, perspective asupra rolului femeii rome în perioada robiei / sclaviei, contribuția romilor la dezvoltarea economică a societății feudale și moderne din spațiul românesc.

Cerințe

• Absolvent de superioare în domenii socio-umane sau student în curs la ciclul licență, masterat sau doctorat în domenii socio-umane;

• Cunoștințe în metode de cercetare cantitative și calitative;

• Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare);

• Persoanele care își asumă apartenența etnică romă sunt încurajate să aplice.

Metoda de selecție

A. Analiza dosarului

  • CV actualizat in format Europass (completat online – https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae )
  • Adeverințe, copii de diplome care dovedesc experiența specifică relevantă
  • Scrisoare de motivație (400-600 de cuvinte)
  • 1 recomandare din partea unui profesor sau din partea unei persoane relevante în domeniu
  • Plan de cercetare (maxim 3 pagini, planul va cuprinde: tema cercetării, obiective, metodologia cercetării, rezultate așteptate, bibliografie orientativă)

B. Interviul cu toți aplicanții se va realiza la sediul Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” sau pe Skype.

Termen limita pentru depunerea dosarului: 16 noiembrie.

Dosarul de candidatură va fi transmis prin e-mail la adresa office@agentiaimpreuna.ro  (cu subiectul “Aplicatie bursa”sau prin poștă la sediul Fundației Agenția „Împreună” (Str. Mihai Eminescu, Nr. 124, Sc. C, Et. 6, Ap. 14, sector 2, București) până la 16 noiembrie, ora 23:59.

Toate detalii despre program: www.agentiaimpreuna.ro (vă rugăm consultați regulamentul de acordare a burselor aici).

Contact: 021.210.05.39,alexandra.hosszu@agentiaimpreuna.ro,  persoană de contact – Alexandra Hosszu.

Anunt burse

Regulament acordare burse

 

 

Postat în Stiri

Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”

Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău” înfiinţată în anul 2009, are ca misiune dezvoltarea durabilă și comprehensivă a comunităților locale defavorizate prin asigurarea accesului deplin al cetățenilor lor la drepturi politice, economice, sociale, culturale și prin valorificarea eficientă și multidisciplinară a resurselor umane și economice existente. Principalele activităţi ale organizaţiei vizează domeniile educaţiei şi protecţiei sociale.

 

Printre obiectivele specifice enumerăm asigurarea accesului deplin la drepturi civile pentru toţi cetăţenii din comunităţi defavorizate, dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor defavorizate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în comunităţile defavorizate, creşterea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la o educaţie şcolara de calitate şi relevantă din punct de vedere cultural şi prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare faţă de cetăţenii din comunităţi defavorizate.

 

De la înfiinţare până în prezent, Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău” a derulat o serie de proiecte care au avut un impact major în comunitatea în care îşî desfăşoară activităţile. În cadrul concursului de idei de economie aplicată – inițiat în cadrul proiectului “INTEGRAT- Resurse pentru femeile şi grupurile roma excluse social” agenţia a implementat proiectul  “ Atelier de turnare a vaselor şi obiectelor  din aluminiu – localitatea Calvini, judeţul Buzău”.

 

Pentru elevii din comunitate, organizaţia a implementat două proiecte de impact: „Tabara pentru promovarea diversităţii culturale”, care a avut ca scop promovarea dialogului intercultural, stimularea bunelor relatii interetnice prin metode non-formale si recompensarea elevilor romi și neromi premianți ( 30 de copii romi şi neromi premianţi au fost beneficiarii direcţi) şi ”Educaţie remedială – Program Şcoala după şcoală”, proiect desfăşurat pe o perioadă de 10 luni şi a urmărit, în principal, eficientizarea procesului instructiv-educativ prin partciparea unui număr cât mai mare de elevi la activităţile didactice şi la cele extracurriculare şi creşterea randamentului şcolar prin creerea de facilităţi de tip şcoala după şcoală.

 

De asemenea, organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

 

 

 

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Asociația KARDINAL

Asociația KARDINAL se remarcă printr-un potențial mare de dezvoltare luând în considerare determinarea și experiența membrilor fondatori care se implica in dezvoltarea comunitatii rurale si urbane, precum şi dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială, egalitatea de șanse, accesul la informații de interes și dezvoltarea unei viziuni strategice, dezvoltarea de programe de protecţie, dezvoltare, integrare socială şi profesională a persoanelor care aparţin unor grupuri vulnerabile, defavorizate, minorităţi, imigranţi, a persoanelor aflate în situaţie de risc social și a persoanelor cu dizabilităţi, cum reiese și din statutul asociației.

Asociaţia are 7 membrii fondatori cu o experiență diversă în calitate de  experți consultanți, coordonatori locali şi evaluatori, în peste 15 proiecte implementate în România în perioada 2001 și până în prezent. Din experienţa acestor proiecte am constatat că problematica socială este deosebit de complexă şi nu are un suport economic, cert şi atotcuprinzător (naţional/regional), care să permită abordarea, susţinerea şi rezolvarea eficientă a acesteia.

Deși este o organizaţie tânără, se pot mândri cu rezultatele obținute în cadrul Proiectului de Solidaritate Digitală, desfășurat în județele Argeș și Dâmbovița de către Dacia Renault unde asociația a obținut finanțare pentru două proiecte adresate bibliotecii si grădiniței din comunitatea Teiu, cu un proiect al cărui scop principal este elaborarea și dezvoltarea strategiei asociației, a misiunii si viziunii acesteia, elaborare si implementare proiecte cu finanțare europeană în vederea dezvoltării de proiecte adresate categoriei vulnerabile de romi și rezolvării unor probleme cu care aceștia se confruntă la nivel local.

De asemnea, pentru ca au inteles cat de importanta este asocierea si colaborarea cu diverse institutii publice locale, Asociaţia Kardinal a realizat o serie de parteneriate cu Școala din localitatea Teiu, Biblioteca Comunală, Casa Corpului Didactic Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Centrul de Educație Incluzivă “Sfânta Filofteia”, Ștefănești.

Organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Asociaţia Adelina

Asociaţia Adelina a fost înfiinţată în anul 2009, în comuna Şicula din judeţul Arad şi are ca principal obiectiv ajutorarea persoanelor aflate în situaţie de risc, axându-se pe asistenţă socială şi medicală şi pe oferirea de mese calde, o dată pe săptămână.

Aura şi Cornel Buneci, fondatorii organizaţiei, asistenţi medicali pensionaţi, au cooptat în demersurile lor şi câţiva doctori şi asistenti care fac voluntariat, reuşind să ajute un număr cât mai mare de oameni aflaţi în nevoie, cu ajutorul unui cabinet medical mobil.

O dată pe săptămână, din fonduri proprii, asociaţia Adelina oferă o masa caldă, într-un spaţiu închiriat, pentru 15 – 20 de persoane nevoiaşe. De asemenea, derulează un alt proiect de ajutorare pentru o familie defavorizată, compusă din mama, cei şase copii şi bunicii acestora. Casa în care locuiau, era una rudimentară, care nu oferea nici un fel de condiţii pentru o locuire decentă. Astfel, făcând apel, către diverse persoane, membrii organizaţiei, au reuşit să strângă fonduri pentru a fora o fântână în curtea familiei, iar cu ajutorul voluntarilor şi a materilelor de construcţie donate au construit o altă casa. Urmează ca în perioada imediat următoare să fie pus acoperişul şi montate uşile şi geamurile, pentru ca în cel mai scurt timp, familia să se poată muta în noua locuinţă.

Organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

 

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

 

 

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Asociația Romilor din Ludești

Asociația Romilor din Ludești este o organizație a cărei misiune are în vedere incluziunea socială, combaterea discriminării și îmbunătățirea nivelului de trai a comunității rome de pe raza comunei Ludești și a altor comunități de romi din județul Dâmbovița și din România. Principalele activități ale asociației au în vedere reducerea decalajului cultural, economic şi socio-profesional între persoanele de etnie romă şi populaţia majoritară. Organizația a fost înființată recent (septembrie 2014), neavând o experiență vastă în implementarea de proiecte. Astfel, unul dintre aspectele pe care le are în vedere acest proiect constă în capacitarea partenerilor săi. Asociația Romilor din Ludești este foarte prezentă în comunitate, cunoscând îndeaproape specificul acesteia. Până în acest moment, organizația a desfășurat mai multe acțiuni în comunitate.

Organizaţia a derulat o serie de proeicte, dintre care amintim: “Pădurea-casa noastră” şi presupune implementarea unui KITT multimedia pentru elevii din Șc. Primară Telești-Comuna Ludești, Dâmbovița, în vederea facilitării integrării unui număr de 25 de elevi, cu dificultăţi de  învățare într-un program educațional ajutător, respectiv 50 de elevi într-un program educațional care să dezvolte abilități antreprenoriale (Junior Achievement); “Viitor verde” – are ca scop formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător prin: formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător si a unor deprinderi de conservare a  naturii; dezvoltarea unor cercuri tematice în Şcoala Gimnazială Telşti, comuna Ludeşti, respectiv Colegiul National „Vladimir Streinu” –Gaesti; campanii de plantare arbori, familiarizarea elevilor din cele două unităţi de învăţământ cu procesul de refolosire a resurselor; participarea la acţiuni de păstrare şi îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător (de ecologizare). Beneficiari direcţi: elevii şi profesorii de profil din cadrul Şcolii Gimnaziale Teleşti, comuna Ludeşti, respectiv, Colegiului Naţional “Vladimir Streinu” Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

La 1 octombrie 2015, asociaţia a inaugurat Clubul de Educaţie Alternativă Ludeşti, cu spirjinul fundaţiei Policy Center for Roma and Minorities, iniţiatorii acestui program destinal copiilor din comunităţi defavorizate. Prin intermediul clubului,  40 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Teleşti vor beneficia de o serie de activităţi de educaţie formală şi non-formală, în cadrul unui spaţiu unic în judeţul Dâmboviţa.

De asemnea, organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Asociaţia UNIT

Asociaţia UNIT a fost înfiinţată în anul 2010 şi are ca principal scop promovarea intereselor tinerilor şi a grupurilor vulnerabile, pe plan social, cultural, educaţional, sportiv şi economic.

De-a lungul celor 5 ani de existenţă, organizaţia a desfăşurat activități precum: organizarea şi sprijinirea de activități caritabile, organizarea de campanii de informare şi conştientizare, identificarea nevoilor tinerilor şi grupurilor vulnerabile, dezvoltând ulterior proiecte care să contribuie la rezolvarea lor, organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri publice, mese rotunde ce au ca scop promovarea unei societăţi cu caracter incluziv.

Unul din proiectele pe care asociaţia UNIT le-a implementat în luna decembrie a anului 2014 se numeşte “Uniţi dăruim bucurii”, astfel, elevi din mai multe unități de învățământ din București și Ilfov, au fost invitați  să doneze din  jucăriile lor unor copii nevoiasi. Peste 500 de copii preșcolari și școlari din București și Ilfov, cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani s-au alăturat campaniei şi au donat jucării.

În martie 2015 au desfăşurat o campanie numită MĂRŢIŞORUL, care a avut ca scop principal creșterea participării  și reducerea abandonului școlar  în rândul copiilor care provin din familii care nu realizează venituri și în consecință, nu pot acoperi cheltuielile asociate școlarizării. Un obiectiv distinct al campaniei la constituit promovarea elevilor de etnie romă cu rezultate școlare bune, care provin din astfel de familii.

Pentru a se asigura că iniţiativele lor vor avea un impact mai mare asupra comunităţii în care îşi defăşoară activitatea, preşedintele asociaţiei, domnul Gilbert Matei, a semnat un protocol de colaborare cu primăria oraşului Pantelimon. Acesta prevede, printre altele, o colaborare strânsă in procesul de planificare strategică pentru includerea priorităților comunității de romi în agenda locală, precum şi crearea cadrului necesar pentru consultare și colaborare pentru dezvoltarea de programe si proiecte adresate comunității de romi, conform priorităților strategice adoptate în SDL

De asemenea, organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

 

 

 

Postat în EVENIMENTE RISOROM