Arhive lunare: septembrie 2015

Recrutarea angajaților cu vârsta de peste 45 de ani

Candidații care au peste 45 de ani în prezent sunt la ora actuală o resursă umană extrem de căutată pe piața muncii. Având în vedere că cea mai mare parte a acestora își încheiau studiile universitare în anul 1989, aceștia au intrat pe piața forței de muncă într-o perioadă în care valorile societății și cerințele mediului profesional se schimbau, adaptabilitatea, cunoașterea limbilor străine, inițiativa, interesul pentru formarea continuă, randamentul și eficiența profesională devenind calitățile căutate tot mai mult de către angajatorii din procesul de recrutare.

Comportamentul socio-profesional și competențele acestora s-au format și exersat în contextul noilor exigente ale pieței

Postat în cesp spo, Stiri

Gridul pensiilor private 2015 – Pensiile obligatorii și pensiile facultative

În România, activitatea de asigurare se desfășoară sub forma asigurărilor de viață și a celor generale, facultative sau obligatorii, în temeiul Legii nr. 136/1995 cu modificările și completările ulterioare, acestea vizând:

(1) asigurarea de bunuri;

(2) asigurarea de persoane;

(3) asigurarea de raspundere civila;

(4) asigurari de credite si garantii;

(5) asigurari de pierderi financiare;

(6) coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea.

                Dacă în cazul asigurării facultative raporturile dintre asigurat și asigurator, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți se stabilesc prin contractul de asigurare, în ceea ce privește asigurarea obligatorie, raporturile dintre asigurat și asigurator, precum și drepturile și obligațiile

Postat în cesp spo, Stiri

Încadrarea deplasării muncitorilor pe teren ca timp de lucru

Deplasările pe care lucrătorii care nu au un loc de muncă fix sau obişnuit le efectuează de la domiciliu la primul sau la ultimul client al zilei constituie timp de lucru. A exclude aceste deplasări din timpul de lucru ar fi contrar obiectivului de protecţie a securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, urmărit de dreptul Uniunii.

În forma sa actuală, Codul muncii nu menţionează asemensa situaţii, decât atunci când, referindu-se la contractul individual de muncă prevede că angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să

Postat în cesp spo, Stiri, Uncategorized

Contractul individual de muncă pe durată determinată

Durata pentru care se pot încheia contracte pe durată determinată în prezent este de 36 de luni. Potrivit art. 82 alin. (1) din Codul muncii, prin derogare de la regula prevăzuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Astfel, contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durata determinată în următoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

c) desfășurarea unor activități

Postat în cesp spo, Stiri

Anunt achizitie “Reteaua de Incluziune Sociala a Romilor” 21.09.2015

Achizitie servicii  de organizare evenimente: COD 79952000-2,  în cadrul proiectului „REȚEAUA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A ROMILOR- CAPACITARE ȘI ADVOCACY” , Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

 

Valoarea estimată a contractului este de 3272 euro fără TVA

Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.09.2015 ora 15:00.

invitatie_participare achizitie publica

Documentatia de atribuire

Postat în Anunturi Achizitii

Conferință de lansare

                                                                                          

                                                                                 

Postat în Stiri Terni

Lansarea proiectului „Terni Godi: Despre puterea de a visa „

                                                                                           

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună are deosebita plăcere de a vă invita la conferința de lansare a proiectului „Terni Godi – Despre puterea de a visa” care va avea loc pe data de 14 septembrie, începând  cu ora 18:00 la Journey Pub, Str. George

Postat în Proiecte, Stiri Terni

Contractul de muncă temporară

Contractul de muncă temporară reprezintă un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

                În contractul de muncă temporară sunt precizate următoarele elemente:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;

e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

Postat în cesp spo, Stiri

Concedierea și reducerea programului de muncă în situația preavizului

Salariaţii concediaţi pentru necorespundere profesională, pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică şi cei concediaţi individual sau colectiv, prin desfiinţarea postului sau pentru motive care nu ţin de persoana lor au dreptul la preaviz. Această obligaţie a angajatorului are ca raţiune legală protecţia salariatului. Astfel, potrivit art. 75 din Codul muncii, persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d) , al art. 65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Încălcarea dispoziţiilor cu privire la preaviz sau orice altă încălcare a legii poate duce la anularea deciziei de concediere.

Preavizul se acordă prin decizia de concediere, în contextul în care

Postat în cesp spo, Stiri

Anunt achizitie “Terni Godi: Despre puterea de a visa” 7.09.2015

Descriere anunt: Achizitie servicii de organizare evenimente, COD 79952000-2, în cadrul proiectului “Terni Godi: Despre puterea de a visa”, Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Românoa.

Valoarea estimată a contractului este  5717,55 lei fără TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.09.2015 ora 15:00.

Invitatie publica

Documentatie atribuire Terni Godi

Postat în Anunturi Achizitii