COMUNICAT DE PRESĂ

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Titlul proiectului: Calitate, Eficienţã şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO

Contract POSDRU123/4.1/S/129602

Beneficiar: AJOFM Botoşani în parteneriat cu :SC Artemis SRL , Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună’’, AJOFM Teleorman,Desarollo de Estrategias Exteriores SA- Spania şi Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias- Spania

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

PROIECTUL “Calitate, Eficiență şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602

 

Agenţia de dezvoltare comunitară „Împreună”, București implementează în calitate de partener proiectul „Calitate, Eficiență şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se derulează în perioada 06 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015 în parteneriat cu, Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă, Botoșani (Beneficiarul), SC ARTEMIS SRL Alba Iulia, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, DESARROLLO de ESTRATEGIAS EXTERIORES, SA – Gijon Spania, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS – Oviedo Spania .

 

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității, eficienței și transparenței serviciilor furnizate de către structurile SPO din Regiunile Nord Est, Centru și Sud Muntenia, de o durată de 18 luni. Proiectul răspunde necesității asigurării calității serviciilor publice specifice care conduc la integrarea pe piața muncii, cu rol major în reducerea șomajului și prelungirea vietii active, prin accesibilitate crescută, transparență, vizibilitate, tratament nediscriminator, eficacitate și calitate, atribute care vor genera beneficii de durată asupra clienților. În plus, proiectul asigură consolidarea capacității tehnice și umane a SPO în vederea furnizării unor servicii flexibile și, mai ales, pliate pe potențialul și așteptările clienților.

 

Începând din luna martie vor fi lansate în cadrul sediilor AJOFM Botoșani și AJOFM Teleorman primele infochioșcuri. Acestea reprezintă un spațiu special amenajat unde clienții pot beneficia de informații și servicii prin intermediul unei structuri informatizate, tip self-service.

 

Terminalele sunt dotate cu ecrane de tip touch screen, în acest fel putând fi utilizate cu ușurință și de către persoane care nu au experiență în lucrul cu calculatorul, ușurând în acest fel navigarea și facilitând accesul la informațiile și serviciile infochișcului. Acest terminal oferă posibilitatea de a efectua mai multe operațiuni, precum consultarea legislației referitoare la angajare, sfaturi pentru întocmirea unui CV sau a unei scrisori de intenție, liste actualizate de locuri de muncă și programe de formare, precum și informații referitoare la activitatea AJOFM-urilor.

 

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – “Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie” 4.1.- “Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” şi are valoarea totală de 12.072.936,09 lei , din care valoarea finanțată din FSE este de 9.054.702,07 lei.

 

 

 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Andrei Constantin

Funcţie: Responsabil proiect (Partener 2, Agenția “Împreună” București)

Tel. / Fax: +40-021.210.05.39 / 211.34.29

E-mail: andrei.constantin@agentiaimpreuna.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postat în cesp spo, Stiri

Anunţ angajare mentori Academia de Implicare a Tinerilor

 

 

 

 

 

 

1

Academia de Implicare a Tinerilor reprezintă o viziune despre viitorul pe care îl dorim pentru tinerii romi şi neromi, o lume în care apartenenţa etnică nu contează, o lume în care egalitatea de şanse este o realitate, o lume care valorizează libertatea de exprimare.

 

Dacă doriţi să deveniţi mentor/ă pentru 10 de tineri care vor avea puterea să spună ceea îşi doresc, să lupte pentru visele lor şi care vor fi capabili să schimbe lumea din jurul lor, vă anunțăm că Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” angajează 3 persoane cu rolul de Mentor pentru tineri. Fiecare persoană va mentora câte 10 tineri, din judeţele Buzău, Dâmboviţa şi Giurgiu.

 

Rolul de mentor presupune (1) sprijinirea tinerilor din 5 localităţi ale fiecărui judeţ în vederea aplicării cunoştinţelor teoretice despre dezvoltare comunitară, comunicare, lobby şi advocacy,la nivelul comunităţilor lor; (2) motivarea tinerilor de a se implica activ în luarea de decizii la nivel local, prin stimularea şi sprijinirea a cel puţin două activităţi la nivelul fiecărei comunităţi; (3) pregătirea unor materiale audio-vizuale de prezentare a activităţilor în comunităţi.

 

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră în format Europass, alături de o scrisoare de intenţie, la adresa de email delia.stan@agentiaimpreuna.ro până la data de  6 februarie 2015.

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta adresa de email  delia.stan@agentiaimpreuna.ro, sau la numărul de telefon 021.210.05.39, persoană de contact Delia Stan. 

2

Postat în Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT!

 Ca urmare a numeroaselor semnale primite de la diverse persoane, conform cărora Germania acordă “bani celor care au fost deportaţi la BUG”, punem la dispoziţie informarea oficială primită de la Ambasada Republicii a Germaniei, în urma solicitării noastre. Rugăm pe toţi cei care au fost deportaţi, sau urmaşii acestora, să nu fie naivi şi să nu ofere nicio sumă de bani celor care se oferă să îi ajute în a complete “dosare pentru BUG”. În cazul în care astfel e cazuri se întâmplă, îi încurajăm să anunţe cea mai apropiată secţie de poliţie.

Schimbarea sistemului de alocare a pensiei poate genera efecte şi pentru romii deportaţi dacă îndeplinesc (cumulativ) cele 3 criterii menţionate în documentul ataşat: Modificare legii pensiilor pentru ghetou in Germania

1. Au fost victim ale politicii naziste;

2. Au locuit într-un ghetto;

3. Au fost plătiţi pentru munca prestată.

Îndeplinirea celor 3 criterii trebuie dovedită cu înscrisuri oficiale. 

Postat în Stiri

Conferinţe de lansare la nivel local, Decembrie 2014

Postat în Uncategorized

COMUNICAT DE PRESĂ , 9 DECEMBRIE 2014

În luna decembrie 2014 au avut loc Conferinţele de Lansare ale proiectului „Academia de Implicare a Tinerilor”, organizate de către Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”. Conferințele au avut loc în judeţele Giurgiu (9 decembrie), Dâmboviţa (12 decembrie) şi  Buzău (15 decembrie).În cele două ore de prezentare, cele 3 facilitatoare comunitare împreună cu membrii echipei de proiect au menţionat detaliile proiectului ce vizează desfăşurarea activităţilor de facilitare comunitară prin elaborarea de strategii de dezvoltare locală şi planuri de acțiune, precum şi activităţi de mobilizare comunitară în scopul rezolvării a cel puțin unei probleme identificate participativ în 15 comunităţi.

Proiectul presupune de asemenea demararea unui program de pregătire complexă în vederea formării a cel puțin 30 de tineri din cele 15 comunităţi în domenii precum advocacy, instrumente de participare publică, dezvoltare comunitară, scriere de proiecte sau accesare fonduri. Elementul final al proiectului vizează realizarea unei campanii complexe de advocacy la nivel local, județean şi regional pentru includerea unor elemente din strategiile de dezvoltare locală elaborate participativ pe agendele locale şi județene.

Un rol important în cadrul evenimentelor a fost deţinut de fiecare dintre cei 3 studenţi, voluntari ai Agenţiei Împreună. Aceştia au fost invitaţi cu scopul de a evidenţia avantajele personale şi cele de dezvoltare academică şi profesională de care tinerii ar putea beneficia prin prisma proiectului.

 Pentru mai multe detalii despre acest proiect, vă rugăm să o contactaţi pe Delia Stan, la adresa de  e-mail delia.stan@agentiaimpreuna.ro  sau la numărul de telefon 021 / 210.05.39.

Postat în Uncategorized

Modificări în Codul Muncii

Concediile fără plată și absențele nemotivate nu vor mai reprezenta vechime în muncă. Excepție fac concediile fără plată pentru formare profesională. Prevederile se regăsesc în noul Cod al Muncii promulgat la începutul anului 2015 de către președintele Klaus Iohannis. Actul normativ aduce și alte modificari, astfel, angajatul temporar nu poate avea un salariu mai mic decât cel pe care îl are salariatul permanent care prestează același tip de muncă.

Modificări au fost realizate și la capitolul concediu de odihnă neefectuat – din motive justificate – într-un an calendaristic, astfel că în această situație angajatorul este obligat sa îi acorde angajatului concediul de odihnă în următoarele 18 luni. În plus, zilele de concediu de odihnă neefectuate vor fi compensate cu bani atunci când angajatul părăsește locul de muncă. Totodată, concediul de maternitate, de risc maternal și cel pentru îngrijirea copilului bolnav vor fi considerate perioade de activitate prestată. Inițiatorii proiectului privind modificarea si completarea Codului Muncii, adoptat la sfârșitul anului trecut de către Camera Deputaților în calitate de for decizional, au propus ca durata concediului medical să nu afecteze durata concediului de odihnă, astfel, salariatul va avea dreptul la concediu de odihnă chiar și în situația în care concediul medical se întinde pe durata unui an calendaristic.

Mai multe informații aici.

 

 

Postat în cesp spo, Stiri

COMUNICAT DE PRESĂ

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Titlul proiectului: Calitate, Eficienţã şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO

Contract POSDRU123/4.1/S/129602

Beneficiar: AJOFM Botoşani în parteneriat cu :SC Artemis SRL , Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună’’, AJOFM Teleorman,Desarollo de Estrategias Exteriores SA- Spania şi Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias- Spania

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

PROIECTUL “Calitate, Eficiență şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602

 

Agenţia de dezvoltare comunitară „Împreună”, București implementează în calitate de partener proiectul „Calitate, Eficiență şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se derulează în perioada 06 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015 în parteneriat cu, Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă, Botoșani (Beneficiarul), SC ARTEMIS SRL Alba Iulia, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, DESARROLLO de ESTRATEGIAS EXTERIORES, SA – Gijon Spania, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS – Oviedo Spania .

 

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – “Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie” 4.1.- “Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” şi are valoarea totală de 12.072.936,09 lei , din care valoarea finanțată din FSE este de 9.054.702,07 lei.

 

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității, eficienței și transparenței serviciilor furnizate de către structurile SPO din Regiunile Nord Est, Centru și Sud Muntenia, de o durată de 18 luni. Proiectul răspunde necesității asigurării calității serviciilor publice specifice care conduc la integrarea pe piața muncii, cu rol major în reducerea șomajului și prelungirea vietii active, prin accesibilitate crescută, transparență, vizibilitate, tratament nediscriminator, eficacitate și calitate, atribute care vor genera beneficii de durată asupra clienților. În plus, proiectul asigură consolidarea capacității tehnice și umane a SPO în vederea furnizării unor servicii flexibile și, mai ales, pliate pe potențialul și așteptările clienților.

 

Începând din luna septembrie, atât membrii ai echipei de implementare cât și grupul țintă, au participat la schimburi de experiență cu partenerii spanioli (Desarrollo de Estrategias Exteriores, S.A., SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS) în regiunea Asturias, Spania. Pe parcursul întâlnirilor, au fost discutate modalitățile optime de favorizare a egalității și transparenței accesului pe piața muncii, mobilității în piața muncii, precum și importanța unei gestionări la nivel național prin noile tehnologii disponibile. În următoarea lună este planificată o nouă vizită de lucru a grupului țintă în Spania, conform calendarului de implementare a proiectului.

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Andrei Constantin

Funcţie: Responsabil proiect (Partener 2, Agenția “Împreună” București)

Tel. / Fax: +40-021.210.05.39 / 211.34.29

E-mail: andrei.constantin@agentiaimpreuna.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postat în cesp spo, Stiri

EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE A ROMILOR

Raport disponibil: Raport_EvaluareONG 

Postat în EVENIMENTE RISOROM