Modalitățile de plată a salariului

Modalitățile de plată a salariului

 

Salariul (plătit în avans și lichidare, lunar, în bani sau parțial în natură) reprezintă dreptul principal al salariatului și îl obligă să își desfășoare activitatea în condițiile agreate în contractul individual de muncă și fișa de post. În ceea ce privește modalitățile de plată a salariului, Codul Muncii prevede mai multe posibilități:

  1. Salariul se plătește în bani, cel puțin o dată pe lună, conform contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă sau regulamentului intern, după caz. Una dintre practicile uzuale este aceea de a plătii salariile de două ori pe lună, la avans și lichidare.

  2. Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, conform acordului părților consemnat în contractul individual de muncă (conform modificării alineatului 2 al articolului 166 prin Legea nr. 40/2011).

  3. Salariul poate fi plătit (parțial) în natură dacă această practică este prevăzută în contractul de muncă sau în contractul colectiv, atâta timp cât suma de bani primită de angajat nu este mai mică decât salariul minim brut pe țară.

  4. Salariul este plătit în mod direct titularului sau persoanei împuternicite de către acesta. În caz de deces al angajatului, remunerația aferentă perioadei până la data decesului este plătită soțului sau soției, copiilor majori sau moștenitorilor, conform prevederilor dreptului comun.

Mai multe informații aici și aici.

Postat în cesp spo, Stiri

Conferinţe de lansare la nivel local. Judeţele Buzău, Dâmboviţa şi Giurgiu

antet

Conferinţă de lansare, Buzău Conferinţă de lansare, Buzău Conferinţă de lansare, Dâmboviţa Conferinţă de lansare, Giurgiu Conferinţă de lansare, Giurgiu Conferinţă de lansare, Giurgiu
subsol

Postat în Poze şi Filme

România are nevoie de 180.000 de specialişti IT până în 2020

România trebuie să aibă în vedere dezvoltarea acerbă a domeniului IT și să susțină în următorii cinci ani dezvoltarea profesională a aproximativ 180.000 de specialiști care să se poată angaja atât în companiile de software, cât și în departamentele IT ale firmelor din alte domenii de activitate. Asta în condiţiile în care, în moentul de faţă, piaţa în jur de 120.000 de specialişti IT.

“Dacă ne raportăm la nevoia de specialiști în piață, rezultă că avem nevoie de o creștere a numărului de locuri de școlarizare la nivel național cu cel puțin 50%. Nevoia de specialiști trebuie însă calibrată în funcție de gradele de specializare. Spre exemplu, absolvenții de licenţă şi masterat din facultățile cu profil informatic vor fi cel mai probabil recrutați de companiile de software și departamentele IT din companiile mari care oferă poziții specializate”, spune Andrei Pitiș, președintele ANIS.

Implicarea companiilor în procesul educațional, dincolo de programele de practică, este esențială. Universitățile îndeamnă mediul privat să creeze un fond prin care să susțină tineri valoroși cu posibilități financiare reduse și care, deși sunt admiși la facultate, refuză să intre pe locurile cu taxă din acest motiv.

“Referindu-ne la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din UPB, vorbim de tineri cu medie de admitere la facultate de peste 9,5. Sunt talente care nu trebuie irosite. Ne-am dori ca firmele să se solidarizeze și să ne ajute să creștem împreună acești tineri, bineînțeles în beneficiul industriei de software în cele din urmă”, spune Adina Magda Florea, Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București.

Astfel, cu susținere de către cei trei factori (companii, studenți, sistemul educațional), piața de specialiști IT din România poate și trebuie să atingă minimum 300.000 oameni până în anul 2020.

Mai multe informații aici.

Postat în cesp spo, Stiri

Comunicat de presă, Decembrie 2014

În luna decembrie 2014 au avut loc Conferinţele de Lansare ale proiectului „Academia de Implicare a Tinerilor”, organizate de către Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”. Conferințele au avut loc în judeţele Giurgiu (9 decembrie), Dâmboviţa (12 decembrie) şi  Buzău (15 decembrie).În cele două ore de prezentare, cele 3 facilitatoare comunitare împreună cu membrii echipei de proiect au menţionat detaliile proiectului ce vizează desfăşurarea activităţilor de facilitare comunitară prin elaborarea de strategii de dezvoltare locală şi planuri de acțiune, precum şi activităţi de mobilizare comunitară în scopul rezolvării a cel puțin unei probleme identificate participativ în 15 comunităţi.

Proiectul presupune de asemenea demararea unui program de pregătire complexă în vederea formării a cel puțin 30 de tineri din cele 15 comunităţi în domenii precum advocacy, instrumente de participare publică, dezvoltare comunitară, scriere de proiecte sau accesare fonduri. Elementul final al proiectului vizează realizarea unei campanii complexe de advocacy la nivel local, județean şi regional pentru includerea unor elemente din strategiile de dezvoltare locală elaborate participativ pe agendele locale şi județene.

Un rol important în cadrul evenimentelor a fost deţinut de fiecare dintre cei 3 studenţi, voluntari ai Agenţiei Împreună. Aceştia au fost invitaţi cu scopul de a evidenţia avantajele personale şi cele de dezvoltare academică şi profesională de care tinerii ar putea beneficia prin prisma proiectului.

 Pentru mai multe detalii despre acest proiect, vă rugăm să o contactaţi pe Delia Stan, la adresa de  e-mail delia.stan@agentiaimpreuna.ro  sau la numărul de telefon 021 / 210.05.39.

Postat în Ştiri

Concediul medical și verificarea prezenței la domiciliu

Concediul medical și verificarea prezenței la domiciliu

Angajatul este obligat să fie prezent la domiciuliu pe perioada de incapacitate de muncă în intervalul de timp și sub condițiile stabilite conform OUG 158/2005 în vederea verificării de către reprezentanții plătitorilor de asigurări sociale de sănătate. Verificarea se poate efectua numai în intervalul orar 8:00-11:00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei și de către asigurat, conform modelului stabilit.

Nerespectarea prevederilor privind prezența la domiciliu sau la adresa indicată (după caz) în intervalul de timp și în condițiile stabilite prin normele de aplicare a OUG 158/2005 vor atrage neplata indemnizației de asigurari sociale de sănătate începând cu data de la care a fost realizată constatarea.

Mai multe detalii aici și aici.

 

 

Postat în cesp spo, Stiri

Începând cu 2015, voucherele de vacanță vor fi emise online

Voucherele de vacanță reprezintă noua formă a tichetelor de vacanță și vor fi emise exclusiv în sistem online de către Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) începând de la data de 1 ianuarie 2015, conform Ordonanței Guvernului nr. 8/2014, publicată în Monitorul Oficial, numărul 585 din data de 5 august 2014.

Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanță acordate de către angajator se deduc din calculul impozitului pe profit în limita a șase salarii de bază minim brute pe țară, pe anul calendaristic.

Fiecare voucher va conţine:

• emitentul şi datele sale de identificare;

• valoarea nominală a voucherului de vacantă (care va putea fi de 10, 20, 30, 40 sau 50 de lei);

• angajatorul şi datele sale de identificare;

• numele, prenumele şi CNP-ul angajatului care va folosi voucherul;

• spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost folosit şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;

• interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor;

• perioada de valabilitate a utilizării voucherului (care va fi până la data de 31 decembrie a anului în care a fost emis).

Conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, angajații care primesc vouchere de vacanță nu vor mai beneficia de prima de vacanță în cursul anului fiscal și de biletele de odihnă. În ceea ce privește achiziționarea voucherelor de vacanță, acestea vor fi disponibile la unitățile turistice acreditate de către Autoritatea Națională pentru Turism.

 

 

Mai multe informații aici.

Postat în cesp spo, Stiri

România are nevoie de 180.000 de specialişti IT până în 2020

România trebuie să aibă în vedere dezvoltarea acerbă a domeniului IT și să susțină în următorii cinci ani dezvoltarea profesională a aproximativ 180.000 de specialiști care să se poată angaja atât în companiile de software, cât și în departamentele IT ale firmelor din alte domenii de activitate. Asta în condiţiile în care, în moentul de faţă, piaţa în jur de 120.000 de specialişti IT.

“Dacă ne raportăm la nevoia de specialiști în piață, rezultă că avem nevoie de o creștere a numărului de locuri de școlarizare la nivel național cu cel puțin 50%. Nevoia de specialiști trebuie însă calibrată în funcție de gradele de specializare. Spre exemplu, absolvenții de licenţă şi masterat din facultățile cu profil informatic vor fi cel mai probabil recrutați de companiile de software și departamentele IT din companiile mari care oferă poziții specializate”, spune Andrei Pitiș, președintele ANIS.

Implicarea companiilor în procesul educațional, dincolo de programele de practică, este esențială. Universitățile îndeamnă mediul privat să creeze un fond prin care să susțină tineri valoroși cu posibilități financiare reduse și care, deși sunt admiși la facultate, refuză să intre pe locurile cu taxă din acest motiv.

“Referindu-ne la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din UPB, vorbim de tineri cu medie de admitere la facultate de peste 9,5. Sunt talente care nu trebuie irosite. Ne-am dori ca firmele să se solidarizeze și să ne ajute să creștem împreună acești tineri, bineînțeles în beneficiul industriei de software în cele din urmă”, spune Adina Magda Florea, Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București.

Astfel, cu susținere de către cei trei factori (companii, studenți, sistemul educațional), piața de specialiști IT din România poate și trebuie să atingă minimum 300.000 oameni până în anul 2020.

Mai multe informații aici.

 

Postat în cesp spo, Stiri

Concediul medical și verificarea prezenței la domiciliu

 

Angajatul este obligat să fie prezent la domiciuliu pe perioada de incapacitate de muncă în intervalul de timp și sub condițiile stabilite conform OUG 158/2005 în vederea verificării de către reprezentanții plătitorilor de asigurări sociale de sănătate. Verificarea se poate efectua numai în intervalul orar 8:00-11:00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei și de către asigurat, conform modelului stabilit.

Nerespectarea prevederilor privind prezența la domiciliu sau la adresa indicată (după caz) în intervalul de timp și în condițiile stabilite prin normele de aplicare a OUG 158/2005 vor atrage neplata indemnizației de asigurari sociale de sănătate începând cu data de la care a fost realizată constatarea.

Mai multe detalii aici și aici.

 

Postat în cesp spo, Stiri

Începând cu 2015, voucherele de vacanță vor fi emise online

Începând cu 2015, voucherele de vacanță vor fi emise online

 

Voucherele de vacanță reprezintă noua formă a tichetelor de vacanță și vor fi emise exclusiv în sistem online de către Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) începând de la data de 1 ianuarie 2015, conform Ordonanței Guvernului nr. 8/2014, publicată în Monitorul Oficial, numărul 585 din data de 5 august 2014.

Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanță acordate de către angajator se deduc din calculul impozitului pe profit în limita a șase salarii de bază minim brute pe țară, pe anul calendaristic.

Fiecare voucher va conţine:

• emitentul şi datele sale de identificare;

• valoarea nominală a voucherului de vacantă (care va putea fi de 10, 20, 30, 40 sau 50 de lei);

• angajatorul şi datele sale de identificare;

• numele, prenumele şi CNP-ul angajatului care va folosi voucherul;

• spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost folosit şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;

• interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor;

• perioada de valabilitate a utilizării voucherului (care va fi până la data de 31 decembrie a anului în care a fost emis).

Conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, angajații care primesc vouchere de vacanță nu vor mai beneficia de prima de vacanță în cursul anului fiscal și de biletele de odihnă. În ceea ce privește achiziționarea voucherelor de vacanță, acestea vor fi disponibile la unitățile turistice acreditate de către Autoritatea Națională pentru Turism.

 

 

Mai multe informații aici.

Postat în cesp spo, Stiri

Repostare din 28.11.2014: Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Titlul proiectului: Calitate, Eficienţã şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO

Contract  POSDRU123/4.1/S/129602

Beneficiar: AJOFM Botoşani în parteneriat cu: SC Artemis SRL , Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună’’, AJOFM Teleorman, Desarollo de Estrategias Exteriores SA- Spania şi Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias- Spania

 

București, 28 NOIEMBRIE

Agenția Împreună derulează proiectul “Calitate, eficiență și servicii profesioniste în serviciul public de ocupare din regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia “, co-finanţat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare încheiat cu OI POSDRU ANOFM. Valoarea totală a proiectului este de 12,072,936.09 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 9,054,702.07 lei.

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității, eficienței și transparenței serviciilor furnizate de către structurile SPO din Regiunile Nord Est, Centru și Sud Muntenia, de o durată de 18 luni. Proiectul răspunde necesității asigurării calității serviciilor publice specifice care conduc la integrarea pe piața muncii, cu rol major în reducerea șomajului și prelungirea vietii active, prin accesibilitate crescută, transparență, vizibilitate, tratament nediscriminator, eficacitate și calitate, atribute care vor genera beneficii de durată asupra clienților. În plus, proiectul asigură consolidarea capacității tehnice și umane a SPO în vederea furnizării unor servicii flexibile și, mai ales, pliate pe potențialul și așteptările clienților.

Perioada 30 noiembrie – 5 decembrie marchează a doua vizită a grupului țintă în Spania. Un grup de 15 persoane dintre specialiștii SPO selecționați va participa în cadrul unei vizite de studiu realizată la partenerii transnaționali, asigurând cadrul organizat de preluare de bune practici în furnizarea serviciilor individualizate și integrate. Această etapă este una deosebit de importantă pentru proiect, realizarea sa fiind unul dintre scopurile principale ale proiectului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Andrei Constantin
Funcţie: Responsabil proiect (Partener 2, Agenția “Împreună” București)

Tel. / Fax: +40-021.210.05.39 / 211.34.29

E-mail: andrei.constantin@agentiaimpreuna.ro

 

Postat în cesp spo, Stiri