Arhive lunare: mai 2014

Anunt selectie mentori

Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună (Agenția Împreună) recrutează 70 de mentori pentru proiectul „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 2.2  „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.   

Obiectivul proiectului este dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Având în vedere numărul mic de CV-uri primite din județele

Postat în Stiri

Cum arată (R)Omul de lângă tine? – Concurs de film de scurt metraj

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diversităţii Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare, Agenţia Împreună alături de Universitatea Naţională de Artă Teatrală Cinematografică I.L.Caragiale (UNATC) lansează concursul de film de scurt metraj “(R)Omul de lângă tine!”

Ce vă propunem: diseminarea prin film a mesajului conform căruia romii sunt o minoritate naţională, cu o cultură solidă, parte integrantă a României şi Europei, şi a ale căror probleme, realizări, provocări şi temeri sunt, adesea, invizibile publicului larg din cauza unor puternice stereotipuri.

Care este TEMA: Tema concursului o reprezintă documentarea convieţuirii şi asemănărilor dintre romi şi neromi. A se nota că acest concurs nu

Postat în Stiri

Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est IC SPO

Proiectul „Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est IC SPO” este finanţat de AM POSDRU/ OIR POSDRU SUD-MUNTENIAşi are ca scop creşterea nivelului de competenţe profesionale ale personalului propriu SPO din regiunile Sud Muntenia, Nord Est şi Sud Est în vederea furnizării unor servicii de calitate. Creşterea nivelului de competenţe profesionale a personalului SPO  va contribui la adaptarea acestuia la modificările organizaţionale şi la îmbunătăţirea capacităţii de a reproiecta permanent serviciile de ocupare şi metodele de furnizare a acestora. Prin proiect sunt vizate atât ocupaţiile specifice activităţii SPO aşa cum rezultă acestea din standardele ocupaţionale (consilier de

Postat în Stiri, Uncategorized