Anunt selectie mentori

Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună (Agenția Împreună) recrutează 70 de mentori pentru proiectul „Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 2.2  „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.   

Obiectivul proiectului este dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Având în vedere numărul mic de CV-uri primite din județele Bacău, Călăraşi Cluj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea și faptul că acestea nu acoperă numărul de mentori necesari, relansam apelul de recrutare în aceste județe.

În județele Botoșani, Brăila, Brașov, București, Buzău, Iași au fost primite suficiente aplicații, urmând ca la finalizarea întregului proces de selecție, să fie anunțate persoanele selectate.

Activitățile de mentorat/consiliere și orientare se vor realiza în perioada iulie 2014 – iulie 2015.

Descrierea postului (normă parțială de lucru):

• vor oferi sesiuni de mentorat, de orientare si consiliere pentru elevii din clasele 9-12, cât și pentru beneficiarii A doua șansă;

• menținerea legăturii între factorii relevanți pentru educația tinerilor selectați (părinți, diriginți, profesori, directori de școală) și echipa de management a proiectului;

• sprijinirea beneficiarilor în dezvoltarea lor personală, în relația intrafamiliala,  școală și comunitate;

• conștientizarea beneficiarilor cu privire la traseul educațional si/sau profesional și anume elevii vor fi informați cu privire la bacalaureat, admiterea la facultate;

• alte sarcini care îi sunt atribuite, în acord cu specificul postului ocupat.

Cerințe:  

• minim absolvenți de studii medii;

• notorietate bună în cadrul comunității locale;

• cunoștințe  bune de operare calculator (pachetul Microsoft Office, navigare internet);

• calități pedagogice, capacitate de planificare și organizare.

Cunoașterea limbii romani precum și a elementelor specifice culturii romilor reprezintă un avantaj.

Candidații care își asumă apartenența la minoritatea romilor sunt, în mod deosebit, încurajați să aplice.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV în format Europass pană la data de 30 Mai, 2014, la adresa de e-mail catalina.olteanu@agentiaimpreuna.ro persoană de contact: Cătălina Olteanu

Postat în Stiri

Cum arată (R)Omul de lângă tine? – Concurs de film de scurt metraj

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diversităţii Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare, Agenţia Împreună alături de Universitatea Naţională de Artă Teatrală Cinematografică I.L.Caragiale (UNATC) lansează concursul de film de scurt metraj “(R)Omul de lângă tine!”

Ce vă propunem: diseminarea prin film a mesajului conform căruia romii sunt o minoritate naţională, cu o cultură solidă, parte integrantă a României şi Europei, şi a ale căror probleme, realizări, provocări şi temeri sunt, adesea, invizibile publicului larg din cauza unor puternice stereotipuri.

Care este TEMA: Tema concursului o reprezintă documentarea convieţuirii şi asemănărilor dintre romi şi neromi. A se nota că acest concurs nu îşi propune să evidenţieze exotismul sau particularităţile minorităţii rome în raport cu populaţia majoritară, ci, dimpotrivă, asemănările şi convieţuirea dintre acestea.

Avem PREMII: Premiile oferite în urma votului juriului, format din reprezentanți ai organizatorilor și diverși specialiști sunt în valoare de 1000 euro (premiul I), 750 euro (premiul II) şi 500 Euro (premiul III) plătibili la valoarea BNR din ziua anunțării premiului.

Avem DREPTURI şi OBLIGAŢII: acestea sunt disponibile prin accesarea REGULAMENTULUI.

Avem un DEADLINE:  1 noiembrie 2014

ÎNSCRIE-TE ACUM: forumularul de înscriere este disponibil aici:

 Aşteptăm cu nerăbdare aplicaţiile voastre!  Iar pentru orice fel de întrebări legate de concurs, vă rugăm să o contactaţi pe Delia Stan, la adresa de e-mail delia.stan@agentiaimpreuna.ro

 *Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului.

INIŢIATIVĂ SPRIJINITĂ DE AMBASADA OLANDEI LA BUCUREŞTI

Postat în Stiri

Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est IC SPO

Proiectul „Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din Regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Est IC SPO” este finanţat de AM POSDRU/ OIR POSDRU SUD-MUNTENIAşi are ca scop creşterea nivelului de competenţe profesionale ale personalului propriu SPO din regiunile Sud Muntenia, Nord Est şi Sud Est în vederea furnizării unor servicii de calitate. Creşterea nivelului de competenţe profesionale a personalului SPO  va contribui la adaptarea acestuia la modificările organizaţionale şi la îmbunătăţirea capacităţii de a reproiecta permanent serviciile de ocupare şi metodele de furnizare a acestora. Prin proiect sunt vizate atât ocupaţiile specifice activităţii SPO aşa cum rezultă acestea din standardele ocupaţionale (consilier de orientare profesională, agent de ocupare, formator, etc.), cât şi altele menite să susţină modernizarea procesului de management (manager resurse umane, specialist îmbunătăţiri procese, manager proiect, consultat administraţie publică). 

Obiectivul priveşte îmbunătăţirea sistemului de formare profesională a personalului propriu al SPO în ocupaţii corelate cu serviciile furnizate (1) şi dezvoltarea de competenţe profesionale şi sociale pentru personalul SPO necesare unei abordări integratoare a nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile (2). 

Pentru mai multe detalii, accesați următorul document: Prezentate FSE Ialomita

Postat în Stiri, Uncategorized