COMUNICAT DE PRESĂ – “Calitate, Eficiență şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602

 

Captură

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Titlul proiectului: Calitate, Eficienţã şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Eest, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO

Contract  POSDRU123/4.1/S/129602

Beneficiar: AJOFM Botoşani în parteneriat cu :SC Artemis SRL , Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună’’, AJOFM Teleorman, Desarollo de Estrategias Exteriores SA- Spania şi Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias- Spania

15 Aprilie  2014

COMUNICAT DE PRESĂ

PROIECTUL “Calitate, Eficiență şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602

 Agenţia de dezvoltare comunitară „Împreună”, București implementează în calitate de partener proiectul „Calitate, Eficiență şi Servicii Profesioniste în Serviciul Public de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia – CESP SPO” – POSDRU /123 /4.1/S/129602.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se derulează în perioada 06 ianuarie 2014 –  30 iunie  2015 în parteneriat cu, Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă, Botoșani (Beneficiarul), SC ARTEMIS SRL Alba Iulia, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, DESARROLLO de ESTRATEGIAS EXTERIORES, SA – Gijon Spania, SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS – Oviedo Spania .

Proiectul îşi propune:

  • Creşterea calității, eficienței şi transparenței serviciilor de ocupare furnizate de 9 Servicii Publice de Ocupare din Regiunile Nord-Est, Centru şi Sud Muntenia, creşterea oportunităților pentru un număr sporit de persoane în demersul lor de a deveni persoane ocupate pe piața muncii.
  • Transformarea Serviciului Public de Ocupare într-o structură flexibilă, transparentă şi orientată mai eficient către nevoile şi aşteptările concrete ale clienților săi, intervenție care va asigura un potențial ridicat de acțiune pentru ocuparea forței de muncă.

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 – “Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie” 4.1.- “Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” şi are valoarea totală de 12.072.936,09 lei , din care valoarea finanțată  din FSE este de  9.054.702,07 lei.

 Manager proiect,

Teodor Dimitriu

8

Postat în cesp spo, Stiri

CESP SPO Calitate, eficiență și servicii profesioniste în serviciul public de ocupare din regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia

CESP SPO Calitate, eficiență și servicii profesioniste în serviciul public de ocupare din regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia (link download)

Proiectul are rolul de a contribui la transformarea Serviciului Public de Ocupare într-o structură flexibilă, transparentă și orientată cât mai eficient către nevoile și așteptările concrete ale clienților săi, intervenție care va asigura un potențial ridicat de acțiune pentru ocuparea forței de muncă. Astfel, proiectul răspunde necesității asigurării calității serviciilor publice specifice care conduc la integrarea pe piața muncii, cu rol major în reducerea șomajului și prelungirea vieții active. Activitățile programate garantează însușirea de către structurile SPO a următoarelor atribute: accesibilitate crescută, transparență, vizibilitate, tratament nediscriminator, eficacitate, calitate – atribute care vor genera beneficii de durată asupra clienților. Atingerea obiectivului general va conduce la întărirea relației dintre SPO și clienți, la mai buna ancorare a serviciilor în mutațiile de pe piața muncii și generarea de efecte pozitive pe termen lung asupra clienților SPO.

În ceea ce privește serviciile de interes general, cele de consiliere și orientare, așa cum sunt ele abordate prin proiect, vor asigura beneficii personalului SPO, pe care proiectul îi susține în procesul de dobândire de deprinderi și abilități menite să individualizeze serviciile, dar și clienții SPO – care vor avea un acces îmbunătățit la servicii datorită modelului de acțiune care va fi creat prin proiect. Trecerea de la servicii care abordează clienții global la servicii individualizate ce pornesc de la cunoașterea potențialului și așteptărilor fiecărui client este una dintre tendințele menite să conducă la un nivel crescut de eficacitate în serviciile de ocupare: sunt vizate soluții moderne care vor facilita accesul la informare/documentare, autoevaluarea intereselor profesionale, pregătirea documentelor necesare pentru accesul la serviciile de ocupare, consultarea ofertelor de locuri de muncă și a ofertelor de formare profesională sau participarea la ateliere de lucru în grup.

Prin acest proiect, SPO își consolidează capacitatea de furnizare și asigură creșterea calității serviciilor de ocupare oferite, precum și realizarea unei corelări mai bune a ofertei cu cererea de pe piața muncii, asigurând totodată integrarea prevederilor legislative europene din domeniu. Partenerii transnaționali din cadrul parteneriatului nostru sunt recunoscuți pentru asistența tehnică oferită pentru guvernul local, regional și național din Spania cu privire la îmbunătățirea serviciilor publice.

Nu în ultimul rând, atingerea obiectivului general al proiectului propus asigură contribuția acestuia la îndeplinirea obiectivului Axei Prioritare 4, DMI 4.1 din POSDRU 2007-2013, respectiv creșterea calității, eficienței și transparenței serviciilor de ocupare furnizate de SPO. Modernizarea SPO din Regiunile Nord-Est, Centru și Sud Muntenia va contribui la creșterea oportunităților pentru un număr sporit de persoane în demersul lor de a deveni persoane ocupate pe piața muncii. 

Postat în cesp spo, Stiri

Mesaj de Ziua Romilor

8_aprilCu un număr aproximativ de 10-12 milioane de persoane, romii sunt cel mai mare grup minoritar din Europa. De sute de ani, romii sunt subiectul suspiciunilor, mitologiei, discriminării, deportării, sclaviei și genocidului, trăind adeseori în afara granițelor societății.

Cu cât mai mult cu cât lumea șterge granițele, cetățenii ar trebui să spargă prejudecățile și să trăiască împreună ca oameni liberi. Europa este plină de romi care sunt studenți și profesori, doctori și asistenți medicali, avocați, ingineri, muzicieni și artiști.

Nimeni nu este bun sau rău din cauza originii etnice și pe deasupra, fiecare dintre noi, într-un fel, putem fi o minoritate catalogată de ceilalți. O țară nu poate fi niciodată prosperă dacă sute de mii de oameni sunt excluși din planurile de dezvoltare ale societății.

Nu ar trebui să existe oameni cu potențial nefolosit  pe deplin. Astăzi, toată lumea poate contribui pentru bogăția comună a viitorului. Nicio persoană cu prejudecăți sau temeri față de altă rasă, culoare sau religie, nu poate fi liber. Prin provocarea dezbaterilor, noi trebuie să acționăm astfel încât mintea oamenilor să evadeze din închisorile create de ei înșiși.

Proiectul PAIRS urmărește să colecteze exemple pozitive de intervenții și politici la nivel local și regional care au servit la incluziunea eficientă a comunităților de Romi din Albania, Bulgaria, Ungaria, Italia și România. Dacă ai o poveste care merită împărtășită, ne poți găsi pe Facebook sau ne poți scrie la office@agentiaimpreuna.ro . Ori, poți pur și simplu să transmiți mai departe acest text.   

Postat în Blog old, Stiri