Amnesty International – Romi – Agentia Impreuna

Romii au continuat să fie discriminaţi în România şi în anul 2010, fiind victime ale stereotipiei etnice negative, chiar şi la nivelul discursurilor politice de rangul cel mai înalt, inclusiv cele rostite de preşedintele Traian Băsescu, potrivit raportului Amnesty International (AI). „Ministrul Afacerilor Externe (Teodor Baconschi, n.r.) a vorbit despre “legături între criminalitate şi comunitatea romă” şi s-a referit la rata “natural” a delincvenţei printre romi. În noiembrie, în timpul vizitei sale în Slovenia, preşedintele (Traian Băsescu, n.r.) s-a referit şi el la romi ca fiind “delincvenţi” şi a vorbit despre ei ca fiind “dificil de integrat” şi “nedispuşi să muncească”, arată Amnesty International în raportul său privind drepturile omului, publicat astazi 13.05.2011.
Amnesty International a notat în raport şi propunerea legislativă de a schimba numele oficial al membrilor minorităţii rome în „ţigan”, avertizând că acest termen are o conotaţie peiorativă şi stigmatizează persoanele. „În termenii societăţii extinse, un sondaj de opinie privind percepţia publicului asupra romilor, făcut de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie în octombrie, a arătat că 67 la sută dintre români nu ar accepta un membru al comunităţii rome în familia lor”, se mai arată în raport. Autorii raportului menţionează şi îngrijorarea exprimată de reprezentanţii Comitetului ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD) în august 2010, privind faptul că romii sunt victime ale stereotipurilor rasiale şi ale discriminării în chestiuni legale de accesul la educaţie de calitate, locuinţe, servicii de sănătate şi angajare. România a fost criticată pentru eşecul în adoptarea unei legislaţii necesare pentru a implementa măsuri care să îmbunătăţească situaţia romilor. Organizaţia Decade Watch a arătat, în aprilie, că acest eşec a rezultat din lipsa voinţei politice.
Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună a raportat şi ea, în februarie, că implementarea Strategiei Naţionale pentru Romi a fost inadecvată din cauza lipsei fondurilor la nivel local şi a indicatorilor care să permită monitorizarea diferitelor organisme implicate.
Reprezentanţii Amnesty International au notat şi problemele legate de segregarea copiilor romi în şcoli, răspunsul Ministerului Educaţiei la această situaţie fiind emiterea unui ghid de practici în luna martie 2010. De asemenea, AI aminteşte de decizia Curţii de Apel Craiova din luna mai, stabilind faptul că o elevă de etnie romă a fost discriminată de profesorul său, acordându-i-se despăgubiri de 10.000 de euro. Alte modalităţi de discriminare cu care s-au confruntat romii în România sunt, potrivit autorilor raportului, exproprierea nelegală, precum şi evacuările forţate fără găsirea unei alternative de găzduire. Aceştia amintesc de evacuarea forţată a 75 de romi din Miercurea-Ciuc, în 2004, care au ajuns să locuiască în containere din metal în afara oraşului, lângă o fabrică de ţesături. Raportorii menţionează că situaţia nu s-a rezolvat nici în prezent.
(sursa: Mediafax, Ioana Burtea)

Postat în Blog old

„Tinerii Dezbat” se transforma in obiect de studiu in licee

In urma implementarii proiectului „Tinerii Dezbat”, proiect realizat la initiativa Fundatiei noastre inca din 2008, incepand cu anul universitar 2011-2012, Ministerul Educatiei a introdus, ca si materie optionala de studiu in liceu cursul de „Dezbatere, Oratorie si Retorica”.
Este un succes care nu ar fi fost posibil fara sprijinul partenerilor nostri: Ministerul Educatiei, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Departamentul pentru Relatii Interetnice, Agentia Nationala pentru Tineret, ARDOR, Roma Education Fund, Policy Center for Roma and Minorities, Universitatea din Bucuresti, Agentia Nationala pentru Romi, UNICEF si Roma Initiatives – Budapesta

Mai jos, redam in intregime, comunicatul de presa de pe siteul Ministerului Educatiei:

„Elevii de liceu din România vor putea opta, începând cu anul şcolar 2011-2012, pentru studiul disciplinei „DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ”. Ministerul Educaţiei a aprobat programa şcolară pentru acest opţional, ce urmează a fi studiat o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar, indiferent de profilul sau specializarea liceului.
Introducerea acestei discipline în curriculumul la decizia școlii vizează dezvoltarea deprinderilor elevilor de gândire analitică şi de exprimare personală, cultivarea toleranţei fată de pluralismul opiniilor, precum şi dezvoltarea capacităţii de abordare transdisciplinară a problematicii supuse analizei şi dezbaterii. Totodată, disciplina opţională „DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ”vine să promoveze valori şi atitudini precum gândire critică şi flexibilă, autonomie în gândire, atitudine pozitivă faţă de comunicare, toleranţă faţă de valorile, opiniile şi argumentele celorlalţi, participarea la viaţa socială fundamentată pe opinii şi acţiuni întemeiate. Secretarul de Stat în Ministerul Educației, doamna Oana Badea, declară că „opționalul a fost conceput împreună cu partenerii de la Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică și vizează, înainte de toate, formarea de competențe în rândul elevilor de liceu, pe care ni-i dorim cetățeni implicați activ în viața socială. Ne propunem ca, la finalul cursului, elevii să știe să susțină un dialog argumentativ, să folosească tehnicile de argumentare și contra-argumentare, și să sintetizeze informațiile de care dispun pentru susținerea argumentației.” Dezbaterile academice reprezintă o metodă complexă de formare şi poate fi regăsită în educaţia tinerilor din diferite ţări ale lumii, fie ca activitate curriculară, fie ca preocupare extracurriculară. Oana Badea precizează că „opţionalul vine în completarea Concursului național de oratorie și dezbatere „Tinerii dezbat”, aflat anul acesta la cea de-a treia ediție. Semnalele pozitive pe care elevii și profesorii participanţi la competiţie ni le-au dat în cei doi ani de concurs au fost cele care ne-au condus spre acest demers.”
În contextul creat de Legea Educaţiei Naţionale, această disciplină opțională se înscrie în două dintre obiectivele importante ale textului legislativ: creşterea până la 30% a ponderii disciplinelor opţionale în planul-cadrul pentru învăţământul liceal şi orientarea elevilor spre transdisciplinaritate.
Programa şcolară pentru disciplina opţională „DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ” a fost aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4074 din aprilie 2011.”

Postat în Blog old