Arhivele Blog-ului

Curs perfectionare şi cea de-a treia întâlnire a Reţelei 3-4 octombrie 2015

In perioada 3- 4 octombrie a avut loc cursul de perfectionare in domeniul lobby şi advocacy, scriere şi implementare de proiecte. Participanţii au avut ocazia să îşi clarifice dilemele legate de oricare dintre aceste domenii şi să îşi adapteze informaţiile propriilor nevoi.

A treia întâlnire a Reţelei

Participanții au apreciat pozitiv beneficiile pe are le-au avut ca urmare a proiectului și a participării lor la activitățile oferite de RISOROM. Cei mai mulți au subliniat cunoștințele acumulate atât ca urmare a cursurilor, dar mai ales în cadrul sesiunilor deinternship și a comunicării directe cu partenerii proiectului. Au fost de asemenea appreciate

Postat în ACTIVITATI RISOROM

A doua întâlnire a reţelei si cel de-al doilea curs de formare în domeniul scrierii de proiecte. 25 februarie – 1 martie 2015

 O altă componentă importantă în procesul de capacitare a organizaţiilor mici şi mijlocii este scrierea de proiecte. În perioda 25 februarie – 1 martie 2015, la Bucureşti a avut loc ce-a de-a doua întâlnire a reţelei şi cursul de capacitare in domeniul scrierii şi implementării de proiecte.

Scopul celei de-a doua întâlniri a Reţelei a fost stabilierea obiectivelor Campaniei de advocacy, care va urma să se deruleze, şi anume:

Crearea de parteneriate între organizaţii nonguvernamentale şi autorităţi publice locale Creşterea capacităţii organizaţiilor membre de a dezvolta acţiuni de advocacy Consolidarea Reţelei.

Fiecare organizaţie în urma acestei întâlniri va identifica principalele

Postat în ACTIVITATI RISOROM

Curs 1 – 22 23 Noiembrie 2014, Sinaia: Lobby şi Advocacy

In perioada 22 – 23 noiembrie 2016 S-a desfăşurat primul curs de capacitare în cadrul proiectului. La acest curs au participat 22 persoane, reprezentanți ai celor 12 organizații recent selectate pentru a face parte din Rețeaua de Incluziune a Romilor Risorom. În plus, la curs au fost prezenţi și reprezentanții Agenției Împreună ai Centrului de Resurse pentru Participare Publică și ai Policy Center for Roma and Minorities.

Obiectivele cursului au fost ca participanții să dobândească o întelegere corectă a conceptului de lobby şi advocacy dar mai alesc cum ar putea folosi instrumente de advocacy atât în activităţile comune ale rețelei,

Postat în ACTIVITATI RISOROM

Prima intalnire a retelei

Vineri 21 noiembrie 2015  a avut loc prima intâlnire a Retelei de incluziune sociale a Romilor.

Au fost prezenţi reprezentanţii legali ai Celor 12 Organizatii de mici şi mijlocii: Asociaţia Adelina, Asociaţia Amazonia, Asociaţia Diferiti dar Egali, Asociaţia UNIT, Asociatia Romilor din Ludeşti, Asociaţia Inima Reginei, Asociaţia Pentru Integrarea şi Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile, Agentia de Dezvoltare Comunitară Buzău, Asociaţia pentru Solidaritate, Cultură şi Educaţie, Asociaţia Elita Şcolii, AOSMCRr Sfântul Moise Arapul, Asociaţia Kardinal.

De asemenea au fost prezente cele trei Organizaţii partenere, Agenţia Împreună, Policy Center for Roma and Minorities şi Centru de Resurse pentru Participare Publică.

După sesiunile de

Postat în ACTIVITATI RISOROM

A1.2. Formarea rețelei

Selectia ONG-urilor în cadrul proiectului Reteaua de incluziune social a romilor – Capacitare şi Advocacy

în luna septembrie 2014 a fost demarată selecția ONG-urilor membre ale rețelei de incluziune socială a romilor prin elaborarea unei metodologii de selecție și stabilirea criteriilor de selecție și dosarului de candidatură. 

În cadrul selecţiei au participat 17 ONG-uri din 7 regiuni de dezvoltare. Evaluarea s-a realizat în baza unei grile de evaluare care s-a finalizat cu selecția a 12 ONG-uri implicate în incluziunea socială a romilor. În luna octombrie s-a format rețeau de incluziune socială a romilor alcătuită din 12 ONG-uri grass rout si

Postat în ACTIVITATI RISOROM

Conferinţa de Lansare

9 octombrie 2014 A avut loc Conferinţa de lansare a proiectului:  “Reţeaua de incluziune socială a romilor – capacitare şi advocacy”, la Hotel Capital Plaza din Bucureşti.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice din Romania, ai societății civile și ai ambasadelor din București.

În cadrul evenimentului, s-au anunţat rezultatele preliminare ale analizei a sectorului ONG în urma unei cercetări al cărei scop a fost de a trasa o imagine de ansamblu privind dezvoltarea societății civile în domeniul incluziunii sociale a romilor, de a măsura nivelul de dezvoltare a capacității organizaționale a organizațiilor non-guvernamentale rome și nerome active în

Postat în ACTIVITATI RISOROM