Arhivele Blog-ului

Modalitățile de plată a salariului

Salariul (plătit în avans și lichidare, lunar, în bani sau parțial în natură) reprezintă dreptul principal al salariatului și îl obligă să își desfășoare activitatea în condițiile agreate în contractul individual de muncă și fișa de post. În ceea ce privește modalitățile de plată a salariului, Codul Muncii prevede mai multe posibilități:

Salariul se plătește în bani, cel puțin o dată pe lună, conform contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă sau regulamentului intern, după caz. Una dintre practicile uzuale este aceea de a plătii salariile de două ori pe lună, la avans și lichidare.

Plata

Postat în cesp spo, Stiri

UPDATE – Programul de burse academice pentru cercetarea robiei romilor

În urma solicitărilor primite cu privire la criteriile de aplicare în cadrul Programului de burse academice pentru cercetarea robiei romilor, realizăm următoarea modificare  în regulamentul de acordare a burselor: 

Art. 15. Cerințe:

• Absolvent de studii superioare (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.) sau student în curs la ciclul licență, masterat sau doctorat (în domenii precum socio-umane, literatură și lingvistică, științe economice, medicină, etc.);

• Cunoștințe în metode de cercetare cantitative și calitative;

• Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare);

Postat în Stiri

Recrutarea angajaților cu vârsta de peste 45 de ani

Candidații care au peste 45 de ani în prezent sunt la ora actuală o resursă umană extrem de căutată pe piața muncii. Având în vedere că cea mai mare parte a acestora își încheiau studiile universitare în anul 1989, aceștia au intrat pe piața forței de muncă într-o perioadă în care valorile societății și cerințele mediului profesional se schimbau, adaptabilitatea, cunoașterea limbilor străine, inițiativa, interesul pentru formarea continuă, randamentul și eficiența profesională devenind calitățile căutate tot mai mult de către angajatorii din procesul de recrutare.

Comportamentul socio-profesional și competențele acestora s-au format și exersat în contextul noilor exigente ale pieței

Postat în cesp spo, Stiri

Gridul pensiilor private 2015 – Pensiile obligatorii și pensiile facultative

În România, activitatea de asigurare se desfășoară sub forma asigurărilor de viață și a celor generale, facultative sau obligatorii, în temeiul Legii nr. 136/1995 cu modificările și completările ulterioare, acestea vizând:

(1) asigurarea de bunuri;

(2) asigurarea de persoane;

(3) asigurarea de raspundere civila;

(4) asigurari de credite si garantii;

(5) asigurari de pierderi financiare;

(6) coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea.

                Dacă în cazul asigurării facultative raporturile dintre asigurat și asigurator, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți se stabilesc prin contractul de asigurare, în ceea ce privește asigurarea obligatorie, raporturile dintre asigurat și asigurator, precum și drepturile și obligațiile

Postat în cesp spo, Stiri

Încadrarea deplasării muncitorilor pe teren ca timp de lucru

Deplasările pe care lucrătorii care nu au un loc de muncă fix sau obişnuit le efectuează de la domiciliu la primul sau la ultimul client al zilei constituie timp de lucru. A exclude aceste deplasări din timpul de lucru ar fi contrar obiectivului de protecţie a securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, urmărit de dreptul Uniunii.

În forma sa actuală, Codul muncii nu menţionează asemensa situaţii, decât atunci când, referindu-se la contractul individual de muncă prevede că angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să

Postat în cesp spo, Stiri, Uncategorized

Contractul individual de muncă pe durată determinată

Durata pentru care se pot încheia contracte pe durată determinată în prezent este de 36 de luni. Potrivit art. 82 alin. (1) din Codul muncii, prin derogare de la regula prevăzuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Astfel, contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durata determinată în următoarele cazuri:

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

b) creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

c) desfășurarea unor activități

Postat în cesp spo, Stiri

Contractul de muncă temporară

Contractul de muncă temporară reprezintă un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

                În contractul de muncă temporară sunt precizate următoarele elemente:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;

e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

Postat în cesp spo, Stiri

Concedierea și reducerea programului de muncă în situația preavizului

Salariaţii concediaţi pentru necorespundere profesională, pentru inaptitudine fizică şi/sau psihică şi cei concediaţi individual sau colectiv, prin desfiinţarea postului sau pentru motive care nu ţin de persoana lor au dreptul la preaviz. Această obligaţie a angajatorului are ca raţiune legală protecţia salariatului. Astfel, potrivit art. 75 din Codul muncii, persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d) , al art. 65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Încălcarea dispoziţiilor cu privire la preaviz sau orice altă încălcare a legii poate duce la anularea deciziei de concediere.

Preavizul se acordă prin decizia de concediere, în contextul în care

Postat în cesp spo, Stiri

Acordarea de tichete-cadou începând cu 2016

Acordarea de tichete-cadou ca beneficiu pentru angajațil a reprezentat pentru angajatori, încă de la legiferarea acestora în anul 2006, un instrument deși la îndemînă, ambiguu datorită lacunelor și neclarităților legislative. Legea 193/2006 privind acordarea de tichete cadou și a tichetelor de creșă prevede că acestea se pot utiliza pentru campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, protocol, cheltuieli de publicitate, sau cheltuieli sociale.

Dacă utilizarea pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, cele pentru protocol și pentru cheltuielile de publicitate nu se adresează salariatilor unor companii, acestea putând fi acordate

Postat în cesp spo, Stiri

Rata somajului

Rata şomajului în forma ajustată sezonier a fost de 6,8%, la finele lunii iulie, la acelaşi nivel cu cel înregistrat în luna precedentă, dar şi cu cel înregistrat în luna iulie 2014, potrivit datelor provizorii ale Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate marţi şi citate de Agerpres.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani), estimat pentru luna iulie din anul curent, este de 630.000 persoane, în creştere faţă de luna precedentă (627.000 persoane), dar neschimbat faţă de aceeaşi lună a anului anterior (630.000 persoane). Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 5,6% pentru luna iulie 2015

Postat în cesp spo, Stiri