Ştiri din Academia de Implicare a Tinerilor

antet

Aflaţi ce au realizat tinerii din Academia de Implicare a Tinerilor pe parcursul anului 2015!

NEWSLETTER 2 – ACADEMIA TINERILOR

NEWSLETTER 3 – ACADEMIA TINERILOR

 

subsol

Postat în Ştiri

Academia Tinerilor: entuziasm, energie şi dorinţa de a schimba lumea

antet

subsol

Postat în Ştiri

Ce am învăţat la sfârşitul proiectului „Academia de Implicare a Tinerilor”

antet

Cea mai importată lecţie pe care noi, ca echipă, am învăţat-o pe parcursul proiectului „Academia de Implicare a Tinerilor” este aceea că este în regulă să faci greşeli! Cu condiţia să înveţi din ele. Noi am greşit mult şi am învăţat mult. Am învăţat cum să lucrăm eficient cu 150 de tineri diferiţi, la zeci de km depărtare de noi, care au cerinţe, aşteptări şi vise diferite. Am învăţat despre cât de greu îţi este atunci când eşti dezamăgit de acţiunile tale, ca individ într-o echipă sau de acţiunile echipei ca întreg.  La finalul proiectului ne dăm seama că toate eşecurile noastre, dar şi realizările,  au fost de fapt paşi importanţi pe care noi i-am făcut în dezvoltarea noastră personală, profesională şi ca echipă.

De asemenea, am învăţat că trebuie să găsim un echilibru între experienţa proiectelor implementate şi entuziasmul noilor idei promovate de tineri. Au fost momente, în timpul perioadei de implementare a proiectului, în care părea imposibil obţinerea consensului, atât la nivelul echipei de proiect, cât şi la nivelul comunităţilor. De o parte a baricadei, se aflau cei cu experienţă care nu aveau încredere în ideile celor tineri (fie că vorbim de adulţii din comunitate, fie că vorbim despre reprezentanţii autorităţilor publice locale). De cealaltă parte, cei tineri considerau fie că ideile, soluţiile propuse de ceilalţi nu reflectă dorinţele acestora, fie că astfel de abordări sunt sortite eşecului având în vedere faptul că nu au dat rezultat în trecut). În urma dezbaterilor avute şi abia după ce fiecare dintre noi a înţeles că de fapt ne aflăm de aceeşi parte a baricadei, lucrurile au început să funcţioneze, iar în final a rămas doar reuşita acţiunilor implementate.

Suntem conştienţi că parte dintre cei implicaţi au rămas cu regrete vis-a-vis  de problemele pe care şi-au dorit să le rezolve şi au rămas în continuare nerezolvate.  Pe de o parte, acest lucru este de înţeles. Este greu să înţelegi de ce nu poţi asfalta un drum dacă de fiecare dată când plouă sau ninge, acesta devine nepracticabil. La fel de greu este să înţelegi de ce nu poţi direcţiona resursele financiare către înfiinţarea unui after-school crescând astfel şansele de reuşită şcolară pentru copilul, fratele sau vecinul tău sau de ce în anul 2015 încă nu poţi avea acces la o reţea de apă potabilă.  Cu atât mai mult cu cât autoritatea publică locală se dovedeşte a fi incapabilă să se ocupe de aceste probleme, chiar dacă sunt domeniile de care este direct responsabilă. Aceste sentimente s-au regăsit şi în rândul echipei de proiect, însă am fost conştienţi că scopul proiectului nu a fost acela de a înlocui autoritatea publică locală, iar resursele financiare pe care le puteam investi au fost unele limitate. Astfel, am renunţat să încercăm să mulţumim pe toată lumea şi am urmărit să maximizăm investiţia făcută la nivelul fiecărei comunităţi.

În final, suntem de părere că cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o este aceia că avem voie, de fapt trebuie să învăţăm să ne bucurăm de fiecare reuşită şi să învăţăm din greşelile pe care le facem. Lucru cu oamenii nu ţine de o ştiinţă exactă, nu există un algoritm care să dea întotdeauna rezultalele aşteptate, însă dacă ne adaptăm realităţii pe care o întâlnim la nivelul comunităţilor cu care lucrăm, reuşim împreună să producem  schimbare.

Ne mândrim cu faptul că am cunoscut nişte tineri care ne-au inspirat şi care ne-au motivat. Le suntem recunoscători pentru poveştile pe care ni le-au împărtăşit şi pentru povestea pe care am creat-o împreună.  De asemenea, ne mândrim cu faptul că au ales să lucreze în continuare alături de noi, fie în calitate de colegi ong-işti, reprezentanţi ai APL sau voluntari.

Concret, ne mândrim cu 3 locuri de joacă amenajate, 1 teren de fotbal, aproximativ 800 de volume distribuite în şcolile din comunităţi, precum şi noi materiale didactice care vor susţine activităţile desfăşurate de cadrele didactice împreună cu elevii, 7 colţuri ale diversităţii amenajate în şcoli cu un număr semnificativ de elevi romi, rechizite distribuite pentru 80 de elevi cu o situaţie materială precară, bănci amplasate în staţiile de autobuz într-una dintre comunităţi.

 subsol

Postat în Ştiri

Raport mese rotunde

antetProiectul ”Academia de Implicare a Tinerilor” a vizat judeţele Buzău, Dâmboviţa şi Giurgiu şi a desfăşurat activităţi de facilitare comunitară prin elaborarea de strategii de dezvoltare locală şi planuri de acțiune, precum şi mobilizare comunitară în scopul rezolvării a cel puțin unei probleme identificate participativ în 15 comunităţi.

A doua parte a proiectului a presupus demararea unui program de pregătire complexă în vederea formării a cel puțin 30 de tineri din cele 15 comunităţi în domenii precum advocacy, instrumente de participare publică, dezvoltare comunitară, scriere de proiecte sau accesare fonduri.

Proiectul a inclus şi desfăşurarea unei campanii complexe de advocacy la nivel local, județean şi regional pentru includerea unor elemente din strategiile de dezvoltare locală elaborate participativ pe agendele locale şi județene.

În cadrul proiectului au fost realizate trei mese rotunde la nivelul celor trei județe (Buzău, Dâmbovița și Giurgiu), în vederea includerii unor elemente din strategiilor locale realizate de către grupurile de inițiativă pe agendele locale și județene. De asemenea, organizarea meselor rotunde a coincis și cu lansarea programului POCU (Programul Operațional Capital Uman – 2015-2020), care include în axele sale prioritare Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, reducerea și combaterea sărăciei, îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs. Având în vedere că mare parte dintre problemele identificate de tineri în cadrul grupurilor de inițiativă locală se regăsesc și în obiectivele programului POCU, echipa de proiect a hotărât ca în cadrul meselor rotunde să se realizeze o legătură între planurile și strategiile locale realizate de tineri și obiectivele noii programări.

Luând în considerare scopul meselor rotunde, la evenimente au fost transmise invitații către structurile autorităților publice locale (primării, școli, prefectură) pentru a prezenta atât planurile și strategiile de dezvoltare locală precum și legătura dintre acestea și obiectivele noii programări 2015-2020.

În județul Giurgiu, în cadrul mesei rotunde au participat reprezentanții ai primăriilor și ai prefecturii precum și a școlilor. De asemenea, printre invitați s-au numărat și Ciprian Necula (secretar de stat în cadrul Ministerul Fondurilor Europene) și consilierul de stat pe problemel romilor Dana Varga. Împreună cu aceștia, în cadrul mesei rotunde, au fost discutate axele prioritare ale programului POCU pentru ca mai apoi, echipa proiectului ”Academia de Implciare a tinerilro” să facă legătura între obiectivele noii programări și modul cum acestea răspund la problemele identificate de tienrii din cadrul grupurilor de inițiativă. De asemenea, echipa de proiect a propus reprezentanților din primării care doresc accesarea de fonduri în contextul noi programări că pot folosi ca și document de plecare în scrierea de propuneri de proiecte strageiile și planurile realizate de către tinerii implicați în cadrul proiectului Academia de Implicare a tinerilor.

În județul Buzău, ca și în județul Giurgiu, echipa de proiect a ales să lege introducerea pe agendele locale  și județene a strategiilor și planurilor de dezvoltare realizate de către tinerii din cele cinci comunități. În cadrul întâlnirii au participat reprezentanți ai comunităților de romi, reprezentanți ai prefecturii și ai primăriilor în cadrul cărora s-au desfășurat activitățile proiectului. Echipa de proiect a început prin prezentarea activităților proiectului și prin prezentarea strategiilor realizate de către tinerii din grupurile de inițiativă. Următorul pas a fost reprezentat de prezentarea noului program POCU și modul cum axele prioritare ale acestuia poate răspunde problemelor identificate de către tineri.

            În judeţul Dâmboviţa, masa rotundă a presupun prezentarea acţiunilor de dezvoltare comunitară, detalii despre derularea campaniilor de advocacy şi discuţii cu reprezentanţii APL despre noul program POCU. Luând în considerare faptul că la masa rotundă au participat şi reprezentanţi APL şi din alte comunităţi decât cele implicate direct în proiect, s-a urmărit prezentarea grupurilor de iniţiativă şi a modalităţilor de replicare a acţiunilor întreprinse de acestea. De asemenea, s-a insistat asupra luării de măsuri în ceea ce priveşte campaniile de advocacy aflate deja în derulare. Discuţiile despre POCU şi despre cum probleme identificate participativ de către tinerii din grupurile de iniţiativă pot sta la baza noilor proiecte au fost binevenite, parte dintre reprezentanţii APL arătându-se deschişi spre a se consulta cu cei mai activi dintre tineri.

subsol

Postat în Ştiri

RAPORT GENERAL CAMPANII ADVOCACY ACADEMIA DE IMPLICARE A TINERILOR 2015

antet

„Academia de Implicare a Tinerilor” este un proiect derulat de către Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, subcomponenta 1.1 Participarea în procesul de luare a deciziilor şi implicarea comunităţii. Proiectul s-a desfăşurat în 15 localităţi din Sud-Muntenia, judeţele Dâmboviţa, Buzău şi Giurgiu, pe o perioadă de 16 luni. Scopul principal al proiectului a fost acela de a creşte gradul de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local.

În cadrul acestui proiect, s-au creat 15 grupuri de iniţiativă din fiecare comunitate, fiecare format din câte 10 tineri. Comunităţile implicate în proiect au fost următoarele: Buzău, Ciuta, Cilibia, Mihăileşti, Cândeşti (jud. Buzău); Băleni, Răcari, Ludeşti, Corbii Mari, Gura Ocniţei (jud. Dâmboviţa); Giurgiu, Singureni, Frăteşti, Malu, Vedea (jud. Giurgiu). Fiecare grup de iniţiativă a derulat un proces de consultare a comunităţii, în vederea identificării şi prioritizării nevoilor la nivel local. Apoi, au realizat o strategie şi un plan de acţiune locală, precum şi o strategie de advocacy.  Prin procesul de dezvoltare comunitară, fiecare grup de iniţiativă a reuşit să rezolve cel puţin o problemă din cele identificate. Parte din probleme rămase nerezolvate au stat la baza unei campanii de advocacy, prin care tinerii au încercat să atragă sprijinul autorităţilor locale şi a altor actori principali. Scopul principal al tinerilor a fost acela de a contribui activ la dezvoltarea comunităţii din care fac parte şi de a atrage cât mai multe beneficii atât pentru tinerii din comunităţi, cât şi pentru ceilalţi membrii ai acesteia.

Astfel, au fost organizate 15 campanii de advocacy, targetând în principal introducerea pe agendele locale a unei serii de propuneri, după cum urmează:

Buzău:

1. Cândeşti: Având o serie de discuţii cu membrii comunităţii şi reprezentanţii şcolii generale, grupul de iniţiativă a aflat că există un număr alarmant de decese din cauza accidentelor rutiere din apropierea şcolii. Au decis să depună o solicitare şi o serie de semnături ale membrilor comunităţii către primărie, prin care au cerut plasarea unor limitatoare de viteză pe drumul DN10, în faţa Şcolii Generale, motivând că astfel numărul accidentelor rutiere va scădea.

2.Cilibia – Alături de membrii comunităţii,  grupul de iniţiativă a depus o solicitare şi o serie de semnături către primărie prin care au cerut construcţia unui cămin cultural, astfel încât să poată beneficia de un spaţiu în care să organizeze diferite evenimente ce ţin de viaţa de  zi cu zi a comunităţii. Răspunsul neoficial al reprezentanţilor APL a fost acest subiect va fi introdus pe agenda anului 2016, urmând să se ia măsuri.

3. Ciuta – Obţinând o serie de semnături din partea membrilor comunităţii,  tinerii din grupul de iniţiativă  au depus o solicitare către primărie prin care au cerut amenajarea unui spaţiu dedicat exclusiv tinerilor din comună, astfel încât să poată organiza în viitor diverse activităţi non-formale, precum mentoratul.

4. Mihăileşti – Tinerii din grupul de iniţiativă au depus o solicitare şi o serie de semnături către primărie prin care au cerut angrenarea unei echipe speciale care să colecteze selectiv gunoiul şi deşeurile din comunitate cu ajutorul unui maşini de gunoi. Reprezentanţii APL au introdus această problemă într-o şedinţă a consiliului local, însă momentan nu a fost luată nici o decizie finală.

5. Buzău – tinerii din grupul de iniţiativă, alături de alţi tineri din localitate au depus o solicitare şi o serie de semnături către primărie prin care au cerut organizarea unui festival dedicat culturii rome, prin care să celebreze ziua internaţională a romilor. Reprezentaţii APL au anunţat că vor lua în considerare propunerea şi vor încerca să organizeze festivalul în luna aprilie a anului 2016.

Dâmboviţa:

1. Băleni – tinerilor din grupul de iniţiativă şi s-au alăturat şi alţi tineri din celelalte două comunităţi (români şi sârbi) şi împreună au depus o solicitare prin care au cerut schimbarea numelui străzii pe care este amplasat parcul, strada Ţarinei, în numele „str. Nicolae Gheorghe”, acesta fiind cel care a iniţiat mişcarea romă din România. Motivaţia tinerilor a fost aceea de a-şi pune amprenta asupra ideii ce a stat la baza construcţiei parcului de joacă. Deşi reprezentanţii APL s-au arătat deschişi vis-a-vis de propunerea tinerilor, membrii comunităţii s-au opus. În momentul de faţă, tinerii încearcă să aducă cele mai bune argumente astfel încât să îi poată convinge că această acţiune ar aduce o plus valoare comunităţii.

2. Corbii Mari – tinerii din grupul de iniţiativă au reuşit să formeze un grup de 20 de părinţi ai căror copii sunt elevi în Şcoala Generală din comunitate şi împreună au depus o solicitare şi o serie de semnături către primărie prin care cer alocarea de fonduri pentru repararea toaletelor din incinta şcolii generale din comunitatea, unde majoritatea elevilor sunt de etnie romă. Tinerii menţionează că este pentru prima oară când, în comunitate, un grup de tineri se aliază cu un grup de „adulţi” pentru a cere respectarea unui drept comun.

3. Gura Ocniţei  – tinerii din grupul de iniţiativă, ajutaţi de mediatoarea şcolară şi câţiva părinţi, au depus o solicitare şi o serie de semnături către primărie, prin care au solicitat reamenajarea parcului de joacă din curtea grădiniţei aflată în comunitatea de romi. Reprezentanţii APL au introdus această problema într-o şedinţă a consiliului local, decizia fiind aceia de a aloca un buget de 500 de euro pentru această acţiune. Acest fapt este menţionat în hotărârea de consiliu local (vezi Anexa).

4. Ludeşti – tinerii din grupul de iniţiativă au depus o solicitare şi o serie de semnături către primărie prin care au solicitat repararea sistemului de canalizare din comunitate, menţionând că sunt dispuşi să ofere orice fel e sprijin. Reprezentaţii APL s-au arătat deschişi către această propunere, iar în momentul de faţă există discuţii la nivel consiliului local despre cum şi sub ce formă pot începe reparaţiile. De asemenea, unul dintre tinerii din grupul de iniţiativă a fost invitat să ia parte la discuţii.

5. Răcari – tinerii din grupul de iniţiativă au depus o solicitare şi o serie de semnături către şcoala prin care au solicitat accesul tuturor tinerilor din comunitate în biblioteca nou înfiinţată. Directorul şcolii a solicitat ajutorul primăriei în vederea introducerii acestei propuneri pe agenda locală.

 

Giurgiu:

1. Giurgiu –  Tinerii din grupul de iniţiativă au depus o solicitare către primărie prin care au cerut organizarea anuală a unui festival de film, care să prezinte o serie de filme şi documentare ce privesc drepturile omului. Din păcate, răspunsul neoficial al APL a fost unul negativ, motivul fiind lipsa resurselor financiare.

2. Vedea – Tinerii din grupul de iniţiativă au depus o solicitare către primărie prin care au cerut informaţii despre stadiul amenajării terenului sintetic de fotbal, stadiul precar al acestuia fiind una dintre problemele identificate iniţial în planul de acţiune locală. De asemenea şi-au oferit sprijinul în derularea proiectului, însă nici în momentul de faţă nu au primit un răspuns.

3. Frăteşti – în urma consultărilor cu membrii comunităţii, tinerii din grupul de iniţiativă au decis să se alăture demersurilor acestora de a ajuta o familie nevoiaşă din comunitate. De aceea, au organizat un campionat de fotbal între mai multe echipe din judeţ cu scopul de a strânge fonduri pentru o familie nevoiaşă din comunitatea lor. Reprezentanţi ai autorităţilor locale şi alţi actori principali din judeţ care ar fi putut contribui financiar au fost invitaţi. Parte dintre aceştia au fost prezenţi şi au contribuit pentru strângerea de fonduri. Astfel s-a reuşit pe de o parte, consolidarea poziţiei grupului de iniţiativă faţă de membrii comunităţii, s-a creat o mai bună legătură cu alţi tineri din alte comunităţi, iar familia a reuşit prin fondurile obţinute să îşi reconstruiască o cameră şi o sobă, precum şi să cumpere îmbrăcăminte şi rechizite pentru cei patru copii din zece, care încă sunt elevi. Mai mult decât atât, tinerii au participat la o întâlnire cu reprezentanţii APL imediat după campionatul de fotbal, reuşind să îşi exprime opiniile despre importanţa educaţiei şi să propună o serie de soluţii atât pentru familia în cauză, cât şi pentru alte familii cu situaţii asemănătoare.

4.; 5. Malu şi Singureni  – tinerii din grupul de iniţiativă au depus o solicitare către fiecare primărie prin care au prezentat un document de poziţie cu privire la importanţa educaţiei, precum şi o serie de soluţii cu privire la problemele educaţionale din comunităţile lor. În momentul de faţă, reprezentanţii APL au decis că vor lua în considerare propunerea tinerilor urmând să stabilească împreună detaliile şi să acţioneze împreună în anul şcolar 2016-2017.

 subsol

Postat în Ştiri

Raport conferințe locale

antet

Proiectul ”Academia de Implicare a Tinerilor” a vizat judeţele Buzău, Dâmboviţa şi Giurgiu şi a desfăşurat activităţi de facilitare comunitară prin elaborarea de strategii de dezvoltare locală şi planuri de acțiune, precum şi mobilizare comunitară în scopul rezolvării a cel puțin unei probleme identificate participativ în 15 comunităţi.

A doua parte a proiectului a presupus demararea unui program de pregătire complexă în vederea formării a cel puțin 30 de tineri din cele 15 comunităţi în domenii precum advocacy, instrumente de participare publică, dezvoltare comunitară, scriere de proiecte sau accesare fonduri.

Proiectul a inclus şi desfăşurarea unei campanii complexe de advocacy la nivel local, județean şi regional pentru includerea unor elemente din strategiile de dezvoltare locală elaborate participativ pe agendele locale şi județene.

Obiectivul Conferinţelor de Final a fost acela de a prezenta principalele activităţi și rezultate ale proiectului şi seria de avantaje de care tinerii implicaţi în proiect, cât şi membrii comunităţii locale au beneficiat.

Cele trei conferințe s-au desfășurat în localitășile Buzău (26.11.2015), Târgoviște (26.11.2015) și Giurgiu (27.11.2015). În cadrul celor trei conferințe au fost invitați tineri aparținând grupurilor de inițiativă, reprezentanți ai autorităților publice locale precum și alte persoane interesate de rezultatele proiectului (tineri și membri ai comunităților în care s-au desfășurat activitățile din cadrul proiectului).

Împreună cu cele trei facilitatoare comunitare s-a început mediatizarea evenimentelor în vederea asigurării unui număr cât mai mare de participanți. În același timp, echipa de proiect a început un proces de cercetare a pieții, în vederea identificării unor locații potrivite pentru organizarea celor trei evenimente. În acest sens, au fost transmise e-mailuri către hoteluri, cafenele sau restaurante, în vederea identificării unui furnizor care să ofere toate facilitățile necesare (sală, videoproiector, pauza de cafea, etc.) și care să se încadreze în bugetul proiectului.   

            Odată cu definitavarea aspectelor tehnice și administrative privind organizarea celor trei evenimente, a fost realizată agenda evenimentului și invitația. Acestea au fost de asemenea transmise către autoritățile publice locale, în vederea mediatizării evenimentului în cadrul structurilor prezente la nivel local (primărie, școală, ș.a.).

            În cadrul conferinței finale din localitatea Buzău, asistentul de proiect Petrescu Fănel, a avut misiunea de a prezenta persoanelor prezente în sală scopul, obiectivele și activitățile din sală. De asemenea, acesta a prezentat mai apoi și rezultatele procesului de facilitare comunitară din cele 15 comunități ale proiectului. Facilitatoare comunitară din județul Buzău, a avut misiunea de a prezenta persoanelor prezente procesul de facilitare comunitară. Această a prezentat modalitățile de comunicare cu tinerii, procesul de identificare și prioritizare al problemelor comunităților de către tineri precum și aspectele pozitive și cele mai puțin pozitive care au apărut pe durata de implementare a proiectului. La finalul evenimentului, a avut loc sesiunea de întrebăriși răspunsuri. În cadrul acestei sesiuni, atât asistentul de proiect cât și facilitatoarea comunitară au răspuns întrebărilor venite din partea persoanelor prezente. Întrebările s-au axat în principal pe continuitatea proiectului și pe avantajele pe care le-au dobândit tinerii implicați în proiect.

            Conferinţa finală din judeţul Dâmboviţa a adus în prim plan munca depusă de fiecare  dintre tinerii din grupurile de iniţiativă. A fost prezentat fiecare demers pe care tinerii l-au întreprins pe parcursul proiectului, subliniind provocările, paşii urmaţi, planurile de viitor. Au fost de asemenea prezentate cele mai de succes poveşti, tinerii fiind invitaţi să ia cuvântul. Participanţii au avut ocazia să pună întrebări tinerilor, facilitatoarei comunitare, mentorului, precum şi membrilor echipei de proiect. A existat un interes crescut faţă de acţiunile de dezvoltare comunitară, reprezentanţi ai APL invitându-i în mod oficial pe tineri să discute şi să îndrume alte grupuri de tineret din localităţile pe care le reprezintă.

            Ultimul eveniment a fost organizat în localitatea Giurgiu. Aici, asistentul de proiect împreună cu facilitatoare comunitară Iulia Grigore împreună cu trei tineri din grupul de inițiativă au avut misiunea de a vorbi despre proiect, activitățile acestuia și despre experiența de pe parcursul implementării. Astfel, asistentul de proiect a prezentat, ca și în Buzău, obiectivele și activitățile proiectului și rezultatele procesului de facilitare comunitară din cele 15 comunități ale proiectului. Facilitatoare comunitară s-a axat pe prezentarea procesului de dezvoltare comunitară derulat în cadrul celor cinci comunități din Județul Giurgiu, povestind despre greutățile pe care le-a întâmpinat pe parcursul proiectului precum și despre lucrurile care au mers bine. De asemenea, au luat cuvântul și trei tineri din cadrul grupurilor de inițiativă locală din Giurgiu, Vedea și Frătești. Cei trei eu explicat cum s-au simtit pe parcursul proiectului. Dacă aceștia la început erau șceptici și neîncrezători, la finalul proiectului sunt mândri de ceea ce ei au realizat să facă cu ajutorul facilitatoarei comunitare și al echipei de proiect.

subsol

Postat în Ştiri

Filmuleţe create de tinerii din grupurile de iniţiativă

antet

Mai jos veţi găsi filmuleţe create de tinerii din grupul de iniţiativă, prin care prezintă activităţi din comunităţile lor.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=jMEQln8As2Y
 2. https://www.youtube.com/watch?v=wQS3sI-Dk_U
 3. https://www.youtube.com/watch?v=17UFmx_sx98
 4. https://www.youtube.com/watch?v=pzXKDlVduHU
 5. https://www.youtube.com/watch?v=M7ZiEGOh-qQ
 6. https://www.youtube.com/watch?v=9ecuxdE4El0
 7. https://www.youtube.com/watch?v=kC3pF6YwaPE
 8. https://www.youtube.com/watch?v=n9b0_ZWdAcc
 9. https://www.youtube.com/watch?v=lK-f65hoZ00
 10. https://www.youtube.com/watch?v=VGsEXf3434s
 11. https://youtu.be/RjYZLR2jW84
 12. https://youtu.be/ajWMb0EQAJg
 13. https://youtu.be/U9gF5r2OBaE
 14. https://youtu.be/uuDIH15FX3w
 15. https://youtu.be/o3epLxcsgu4

 

subsol

 

Postat în Poze şi Filme, Ştiri

Cursul de Scriere de Proiect

antet

În perioada 28-30 iunie, tinerii din Academia Tinerilor au participat la cursul cu tema Scriere de Proiecte, pentru a putea începe noile proiecte, cum ar fi ONG-ul pentru tineri din comuna Băleni!

Mai multe detalii şi poze aici: https://www.facebook.com/AcademiaTinerilor/posts/983380715028415  

 

subsol

Postat în Ştiri

Cursul de Comunicare

antet

În perioada 28-29 iunie, tinerii din Academia Tinerilor au participat la cursul cu tema Comunicare, pentru a afla mai multe despre cum pot lucra mai eficient cu membrii comunităţilor, reprezentanţii autorităţilor locale sau alţi actori care ar putea să le sprijine iniţiativele. Mai multe detalii şi poze aici: https://www.facebook.com/AcademiaTinerilor/posts/982286618471158

subsol

Postat în Ştiri

Strângem cărţi!

antet

Salutare,

Ce mai faceţi, cum vă merge? Sperăm că aveţi o vară frumoasă şi că vă înţelegeţi bine cu căldura 🙂

Noi ne-am cam plictisit de stat în birou, aşa că în ultimul timp am tot plecat în vizită la oameni dragi, în provincie unde e muuult mai răcoare.

Am ajuns şi la Răcari (Dâmboviţa), Frăteşti şi Malu (Giurgiu), unde ne-am întâlnit cu copiii din şcolile generale. Ne-am jucat, am râs, am mai stat la un fotbal, la o iarbă verde… şi apoi ne-am amintit de teme! Eh, să vedeţi acum panică! Nu găsim pe niciunde cărţi de poveşti sau culegeri pentru teme. Avem câteva, dar ba sunt foarte vechi, ba sunt prea puţine şi nu ajung pentru fiecare copil.

Aşa că, dacă aveţi cărţi sau culegeri de donat, le aşteptăm cu bucurie la noi la birou! De aici, le ducem direct la copii şi ne apucăm de teme. Cărţile vor rămâne la biblioteca din fiecare şcoală, poate la anul le folosesc şi alţi elevi.

Voi donaţi o carte, iar noi dăm o cafea! (dintr-aia bună rău, cum numai noi ne pricepem să facem!)

Puteţi suna la 021.210.05.39, întrebaţi de Ana şi veţi primi mai multe informaţii.

https://www.facebook.com/AcademiaTinerilor/posts/1003362446363575

subsol

Postat în Ştiri