Newsletter RISOROM

NEWSLETTER 2 RISOROM

NEWSLETTER 3 RISOROM

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Harta Organizaţiilor Membre RISOROM în funcţie de regiunea de dezvoltare

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Raport a III-a întâlnire a Reţelei RISOROM, 22 Noiembrie 2015

RAPORTUL int 3 retea

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Raport Conferința Națională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi, 23 Noiembrie 2015

Raport conferinta finala

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Advocacy în 7 pasi

Filmul de animatie  2D  a fost realizat pentru explicarea si promovarea conceptului de advocacy, în cadrul proiectului „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanțat de Fondul ONG, granturi SEE 2009-2014.  Proiect a urmărit capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii, în vederea accesării fondurilor şi de a derula  campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Comunicat de presă 23 noiembrie 2015, Conferinţa Naţională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi, Rin Grand Hotel

23 noiembrie 2015, Conferinţa Naţională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi, Rin Grand Hotel

Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică organizează luni, 23 noiembrie, începând cu ora 09.00, conferinţa naţională “Fondurile Europene şi Comunităţile de romi”, ce va avea loc la Rin Grand Hotel. (Şoseaua Vitan – Bârzeşti, Nr.7D)
Întâlnirea este organizată cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Romi şi al Ministerului Fondurilor Europene şi marchează finalul proiectului ”Reţeaua de incluziune socială a romilor – capacitare şi advocacy, din cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 – Dezvoltarea capacității ONG-urilor; Rețele și coaliții, finanţat cu suma de 150 000 Euro.

Evenimentul îşi propune să creeze un cadru de discuţii privind fondurile europene care abordează direct realizarea incluziunii sociale a romilor pe perioada 2015- 2020, precum şi identificarea metodelor de succes şi de realizare a unor viitoare parteneriate în domeniul incluziunii sociale a romilor.

De asemenea, principalele subiecte care vor fi dezbătute, vor viza informarea participanţilor cu privire la lansarea Axei 4 (incluziunea socială şi combaterea sărăciei din cadrul Programului Operaţional de Capital Uman 2014 – 2020), promovarea de bune practici în domeniul educaţional, ocupaţional, al locuirii şi sănătăţii adresate comunităţilor de romi ca modele de dezvoltare locală şi prezentarea impactului reţelei RISOROM ca instrument de lucru de asistenţă tehnică pentru comunităţile locale în implementarea fondurilor europene.

La eveniment şi-au confirmat prezenţa domnul Ciprian Necula, secretar de stat Ministerul Fondurilor Europene, domnul Daniel Vasile, Preşedinte Agenţia Naţională pentru Romi, Alexander Peyre Dutrey, Ambasada Suediei la Bucureşti, precum şi alţi reprezentanți ai instituțiilor publice din Romania, ai societății civile și ai ambasadelor.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:
Roxana Dumbravă,
Coordonator PR&Comunicare
E-mail: roxana.dumbrava@policycenter.eu
Mobil: +40.726.703.759

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Conferința Națională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi

Comunicat de presă 

Noiembrie, 2015

Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Policy Center for Roma and Minorities şi cu CeRe – Centrul de Resurse Pentru Participare Publică, vă invită să participați la Conferința Națională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi. 

Conferinţa va avea loc în data de 23 noiembrie 2015, în București, la Rin Grand Hotel, iar subiectul principal de dezbatere va fi cel al oportunităţilor de finanţare.

Pentru mai multe detalii accesați comunicatul de presă atașat: 

comunicat de presa eveniment _23 noiembrie 2015

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Conferința Națională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi

Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Policy Center for Roma and Minorities şi cu CeRe – Centrul de Resurse Pentru Participare Publică, vă invită să participați la Conferința Națională – Fondurile Europene şi Comunităţile de Romi. 

Conferinţa va avea loc în data de 23 noiembrie 2015, în București, la Rin Grand Hotel, iar subiectul principal de dezbatere va fi cel al oportunităţilor de finanţare.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită confirmarea la adresa de e-mail victor.ciobotaru@agentiaimpreuna.ro, până vineri, orele 10.00.

Pentru mai multe detalii accesaţi:

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Primul Newsletter RISOROM

Primul newsletter RISOROM 

Postat în EVENIMENTE RISOROM

Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”

Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău” înfiinţată în anul 2009, are ca misiune dezvoltarea durabilă și comprehensivă a comunităților locale defavorizate prin asigurarea accesului deplin al cetățenilor lor la drepturi politice, economice, sociale, culturale și prin valorificarea eficientă și multidisciplinară a resurselor umane și economice existente. Principalele activităţi ale organizaţiei vizează domeniile educaţiei şi protecţiei sociale.

 

Printre obiectivele specifice enumerăm asigurarea accesului deplin la drepturi civile pentru toţi cetăţenii din comunităţi defavorizate, dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor defavorizate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în comunităţile defavorizate, creşterea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la o educaţie şcolara de calitate şi relevantă din punct de vedere cultural şi prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare faţă de cetăţenii din comunităţi defavorizate.

 

De la înfiinţare până în prezent, Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău” a derulat o serie de proiecte care au avut un impact major în comunitatea în care îşî desfăşoară activităţile. În cadrul concursului de idei de economie aplicată – inițiat în cadrul proiectului “INTEGRAT- Resurse pentru femeile şi grupurile roma excluse social” agenţia a implementat proiectul  “ Atelier de turnare a vaselor şi obiectelor  din aluminiu – localitatea Calvini, judeţul Buzău”.

 

Pentru elevii din comunitate, organizaţia a implementat două proiecte de impact: „Tabara pentru promovarea diversităţii culturale”, care a avut ca scop promovarea dialogului intercultural, stimularea bunelor relatii interetnice prin metode non-formale si recompensarea elevilor romi și neromi premianți ( 30 de copii romi şi neromi premianţi au fost beneficiarii direcţi) şi ”Educaţie remedială – Program Şcoala după şcoală”, proiect desfăşurat pe o perioadă de 10 luni şi a urmărit, în principal, eficientizarea procesului instructiv-educativ prin partciparea unui număr cât mai mare de elevi la activităţile didactice şi la cele extracurriculare şi creşterea randamentului şcolar prin creerea de facilităţi de tip şcoala după şcoală.

 

De asemenea, organizaţia este membră a Reţelei de Incluziune Socială a Romilor ( RISOROM)*, care îşi propune formarea și dezvoltarea unei rețele de organizații, în special rome, care să devină un real partener de dialog al structurilor publice la toate nivelurile; capacitarea ONG-urilor, prin formare, internship și asistență tehnică, în domeniile accesării de fonduri, implementării de proiecte și advocacy şi implementarea unei campanii de advocacy vizând intensificarea și prioritizarea accesării de fonduri în beneficiul comunităților de romi.

*Proiectul Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”, finanţat prin intermediul Programului Fondul ONG în România, subcomponenta 5.2 – Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental, implementat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities şi Centrul de Resurse pentru participare publică își propune capacitarea organizațiilor mici și medii de la firul ierbii de a accesa fonduri și de a derula campanii de advocacy pentru prioritizarea problemelor comunităților de romi pe agendele publice.

 

 

 

Postat în EVENIMENTE RISOROM