Anunţ prelungire termen în vederea angajării unui Facilitator Comunitar în județul Bacău!!

Prelungim termenul de aplicație pentru contractarea unui facilitator comunitar în județul Bacău în cadrul proiectului Creșterea incluziunii sociale a romilor prin acțiuni de dezvoltare comunitară și advocacy cu sprijinul Fundației Norwegian Church Aid din Norvegia.
Așteptăm aplicațiile dvs. până la data de 31 august, ora 10.00.

Postat în Stiri

Launching Conference of the Project : ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy- 9 October 2014

On 9 October 2014 at Capital Plaza Hotel in Bucharest took place the launching conference of the project ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy „.

The event was attended by representatives of public institutions in Romania , civil society and embassies in Bucharest.

During the event, were announced the preliminary results of the analysis of the NGO sector.

The purpose of this research was to devise an overview on the development of civil society in social inclusion of Roma, to measure the level of development of organizational capacity of Roma and non-Roma NGOs who are active on the field of social inclusion of Roma as well as to identify general types of needs on organizational capacity.

Also, during this event were presented the objectives and activities that will be conducted within the project that aims to empower organizational capacity of 15 NGOs nationwide.

Postat în Uncategorized

Launching Conference of the Project : ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy- 9 October 2014

On 9 October 2014 at Capital Plaza Hotel in Bucharest took place the launching conference of the project ” Network of Roma social inclusion – empowerment and advocacy „.

The event was attended by representatives of public institutions in Romania , civil society and embassies in Bucharest.

During the event, were announced the preliminary results of the analysis of the NGO sector.

The purpose of this research was to devise an overview on the development of civil society in social inclusion of Roma, to measure the level of development of organizational capacity of Roma and non-Roma NGOs who are active on the field of social inclusion of Roma as well as to identify general types of needs on organizational capacity.

Also, during this event were presented the objectives and activities that will be conducted within the project that aims to empower organizational capacity of 15 NGOs nationwide.

Postat în Uncategorized

Curs perfectionare şi cea de-a treia întâlnire a Reţelei 3-4 octombrie 2015

In perioada 3- 4 octombrie a avut loc cursul de perfectionare in domeniul lobby şi advocacy, scriere şi implementare de proiecte. Participanţii au avut ocazia să îşi clarifice dilemele legate de oricare dintre aceste domenii şi să îşi adapteze informaţiile propriilor nevoi.

A treia întâlnire a Reţelei

Participanții au apreciat pozitiv beneficiile pe are le-au avut ca urmare a proiectului și a participării lor la activitățile oferite de RISOROM. Cei mai mulți au subliniat cunoștințele acumulate atât ca urmare a cursurilor, dar mai ales în cadrul sesiunilor deinternship și a comunicării directe cu partenerii proiectului. Au fost de asemenea appreciate oportunitățile de parteneriat și de schimb de experiență oferite de participarea la rețea. Toți au exprimat dorința de a face parte în continuare din rețea și de a comunica mai intens

Postat în ACTIVITATI RISOROM

A doua întâlnire a reţelei si cel de-al doilea curs de formare în domeniul scrierii de proiecte. 25 februarie – 1 martie 2015

 O altă componentă importantă în procesul de capacitare a organizaţiilor mici şi mijlocii este scrierea de proiecte. În perioda 25 februarie – 1 martie 2015, la Bucureşti a avut loc ce-a de-a doua întâlnire a reţelei şi cursul de capacitare in domeniul scrierii şi implementării de proiecte.

Scopul celei de-a doua întâlniri a Reţelei a fost stabilierea obiectivelor Campaniei de advocacy, care va urma să se deruleze, şi anume:

  • Crearea de parteneriate între organizaţii nonguvernamentale şi autorităţi publice locale
  • Creşterea capacităţii organizaţiilor membre de a dezvolta acţiuni de advocacy
  • Consolidarea Reţelei.

Fiecare organizaţie în urma acestei întâlniri va identifica principalele probleme locale care vor face obiectul viitoare acţiuni de advocacy la nivel national.

În timpul cursurilor au fost prezentate surse de informare, website-urile relevante precum şi diverse tipuri de formulare de cereri de finanţare. Ca de fiecare dată, participanţii au manifestat interes, faţă de temele abordate şi s-au implicat în realizarea temelor practice. informaţii în domeniul scrierii de proiecte.

Postat în ACTIVITATI RISOROM

Curs 1 – 22 23 Noiembrie 2014, Sinaia: Lobby şi Advocacy

In perioada 22 – 23 noiembrie 2016 S-a desfăşurat primul curs de capacitare în cadrul proiectului. La acest curs au participat 22 persoane, reprezentanți ai celor 12 organizații recent selectate pentru a face parte din Rețeaua de Incluziune a Romilor Risorom. În plus, la curs au fost prezenţi și reprezentanții Agenției Împreună ai Centrului de Resurse pentru Participare Publică și ai Policy Center for Roma and Minorities.

Obiectivele cursului au fost ca participanții să dobândească o întelegere corectă a conceptului de lobby şi advocacy dar mai alesc cum ar putea folosi instrumente de advocacy atât în activităţile comune ale rețelei, cât și în comunitățile din care aceştia provin şi să planifice propriile acțiuni locale de advocacy.

Participanții au fost foarte receptivi la subiectele abordate și deschiși să învețe lucruri noi. Receptivitatea participanților a condus la o dinamică bună a grupului. Majoritatea participanților şi-au exprimat opiniile pe parcursul trainingului. Chiar și cei mai timizi și nesiguri, au avut ocazia de a se exprima în grupurile mici care au fost formate pe parcursul trainingului.

Asteptam cu nerabdare urmatorul curs!

Postat în ACTIVITATI RISOROM

Prima intalnire a retelei

Vineri 21 noiembrie 2015  a avut loc prima intâlnire a Retelei de incluziune sociale a Romilor.

Au fost prezenţi reprezentanţii legali ai Celor 12 Organizatii de mici şi mijlocii: Asociaţia Adelina, Asociaţia Amazonia, Asociaţia Diferiti dar Egali, Asociaţia UNIT, Asociatia Romilor din Ludeşti, Asociaţia Inima Reginei, Asociaţia Pentru Integrarea şi Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile, Agentia de Dezvoltare Comunitară Buzău, Asociaţia pentru Solidaritate, Cultură şi Educaţie, Asociaţia Elita Şcolii, AOSMCRr Sfântul Moise Arapul, Asociaţia Kardinal.

De asemenea au fost prezente cele trei Organizaţii partenere, Agenţia Împreună, Policy Center for Roma and Minorities şi Centru de Resurse pentru Participare Publică.

După sesiunile de cunoaştere în care fiecare organizaţie a prezentat istoricul înfiinţării şi al activităţilor precum şi planurile de viitor s-a discutat despre activităţile viitoare care vor avea loc şi au avut loc discuţii preliminare cu privire la modul de lucru în cadrul reţelei.

Priorităţile întâlnirii au fost:

  1. Clarificarea obiectivelor
  2. Stabilirea procedurilor de lucru
  3. Stabilirea instrumentelor de comunicarea (crearea unei platforme online)
  4. Responsabilităţile şi sarcinile din cadrul reţelei nou înfiinţate
  5. Calendarul activităţilor

La această întâlnire ni s-a alăturat si excelenta sa, domnul Ambasador al Olandei în România, Matthijs van Bonzel, care a transmis un mesaj de încurajare tuturor participanţilor şi a salutat dorinţa acestora de a se implica în rezolvarea problemelor de la nivel local, accentuând rolul important pe care îl are societatea civilă.

 

Postat în ACTIVITATI RISOROM

A1.2. Formarea rețelei

Selectia ONG-urilor în cadrul proiectului Reteaua de incluziune social a romilor – Capacitare şi Advocacy

în luna septembrie 2014 a fost demarată selecția ONG-urilor membre ale rețelei de incluziune socială a romilor prin elaborarea unei metodologii de selecție și stabilirea criteriilor de selecție și dosarului de candidatură. 

În cadrul selecţiei au participat 17 ONG-uri din 7 regiuni de dezvoltare. Evaluarea s-a realizat în baza unei grile de evaluare care s-a finalizat cu selecția a 12 ONG-uri implicate în incluziunea socială a romilor. În luna octombrie s-a format rețeau de incluziune socială a romilor alcătuită din 12 ONG-uri grass rout si 3 ONG-uri partenere în cadrul proiectului.

Organizaţiile selectate în funcţie de regiunea de dezvolatre din care provin sunt următoarele:

Regiunea Nord – Est:

Asociaţia Elita Şcolii, Bârlad, judeţul Vaslui

Asociaţia Inima Reginei, Bârlad, judeţul Vaslui

Asociaţia Pentru Integrarea si Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile, Bârlad, judeţul Vaslui

Regiunea Sud- Est

Asociaţia Diferiţi dar Egali, Niculeşti,  Vintilă Vodă, judeţul Buzău

Asociatia Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău, Biscenii de Jos, Calvini, judeţul Buzău

Asociatia ASCED, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Regiunea Sud– Muntenia

Asociaţia KARDINAL – Teiu, judeţul Argeş

Asociaţia romilor din Ludeşti, Ludeşti, judeţul Dâmboviţa

Regiunea Sud – Vest

Asociaţia Amazonia – Craiova, judeţul Dolj

Regiunea Vest

Asociaţia Adelina – Şicula, judeţul Arad

Regiunea Nord Vest

AOSMCRr Sfântul Moise Arapul, Cluj Napoca, judeţul Cluj

Regiunea Bucureşti-Ilfov

Asociaţia UNIT, Pantelimon, judeţul Ilfov

Organizaţiile partenere în cadrul proiectului

Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, Bucureşti

Policy Center for Roma and Minorities

Centrul de Resurse pentru Participare Publică

In September 2014 was initiated the selection of NGO members of the Roma Social Inclusion Network by developing a methodology for selection and criteria for the selection and application file. During the selection period there attended 17 NGOs from those 7 development regions. Evaluation was performed in accordance with a scale of assessment that was completed with the selection of 12 NGOs involved in social inclusion for roma people.  After the selection in October was formed a Roma social inclusion composed of 12 grass rout NGOs and three NGO partners in the project.

There were selected the are following grass root NGOS:

North – Est Region

Elita Şcolii, Bârlad, Vaslui County

Inima Reginei, Bârlad, Vaslui County

Asociatia Pentru Integrarea si Ajutorarea Grupurilor Vulnerabile, Bârlad, Vaslui County

South- Est Region

Diferiţi dar Egali, Niculeşti,  Vintilă Vodă, Buzău County

Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău, Biscenii de Jos, Calvini, Buzău County

ASCED, Râmnicu Sărat, Buzău

South – Muntenia Region

KARDINAL – Teiu, Argeş County

Asociaţia romilor din Ludeşti, Ludeşti, Dâmboviţa County

South – West Region

Amazonia – Craiova, Dolj County

West Region

Adelina – Şicula, Arad County

North – West Region

AOSMCRr Sfântul Moise Arapul, Cluj Napoca, Cluj County

Bucureşti-Ilfov Region

UNIT, Pantelimon, Ilfov

Partners NGOS:

Împreună Agency

Policy Center for Roma and Minorities

CERE

Postat în ACTIVITATI RISOROM

Conferinţa de Lansare

9 octombrie 2014 A avut loc Conferinţa de lansare a proiectului:  “Reţeaua de incluziune socială a romilor – capacitare şi advocacy”, la Hotel Capital Plaza din Bucureşti.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice din Romania, ai societății civile și ai ambasadelor din București.

În cadrul evenimentului, s-au anunţat rezultatele preliminare ale analizei a sectorului ONG în urma unei cercetări al cărei scop a fost de a trasa o imagine de ansamblu privind dezvoltarea societății civile în domeniul incluziunii sociale a romilor, de a măsura nivelul de dezvoltare a capacității organizaționale a organizațiilor non-guvernamentale rome și nerome active în domeniul incluziunii sociale a romilor precum și a de identifica în general tipuri de nevoi privind capacitatea organizațională.

De asemenea au fost prezentate obiectivele şi activităţile care se vor desfăşura în cadrul proiectului ce îşi propune capacitarea organizaţională a 15 ONG-uri de la nivel national.

PZ

Postat în ACTIVITATI RISOROM

Conferinţa de Lansare

9 octombrie 2014 A avut loc Conferinţa de lansare a proiectului:  “Reţeaua de incluziune socială a romilor – capacitare şi advocacy”, la Hotel Capital Plaza din Bucureşti.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice din Romania, ai societății civile și ai ambasadelor din București.

În cadrul evenimentului, s-au anunţat rezultatele preliminare ale analizei a sectorului ONG în urma unei cercetări al cărei scop a fost de a trasa o imagine de ansamblu privind dezvoltarea societății civile în domeniul incluziunii sociale a romilor, de a măsura nivelul de dezvoltare a capacității organizaționale a organizațiilor non-guvernamentale rome și nerome active în domeniul incluziunii sociale a romilor precum și a de identifica în general tipuri de nevoi privind capacitatea organizațională.

De asemenea au fost prezentate obiectivele şi activităţile care se vor desfăşura în cadrul proiectului ce îşi propune capacitarea organizaţională a 15 ONG-uri de la nivel national.

PZ

Postat în Uncategorized